Wydawca:
Contentation sp. z o.o.
al. Piastów 22
71-064 Szczecin

Redakcja:
infojob.pl
ul. Puławska 228/22
02-670 Warszawa
[email protected]

marcin szymanski

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.