Brainstorming, czyli burza mózgów jako technika pozyskiwania kreatywnych pomysłów

Technika burzy mózgów (ang. brainstormingu) jest powszechnie znana. Praktykują ją już przedszkolaki. Warto jednak wiedzieć, jak z niej prawidłowo korzystać, aby przyniosła oczekiwane efekty, szczególnie w dorosłym, zawodowym życiu.

Pojęcie brainstormingu znane jest już od przeszło pięćdziesięciu lat. Technika burzy mózgów jest tak popularna i owocna, że korzystają z niej ludzie w każdym wieku. W ten sposób można rozwiązać niemalże wszystkie problemy, a jednocześnie doskonalić pracę w grupie i kompetencje społeczne. Stworzyliśmy krótki poradnik na temat efektywnego przeprowadzania burzy mózgów. Zapraszamy do lektury!

Czym jest brainstorming?

Pojęcie brainstromingu wywodzi się z języka angielskiego. W tłumaczeniu na język polski oznacza on ,,burze mózgów”, a więc technikę powszechnie znaną i wykorzystywaną w przedszkolach i szkołach od najmłodszych lat. Sposób jest tak skuteczny, że chętnie sięgają po niego również pracodawcy i różnorodne grupy projektowe.

Pojęcie zostało spopularyzowane przez Alexa Faickeya Osborna w 1967 roku. Pierwotnie jednak burza mózgów opierała się na przeprowadzaniu sesji myślenia grupowego, na których pracownicy przedstawiali własne pomysły na rozwiązanie konkretnych problemów w organizacji.

Dzisiaj mianem burzy mózgów określa się technikę rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Brainstorming zawsze przeprowadzany jest w większej grupie. Podczas trwania sesji każdy członek grupy ma równe prawo do wypowiedzi swojego zdania, zaprezentowania nawet najbardziej nietuzinkowego i oryginalnego pomysłu. Burza mózgów ma na celu zbudowanie przestrzeni, w której przepływać będą liczne idee, co w konsekwencji ma doprowadzić do wypracowania najlepszego rozwiązania.

Podstawowe zasady burzy mózgów

Pojęcie i podstawowe założenia burzy mózgów zna niemalże każdy. Warto natomiast przypomnieć szereg zasad, jakimi należy się kierować podczas jej przeprowadzania.

Zobacz też:  Czy praca w schronisku dla zwierząt może sprawiać przyjemność?

Każdy głos jest ważny!

Podstawową zasadą burzy mózgów jest udzielenie głosu każdemu jej uczestnikowi. Pod uwagę brane są wszystkie pomysły, nawet te, które wydają się być szalone. Osoby mające skłonności do dominacji powinny zachować powściągliwość i dopuścić do głosu swoich mniej odważnych i wyrywnych kolegów. Osoby nieśmiałe powinny starać się natomiast przełamać własne słabości i wyrazić swoją opinię.

Zróżnicowanie

Zaleca się, aby w burzy mózgów wzięły udział osoby zróżnicowane pod względem wieku, płci, doświadczenia, posiadanych umiejętności i kompetencji. Wówczas jest szansa na uzyskanie maksymalnie dużej ilości pomysłów i spojrzenie na problem z wielu perspektyw.

Unikaj krępujących sytuacji!

Dobrze, aby w jednej grupie nie znaleźli się podwładny ze swoim przełożonym, bowiem pełnione funkcje w organizacji mogą im utrudniać swobodne wyrażanie własnego zdania.

Wyznacz moderatora!

Grupa powinna wybrać swojego lidera, który wcieli się w rolę prowadzącego starającego się moderować rozmowę i porządkować ewentualnie powstający chaos. Koordynacja sesji polega na prowadzeniu jej odpowiednim kierunku, ucinaniu ewentualnych prób krytyki i niepotrzebnych komentarzy.

Idealny moderator to osoba, którą cechuje łatwość w zarządzaniu personelem oraz ktoś, kto posiada szacunek wśród innych członków grupy – jest nieformalnym autorytetem, ale jednocześnie nie ma skłonności dominacji nad innymi. Powinien on dokładnie zapoznać się z omawianym projektem i pozwolić dyskusji swobodnie podążać w ściśle określonym kierunku.

Dokładnie zdefiniuj cele!

Sesja burzy mózgów powinna zostać dokładnie przygotowana pod kątem merytorycznym. Uczestniczący w niej członkowie grupy muszą znać omawiane zagadnienie, problemy oraz cele spotkania. Założenia sesji powinny zostać dokładnie określone na początku spotkania, aby każdy z uczestników mógł odświeżyć swoją wiedzę i ukierunkować myślenie na odpowiednie tory.

Limit czasowy!

Sesja powinna trwać przez z góry określony czas. Termin jej zakończenia musi zostać podany na początku spotkania. Dokładne określenie deadline’u będzie pełnić funkcję motywującą do działania i szybkiego, ale logicznego i kreatywnego myślenia.

Zobacz też:  Prywatny detektyw - na czym polega ta praca?

Większe projekty warto dzielić na kilka sesji, gdzie każda będzie dotykać odrębnego problemu. Można zarządzić również kilkunastominutowe przerwy w trakcie trwania pojedynczej sesji. Wszystko po to, aby sprzyjać pomysłowości zespołu i nie dopuścić do jego wypalenia.

Notuj wszystko!

Wszelkie pomysły, jakie padną podczas sesji brainstormingu powinny zostać zapisane za pomocą słów kluczowych, które ostatecznie stworzą mapę koncepcji możliwych rozwiązań. Im będzie ona większa, tym lepiej. Zapisane elementy można łączyć, aby w ten sposób stworzyć rozwiązanie optymalne.

Nie krytykuj!

Najważniejszą zasadą jest ta mówiąca, że sesja burzy mózgów nie jest miejscem i czasem na krytykę pomysłów. Tutaj każda idea może stanowić krok ku znalezieniu najlepszego rozwiązania. Jeśli konieczne jest dokonanie oceny, to należy to uczynić po burzy mózgów.

Etapy brainstormingu

Podstawową zasadą panującą podczas sesji burzy mózgów jest swoboda wyrażania własnych myśli i brak ich krytyki ze strony zespołu. Z uwagi jednak na charakter spotkania, koniecznym jest ustalenie kilku elementów je porządkujących. W tym celu wyróżnia się trzy etapy brainstormingu:

  1. przygotowanie, podczas którego przedstawiany jest problem wymagający rozstrzygnięcia oraz stawiane są pytania wymagające odpowiedzi;
  2. zbieranie pomysłów, które potencjalnie mogą stanowić sposób na rozwiązanie problemu;
  3. ocena, analiza i weryfikacja zgromadzonych pomysłów.

Burza mózgów (ang. brainstorming) to doskonały sposób na pozyskanie szeregu kreatywnych pomysłów i rozwiązań dla określonych problemów. Idea powstała w celu wykorzystania grupowego potencjału twórczego. Obecnie korzystają z niej specjalnie powoływane zespoły w organizacjach wszelkiego typu, ale również uczniowie szkół różnego szczebla, a nawet przedszkolaki. To uniwersalna i bardzo skuteczna metoda.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *