Wszystko, co powinieneś wiedzieć o studiach MBA

Obecnie w firmach polskich model biznesowy uległ znacznym zmianom, a co za tym idzie, kładziony jest nacisk na właściwe zarządzanie i podejmowanie trafnych decyzji. W ciągu kilkunastu lat popyt na wykształconych menedżerów i kierowników dynamicznie wzrósł, a kompetencje i umiejętności z tym związane są wysoko cenione. Jeśli jesteś osobą pracującą na jednym ze stanowisk kierowniczych, powinieneś rozważyć podjęcie studiów MBA. Sprawdź, czym są i jakie niosą ze sobą korzyści.

Czym są studia MBA – Master of Business Administration?

MBA są prestiżową formą studiów podyplomowych z długą, międzynarodową tradycją. Dedykowane są dla menedżerów i osób pracujących na kierowniczych stanowiskach w firmach i korporacjach. Pierwszy tego typu kierunek pojawił się w Stanach Zjednoczonych już w latach 50. ubiegłego wieku.

Absolwenci tamtejszych szkół businessu uznawani byli za najlepszych specjalistów na rynku pracy, toteż szybko podobne kierunki zaczęły powstawać w Europie, a w szczególności na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. W Polsce pierwsze kursy MBA pojawiły się końcem lat osiemdziesiątych. Dziś na terenie naszego kraju istnieje kilka szkół kształcących na kierunku Master of Business Administration.

studia dla menedżerów

Co daje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że studia menedżerskie MBA nie są „zwykłymi” studiami dla każdego. Pomimo że uzyskanie dyplomu nie łączy się z nadaniem konkretnego tytułu, to jednak (wbrew pozorom) przedstawione w swoim dorobku świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA robi wrażenie na każdym potencjalnym pracodawcy.

Zobacz też:  Jak zostać producentem filmowym - pełny poradnik krok po kroku

Studia MBA łączą w sobie trzy podstawowe czynniki: prestiż, kompetencje i wartościowe kontakty.

Studia MBA – dla kogo?

Z racji tego, że MBA to studia podyplomowe, kandydaci na nie muszą już posiadać dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Ponadto Master of Business Administration są studiami naprawdę specjalistycznymi. Skierowane są przede wszystkim dla osób, które posiadają już jakieś doświadczenie na płaszczyźnie zarządzania firmą lub organizacją i czynnie pracują na stanowiskach z tym związanych.

Na sam koniec należy zaznaczyć, że ukończenie studiów MBA z pewnością wymaga ogromnego nakładu pracy, dlatego osoby, które planują na nie rekrutować, powinny odznaczać się sporą motywacją, chęcią pogłębiania wiedzy i umiejętności, a także gotowością na pewne wyrzeczenia. Od słuchaczy wymaga się ambicji i systematyczności, gdyż dyplom MBA ma odzwierciedlać prawdziwie wysoki poziom wykształcenia.

absolwenci studiów MBA

Tryb studiów MBA

Podczas studiów MBA zajęcia odbywają w trybie niestacjonarnym, zaocznym. Jest to oczywiście podyktowane interesem samych słuchaczy, którzy to na co dzień pracują w różnych firmach, urzędach i organizacjach. Zazwyczaj trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu MBA.

Same zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatowej, jedynie przez specjalistów — praktyków z branży biznesowej i zakładają aktywny udział słuchaczy. Dlatego też studia MBA przynoszą w głównej mierze wiedzę praktyczną, zgodną z najnowszymi trendami panującymi w świecie biznesu i oczywiście bardzo wartościowe kontakty. Zajęcia odbywają się zarówno w języku polskim, jak i niekiedy w języku angielskim.

Studia podyplomowe MBA online – czy to możliwe?

Część uczelni dopuszcza uczęszczanie na zajęcia w formie bezkontaktowej, czyli online. Musimy jednak liczyć się z faktem, że egzaminy i zaliczenia będą wiązały się z koniecznością obecności. Mimo wszystko, decydując się na MBA, warto jednak postawić na tradycyjną formę kontaktową, dzięki której jesteśmy w stanie nie tylko więcej wynieść z zajęć, ale również nawiązać wiele, wiele kontaktów.

Zobacz też:  Zalety pracy jako kierowca aplikacji

Program studiów podyplomowych MBA

Program nauczania studiów podyplomowych MBA jest zróżnicowany. Jego forma ostatecznie zależy od dziedziny, w której dana uczelnia się specjalizuje. Dlatego też szukając studiów MBA dla siebie, możemy znaleźć zarówno kierunki dość ogólne, dające możliwość poszerzenia wielu horyzontów, jak i zawężone moduły, stawiające na konkretną dziedzinę.

Programy MBA zakładają zazwyczaj zajęcia z takich dziedzin, jak:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie (human resources),
 • marketing i branding,
 • finanse i ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie spółką z udziałem Skarbu Państwa,
 • nauka o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • coaching,
 • prawo gospodarcze, finansowe i administracyjne,
 • księgowość,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • aktualne trendy w biznesie,
 • negocjacje i savoir vivre w biznesie.

Niekiedy na studentów czeka również oferta zajęć dodatkowych. Są to kursy i szkolenia prowadzone przez specjalistów spoza uczelni, w których uczestnictwo również można wpisać do CV.

studia podyplomowe master of business

Studia MBA – rodzaje

Warto zaznaczyć, że na uczelniach oprócz podstawowych studiów MBA możemy spotkać się z kilkoma modułami:

 • EMBA (Executive MBA) moduł dla najbardziej doświadczonej kadry menedżerskiej, ukierunkowany na rozwój osobisty i kompetencje miękkie. Gwarantuje przygotowanie do poziomu CEO, CIO i COO.
 • Global Executives — moduł dla osób pracujących na kierowniczych stanowiskach w firmach działających na rynku międzynarodowym.
 • Specjalistyczne MBA — niektóre uczelnie stawiają na kształcenie menedżerów pod kątem konkretnej branży, np. IT, finansowej, czy produkcyjnej.

Rekrutacja na studia MBA – jak przebiega i kto może się dostać?

Studia MBA przeznaczone są dla osób czynnych zawodowo, czyli przedsiębiorców, menedżerów, kierowników itp. Aby się na nie dostać, należy spełnić wymogi danej uczelni. Najczęściej są to:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów I lub II stopnia (najlepiej dyplom),
 • przedłożenie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (najczęściej to 3 lata na stanowisku menedżerskim),
 • pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.
Zobacz też:  Jak zostać asystentką lub asystentem stomatologicznym? Dowiedz się jak zdobyć potrzebne kwalifikacje i na jakie zarobki można liczyć

Ile kosztują studia MBA?

Studia MBA wiążą się niestety ze sporym wydatkiem, od 20 tys. zł do nawet 80 tys. zł. Wiele oczywiście zależy od uczelni i jej prestiżu. Zanim jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji, pamiętaj, że ukończenie tych studiów będzie wiązało się z naprawdę sporymi zarobkami w przyszłości. Ponadto za semestry płaci się często w przystępnych ratach, więc ów wydatek nie jest jednorazowy. Możesz również postarać się o dofinansowanie studiów u swojego przełożonego.

rekrutacja na studia executive MBA

Co uzyskują absolwenci studiów MBA?

Oczywiście poza dyplomem MBA na absolwentów studiów czekają liczne umiejętności twarde i miękkie, grono kontaktów biznesowych oraz oczywiście stojące otworem drzwi do dynamicznej kariery na całym świecie. Możemy także uzyskać dodatkowe uprawnienia (np. potwierdzające kwalifikacje na członka organu nadzorczego) lub zaświadczenia o odbyciu dodatkowych kursów i szkoleń. Studia podyplomowe MBA dają same korzyści. 


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *