Czy praca w służbie więziennej gwarantuje wysokie zarobki?

Służba w więzieniu należy do trudnych i wymagających zadań. Czy masz predyspozycje, by stać się jednym z pracowników? W tym artykule dowiesz się, jakie wymagania musisz spełnić i kto nadaje się do objęcia takiego stanowiska. Przeczytaj!

Są osoby, które z własnej woli chcą trafić do więzienia. Nie marzy im się obserwowanie świata przez kraty, a resocjalizacja osadzonych tam osób. Należysz do takich? Sprawdź, jaka jest praca w więziennictwie!

Służba w więziennictwie – na czym polega?

Najczęściej stanowiska widoczne w naborach wniosków dotyczą zakładów karnych. Niekiedy rekrutacja jest prowadzona też do kadr aresztów śledczych. Funkcjonariusz pracujący w więziennictwie zajmuje się głównie wykonywaniem niezbędnych czynności wobec więźniów. W grę wchodzą takie sprawy jak:

 • zapewnianie posiłków osadzonym;
 • delegowanie na spacer;
 • umożliwianie telefonowania;
 • inwigilacja dzienna i nocna;
 • sporządzanie sprawozdań z wydarzeń na oddziale;
 • resocjalizacja osadzonych;
 • reagowanie w sytuacjach nagłych np. próba odebrania sobie życia przez skazanego, bójka, atak na funkcjonariusza.

Już sama powyższa lista pokazuje, że praca w służbie więziennej jest niezwykle stresująca i wymaga od kandydata odporności psychicznej oraz sprawności fizycznej. A to nie koniec, jeśli chodzi o wymagania.

Jaki powinien być funkcjonariusz w więzieniu?

Każdy skazaniec, którego spotyka się w oddziale, jest inny. Niektórzy odsiadują wyroki za kradzież, inni za pobicie. Niestety są też mordercy, gwałciciele i zwyrodnialcy dopuszczający się pedofilii. Dlatego kandydat na funkcjonariusza powinien cechować się nieszablonowym podejściem do osadzonych. Oczywiście wcześniej może zdradzać ku temu umiejętności, ale konkretnej charakterystyki pracy uczy się na testach, szkoleniach i podczas samej służby.

Zobacz też:  Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym w kilku prostych krokach

Strażnik bardzo często poddawany jest próbom charakteru przez skazanych. Robią to najczęściej w sposób psychiczny i emocjonalny, ponieważ napaść na funkcjonariusza służby więziennej jest karalna. To powoduje, że warunki pracy są zdecydowanie trudne i wymagają ogromnej umiejętności oddzielenia życia zawodowego od osobistego. A to niestety nie jest łatwe, o ile w ogóle możliwe.

Praca w służbie więziennej a wymagania

Co jeszcze można powiedzieć na temat osób zatrudnionych w SW? Warto odsłonić podstawowe wymagania stawiane każdemu z kandydatów, który jest zainteresowany naborem. Zaliczają się do nich:

 • wykształcenie min. średnie;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne i brak toczących się przeciwko niemu postępowań;
 • rękojmia zachowania tajemnicy zawodowej.

Praca w służbie więziennej poza kwalifikacjami umysłowymi i prawnymi wymaga również świetnej sprawności fizycznej. Dlatego przed ostatecznym zaakceptowaniem kandydata na stanowiska przechodzi on test potwierdzający kondycję motoryczną.

Kandydat do SW a zarobki

Skoro praca w systemie więziennictwa jest tak wymagająca, to czy rekompensowana jest odpowiednio wysokimi zarobkami? Trudno to orzec twierdząco z pełnym przekonaniem. Według wypowiedzi osób pracujących w SW nie zawsze mogą oni liczyć na adekwatne do wysiłku uposażenie. Zwykle funkcjonariusz rozpoczynający służbę zarabia najniższą krajową. Konkretny zakład pracy, czyli w tym przypadku więzienie, może zdecydować o wysokości wynagrodzenia indywidualnie. Jednak zwykle kierownictwo trzyma się sztywnych norm i reguł ustanawiania wysokości wynagrodzenia. Im wyżej w hierarchii znajduje się dany funkcjonariusz, tym większe posiada pobory.

Praca w służbie więziennej jest jednak związana z dodatkami w formie:

 • ryczałtu zwrotu kosztów dojazdu do pracy;
 • mundurówki;
 • ekwiwalentu za wczasy;
 • trzynastej pensji;
 • wzrostu uposażenia wraz z kolejnymi latami pracy.

Warunki pracy a aktualna liczba funkcjonariuszy SW

W opinii wielu pracowników służby więziennej istnieją spore braki kadrowe wśród strażników. Przez to wielu z nich pracuje w nadgodzinach, co powoduje przeciążenia fizyczne i emocjonalne. Należy pamiętać, że służba ta ma związek z ogromnym narażeniem na czynniki stresogenne. Przez to każdy dodatkowy kontakt z grupą przestępców może wywoływać negatywne skutki dla pracowników SW. Aktualnie przyjmuje się, że na oddziale mieszczącym ok. 50 osadzonych jest za dnia jeden „klawisz”. Nocą liczba pracowników się zmniejsza, co powoduje konieczność wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za osadzonych. Dlatego często możesz spotkać się z prowadzonym naborem kolejnych pracowników na różne stanowiska w służbie więziennej.

Zobacz też:  Wedding planner - praca

Czy funkcjonariusz SW ma siedzącą pracę?

Trzeba przyznać szczerze, że zatrudniani w służbie więziennej pracownicy nie mają lekkiej pracy. Wielu z nich przynajmniej kilka razy dziennie odwiedza każdą celę na oddziale. Są też skazani, którzy muszą być inwigilowani co godzinę, a nawet raz na kwadrans. W pewnych sytuacjach konieczny jest również bezpośredni fizyczny kontakt z więźniami, co w przypadku zwyrodnialców i osób chorych psychicznie może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu funkcjonariusza. Praca w służbie więziennej wiąże się też ze spędzaniem czasu na dyżurach za dnia, w nocy, w weekendy i święta. Kolejny czynnik to konieczność wzięcie na siebie odpowiedzialności za życie skazanych i niekiedy chronienie ich przed nimi samymi. To wszystko powoduje, że strażnicy w więzieniach muszą być bardzo odporni psychicznie.

Podsumowanie zawodu pracownika służby więziennej

Czy wobec tego, co właśnie przeczytałeś, ty też chcesz kandydować do służby więziennej? Mimo że jest to trudny zawód, nadal jest sporo osób chętnych do podjęcia tego stanowiska. Oczywiście musisz liczyć się z wysokimi wymaganiami stawianymi przez przełożonych, codziennym stresem i ryzykiem uszczerbku na zdrowiu, oraz wystawianiu na wpływ osób, które nie chcą się resocjalizować. Na szczęście w więzieniach znajdują się też tacy, którzy wyciągają wnioski ze swoich doświadczeń i chętnie poddają się zmianom na lepsze.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *