Korekta zeznania podatkowego – o czym warto pamiętać?

Korekta zeznania podatkowego jest procedurą, która może okazać się niezbędna dla wielu podatników, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy. Polega na dokonaniu zmian w złożonym wcześniej zeznaniu podatkowym i może być podyktowana potrzebą korekty błędów, nieścisłości lub aktualizacji przekazanych informacji. Na czym dokładnie polega korekta, w jakich sytuacjach trzeba ją wykonać i jak zrobić to prawidłowo?

Czym jest korekta zeznania podatkowego?

Korekta zeznania podatkowego to złożenie zmienionego formularza zeznania do urzędu skarbowego, który zastępuje pierwotnie złożony dokument. Może dotyczyć zarówno zaniżenia, jak i zawyżenia podatku należnego. Proces ten umożliwia podatnikowi naprawienie błędów i uniknięcie potencjalnych konsekwencji prawnych czy finansowych związanych z nieprawidłowym zeznaniem.

Kiedy korekta jest konieczna?

Korekta zeznania podatkowego może stać się konieczna w różnych sytuacjach, takich jak:

  • Odkrycie błędów rachunkowych lub literówek w zeznaniu.
  • Zmiana informacji dotyczących źródeł dochodu, kosztów uzyskania przychodu lub odliczeń podatkowych.
  • Konieczność uaktualnienia danych osobowych lub adresowych.
  • Otrzymanie dodatkowych dokumentów podatkowych po złożeniu pierwotnego zeznania, np. korekty PIT od pracodawcy.

Korekta zeznania podatkowego dotyczy każdego podatnika, który zidentyfikował błąd lub nieścisłość w swoim złożonym zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, niezależnie od formy opodatkowania. 

Jak wykonać korektę?

Aby dokonać korekty zeznania podatkowego, należy zwykle:

  • Pobrać odpowiedni formularz zeznania podatkowego ze strony internetowej urzędu skarbowego lub uzyskać go bezpośrednio w urzędzie.
  • Wypełnić formularz, uwzględniając wszystkie zmiany i korekty względem pierwotnego zeznania.
  • Złożyć skorygowane zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, zarówno elektronicznie, jak i papierowo, w zależności od preferowanej metody.
  • Dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn dokonania korekty.
Zobacz też:  Klucz do sukcesu: strategie HR wspierające rozwój kariery

Korekta PIT po pracy za granicą

Korekta może dotyczyć także osób, które w polskim urzędzie skarbowym rozliczają dochody uzyskane za granicą, a pomyliły się w złożonym wcześniej rozliczenie lub nieprawidłowo uwzględniły ulgi i inne odliczenia. Osoby, które pracowały za granicą i już złożyły zeznanie podatkowe w Polsce, mogą potrzebować dokonać korekty swojego PIT, jeśli np. otrzymają dodatkowe informacje o dochodach zagranicznych po złożeniu pierwotnego zeznania. W takim przypadku należy dokonać korekty zeznania, uwzględniając całość dochodów zagranicznych oraz potencjalne ulgi i odliczenia związane z podwójnym opodatkowaniem. Proces ten jest podobny do standardowej korekty, ale wymaga szczegółowego uwzględnienia przepisów międzynarodowych dotyczących opodatkowania oraz możliwych umów o unikaniu.

Osoby pracujące za granicą w wielu przypadkach muszą też rozliczyć się z urzędem skarbowym kraju, w którym pracowały. Jeśli zrobią to błędnie, mogą dokonać korekty na podobnych zasadach jak w Polsce. Korekty można nierzadko dokonać także w sytuacji, gdy podatnik nie uwzględnił przysługujących mu ulg i odliczeń. W wielu krajach można na przykład wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku o kilka lat wstecz. Jeśli nie znasz przepisów podatkowych kraju, w którym pracowałeś, możesz skorzystać z pomocy specjalistów z biura rozliczeń zagranicznych. Przykładem takiego biura jest All-Tax: https://all-tax.pl/.

Do kiedy można rozliczyć PIT?

W Polsce, możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego jest ograniczona okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma prawo dokonać korekty zeznania podatkowego za ostatnie 5 lat. Oznacza to, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat i liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności daniny. Tym samym w 2024 roku można jeszcze skorygować dokumentację z 2019 roku.

Materiał promocyjny


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *