Chief Financial Officer (CFO) – zakres obowiązków, zarobki i wymagane kwalifikacje

Wraz z upływem czasu i postępującą automatyzacją oraz globalizacją rola Chief Financial Officer (CFO) w przedsiębiorstwach staje się coraz to bardziej złożona. Obecnie to bardzo prestiżowe stanowisko.

Niegdyś dyrektorzy finansowi byli odpowiedzialni za kwestie stricte finansowe. Dostarczali decydentom niezbędnych informacji oraz doradzali przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Obecnie CFO to bardzo prestiżowe stanowisko, a osoby na nim zatrudnione są współodpowiedzialne za procesy strategicznego planowania i zarządzania. Stworzyliśmy krótki przewodnik na temat stanowiska pracy CFO!

Co oznacza angielski skrót CFO?

CFO to angielski skrót od nazwy stanowiska pracy, jakim jest ,,Chief Financial Officer”, co po polsku oznacza ,,dyrektor finansowy” lub ,,dyrektor do spraw finansów”. Jak sama nazwa wskazuje, osoba obejmująca tę posadę będzie odpowiadać za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Dyrektor finansowy – rola w organizacji i zakres obowiązków

Obecnie uznaje się, że funkcja dyrektora finansowego jest jedną z najistotniejszych w firmie. CFO są członkami zarządu, dlatego mają istotny wpływ na wiele decyzji odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Za swoje decyzje odpowiadają wyłącznie przed dyrektorem generalnym.

Dyrektorzy finansowi występują już nie tylko w dużych korporacjach, ale coraz częściej możemy ich spotkać w średnich, a nawet małych firmach. Dzieje się tak, ponieważ kompetentny i doświadczony CFO potrafić wyprowadzić organizację z problemów finansowych, zapewnić jej bezpieczeństwo i płynność finansową.

CEO to stanowisko wyższego szczebla, jedna z najważniejszych ról w firmie. Podstawowym zadaniem dyrektora finansowego jest sprawowanie nadzoru nad szeroko pojętą księgowością organizacji oraz bycie organem doradczym przy podejmowanych przez dyrektora generalnego decyzjach strategicznych.

W praktyce CEO odpowiada za wywiązywanie się z zawartych kontraktów, terminowe opłacenie kontrahentów, zrealizowanie wypłat pracowniczych oraz przydzielenie premii pracowniczych.

Zobacz też:  Jak napisać cv student do pierwszej pracy zawodowej po studiach

CFO – zakres obowiązków

Zakres obowiązków należących do dyrektorów finansowych jest odmienny w zależności od profilu przedsiębiorstwa, jego wielkości, polityki i strategii działania. Można jednak wyszczególnić szereg działań wykonywanych przez większość osób zajmujących to stanowisko. Należą do nich:

 • podejmowanie działań optymalizujących strukturę kosztów;
 • dbanie o zabezpieczenie ryzyka kursowego;
 • realizowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa;
 • optymalizowanie polityki podatkowej;
 • dbałość o budżet roczny;
 • sprawowanie nadzoru nad sprawozdaniami finansowymi oraz raportami bieżącymi;
 • ocenianie ryzyka finansowego dla nowych projektów;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych projektów finansowych celem uzyskania przewagi konkurencyjnej;
 • optymalizowanie wydatków przedsiębiorstwa;
 • utrzymywanie kontaktów z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i organami podatkowymi;
 • utrzymywanie odpowiednich relacji z kluczowymi kontrahentami finansowymi przedsiębiorstwa.

Wymagania wobec przyszłych Chief Financial Officer

Zawód dyrektora finansowego podlega wyraźniej ewolucji. Wraz z postępującą technologią i globalizacją wymagania stawiane osobom zatrudnionym na tym stanowisku są coraz to wyższe. Należałoby się zatem spodziewać, że przyszli CFO będą musieli być finansowymi wizjonerami potrafiącymi poprowadzić przedsiębiorstwo w kierunku rozwoju i płynności finansowej w warunkach coraz to silniejszej walki konkurencyjnej oraz szybko zmieniających się predyspozycji konsumenckich.

W aktualnych ofertach pracy dla przyszłych Chief Financial Officer’ów znaleźć można szereg powtarzających się wymagań. Wśród nich występują m.in.:

 • wyższe wykształcenie, najlepiej minimum magisterskie, w dziedzinie finansów, rachunkowości lub ekonomii;
 • minimum 10-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • płynne posługiwanie się językiem angielskim; znajomość dodatkowego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • doskonała znajomość polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego;
 • umiejętności biznesowe i analityczne;
 • wiedza z zakresu przedsiębiorczości, finansów i zarządzania finansami;
 • umiejętność zarządzania pracą własną;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • umiejętność zarządzania budżetem przedsiębiorstwa;
 • dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończonych szkoleń branżowych, kursów, studiów podyplomowych lub posiadania dodatkowych dyplomów ukończonych studiów wyższych będą dodatkowym atutem kandydatów.

Praca CFO – zarobki

Ciężko jest jednoznacznie określić wysokość pensji dyrektorów do spraw finansów. Pensje ekspertów zatrudnionych na tym stanowisku są uzależnione od rodzaju prowadzonego biznesu, wielkości przedsiębiorstwa, obszaru jego funkcjonowania, realizowanej polityki biznesowej oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Średnie zarobki CFO w firmach małych i średnich wynoszą około dwunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. W dużych korporacjach jest to już dwadzieścia sześć tysięcy brutto miesięcznie. Wynagrodzenie może być wyższe, jeśli firma posiada swoją siedzibę w mieście wojewódzkim, a jej partnerzy biznesowi to zagraniczne spółki. Nie należy zapominać również o fakcie, że CFO to najczęściej członkowie zarządu spółek, a więc należy im się udział w zyskach przedsiębiorstwa.

Zobacz też:  Jak przejść na emeryturę : wszystko co musisz wiedzieć

Zarobki CFO potrafią być naprawdę imponujące. W zamian za nie na barkach dyrektorów finansowych spoczywa ogromna odpowiedzialność za osiągnięcia finansowe całego przedsiębiorstwa oraz za transakcje, z których niektóre opiewają na miliardowe kwoty. Od decyzji dyrektorów zależy płynność finansowa firmy, a co za tym idzie – jej obecność na rynku. Można zatem śmiało uznać, że w tym przypadku zarobki są adekwatne do posiadanej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności.

Chief Financial Officer (CFO) to jedno z bardziej prestiżowych stanowisk w organizacji. Osoba je zajmująca odpowiedzialna jest za finanse przedsiębiorstwa, a więc dba o rentowność i płynność finansową firmy. Na jej barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność, która jednak jest sowicie wynagradzana. Najlepsi CFO zarabiają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto miesięcznie.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *