Zawody prawnicze – gdzie szukać pracy po studiach prawniczych?

W skrócie:

  • Zawody prawnicze to zbiór kierunków, które może obrać absolwent prawa.
  • Po obronie dyplomu można ubiegać się o aplikację.
  • Każda ukończona aplikacja daje inne uprawnienia.

Jakie predyspozycje powinien mieć dobry prawnik?

Zawody prawnicze wymagają dyscypliny, doskonałej znajomości przepisów oraz kompetencji miękkich. Osoby pragnące zostać w przyszłości dobrymi prawnikami, powinny zadbać nie tylko o wysokie wyniki wszelkich egzaminów oraz matur, ale również o kształtowanie charakteru. Dzięki temu będą mieli zarówno wiedzę, jak i umiejętności niezbędne do pracy w tym potrzebnym, lecz trudnym zawodzie. 

Czy dyplom prawa uprawnia do wykonywania zawodu?

Ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych daje absolwentowi tytuł prawnika. Niemniej jednak nie oznacza to, że taka osoba ma prawo reprezentowania swoich klientów w sądzie. Do uzyskania konkretnych i specjalistycznych uprawnień niezbędnym etapem jest aplikacja. W zależności od preferencji osoba po prawie może ubiegać się o przygotowanie adwokackie,  sędziowskie, prokuratorskie lub inne dostępne. Sam dyplom z prawa pozwala jedynie na zawodowe wykorzystywanie wiedzy oraz tytułowanie się mianem prawnika. 

Jakie możliwości ma absolwent prawa?

Absolwent prawa ma możliwość wybrania zawodu, do którego wymagana jest wiedza oraz umiejętności pozyskane podczas pięcioletnich studiów. Jeśli jednak pragnie on reprezentować klientów sądzie, prowadzić sprawy lub wydawać wyroki, konieczne jest odbycie aplikacji. Warunki tego procesu są jasno określone przepisami na szczeblu krajowym. 

Zawody prawnicze – dostępne aplikacje 

Zawody prawnicze to zbiór różnorodnych możliwości dostępnych teoretycznie dla każdego absolwenta prawa. Niemniej jednak do pozyskania konkretnych uprawnień konieczne jest przejście długiego oraz wyczerpujące procesu rekrutacji, nauki i praktyki.

Zobacz też:  Pepco – zarobki. Ile zarabiają pracownicy tej sieci sklepów?

Adwokat 

Jednym z chętniej wybieranych zawodów prawniczych jest adwokatura. Po odbyciu aplikacji oraz zdaniu niezbędnych egzaminów taka osoba nabywa uprawnienia do udzielania porad prawnych, występowania przed sądem oraz różnego typu urzędami, a także sporządzania pism, aktów i opinii.

Sędzia

Po odbyciu aplikacji sędziowskiej taki absolwent staje się przedstawicielem władzy sądowniczej na terenie kraju. Jego kluczowym zadaniem jest bezstronne oraz niezawisłe realizowanie konstytucyjnej koncepcji państwa prawa. Aby zostać sędzią, konieczne jest ukończenie 29 lub 35 roku życia, w zależności od typu sądu. 

Prokurator 

Zawody prawnicze to także aplikacja prokuratorska. Taka osoba ma obowiązki związane ze strzeżeniem praworządności oraz ściganiem przestępców. Prokurat pełni także rolę funkcjonariusza publicznego i bierze aktywny udział we wszystkich etapach procesów karnych. 

Radca prawny 

Prawnik po ukończeniu studiów oraz aplikacji radcowskiej nabywa uprawnienia do prowadzenia konsultacji, reprezentowania klientów przed sądem oraz urzędami, a także sporządzania odpisów dokumentów. Choć radca prawny jest objęty ochroną oraz tajemnicą zawodową, podobnie jak adwokaci i prokuratorzy, nie ma prawa reprezentować klientów w sprawach karnych. 

Notariusz 

Notariusz jest ścieżką zawodową prowadzącą do zdobycia uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności notarialnych. Jest to między innymi sporządzanie wszelkiego typu pism, aktów oraz odpisów. 

Komornik 

Zawody prawnicze to nie tylko działania widoczne w sądzie. Wśród dostępnych aplikacji występuje także organ egzekucyjny. Ze względu na specyfikę pracy oraz uprawnień, komornicy podlegają ochronie na podstawie przepisów Kodeksu karnego.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *