Target sprzedażowy – poznaj znaczenie pojęcia

Target, targetować, targetowy – pojęcia te nieustannie przewijają się nie tylko w rozmowach biznesowych, ale również w prasie, telewizji i internecie. Co oznaczają?

Target był niezwykle modnym słówkiem w Polsce w latach 90., kiedy na rodzimym rynku powstawały pierwsze agencje reklamowe i filie zagranicznych korporacji. Pojęcie jest na tyle istotne z biznesowego punktu widzenia, że na stałe weszło do specjalistycznego języka, ale również przeniknęło w struktury mowy potocznej. Zatem jakie znaczenie kryje się pod obco brzmiącą nazwą?

Target – znaczenie słowa

W marketingu samym słowem target oznacza grupę odbiorców (konsumentów), których cechy, pragnienia i potrzeby są dopasowane do artykułów i usług oferowanych przez daną markę – co znaczy, że potencjalnie kupią dany produkt. Jest również nazywany grupą docelową, niszą rynkową, potencjalnymi klientami itp. Tego terminu używa się również do określenia celu sprzedażowego.

Marketing i target sprzedażowy

Hasło target w odniesieniu do marketingu ma zastosowanie jako określenie grupy docelowej, czyli potencjalnych klientów zainteresowanych oferowanym produktem i usługami. Czasami jest to nazywane marketingiem targetowym, który polega na podzieleniu rynku na segmenty i skoncentrowaniu tworzonych kampanii na jednym lub kilku z nich. Ułatwia to promocję i dystrybucję produktów.

Natomiast pojęcie targetu sprzedażowego stosowane jest w przypadku określenia celu dla sprzedawcy, co ma skutkować tzw. „osiągnięciem targetu”, czyli zrealizowaniem założeń dotyczących sprzedaży.

Jak opracować target?

Targetem jako takim jest część rynku, do którego kierowane jest działanie marketingowe. Grupy rynkowe określane są m.in. z uwzględnieniem kryteriów, takich jak wiek, płeć, wykształcenie oraz poziom społeczno-ekonomiczny potencjalnych konsumentów, dla których zaprojektowano produkt lub usługę.

Marketing odpowiada za pomoc firmom w zdefiniowaniu targetu, do którego będą skierowane ich wysiłki z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań potencjalnych klientów lub odbiorców docelowych. Zadaje się wówczas następujące pytania na ich temat:

 1. Jakie są ich gusta?
 2. Jakie mają nawyki?
 3. Gdzie mieszkają?
 4. Jakie mają potrzeby?
 5. Jaką cenę byliby skłonni zapłacić za oferowany produkt?
Zobacz też:  Jak zostać prawnikiem – kto może wykonywać zawód i jakie są zarobki prawników?

Na tej podstawie specjaliści z działu marketingu określają, jaki jest najlepszy sposób przekazania komunikatu do odbiorcy, np.:

 1. Jakie są najskuteczniejsze strategie promocji produktów lub usług?
 2. Jakiego języka należy użyć?
 3. Jakie środki komunikacji najlepiej nadają się do przekazywania kampanii?

5 kluczowych punktów do zdefiniowania targetu

Aby skutecznie uściślić target, należy skupić się na poniższych kwestiach:

1) Dane demograficzne:

 • wiek;
 • płeć;
 • sytuacja rodzinna.

2) Lokalizacja.

3) Profil społeczno-kulturowy:

 • grupa społeczna;
 • poziom wykształcenia i języki;
 • zawód;
 • wartości i przekonania.

4) Profil cyfrowy.

5) Potrzeby.

Artykuły lub usługi przedsiębiorstwa nie mogą pasować do wszystkich, ale muszą być skierowane do określonej grupy osób o wyznaczonych potrzebach, czyli do targetu. Jasne sformułowanie tego, jakie jest zamierzenie lub cel działań firmy, pomaga skoncentrować wszystkie inicjatywy marketingowe i sprzedawać więcej.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *