COO, czyli Chief Operating Officer – opis stanowiska pracy

Chief Operating Officer to jedno z najważniejszych stanowisk w firmie. Osoba na nim zatrudniona odpowiedzialna jest za wszelkie operacje w przedsiębiorstwie. W Polsce COO nazywany jest również dyrektorem operacyjnym lub dyrektorem do spraw operacyjnych.

Język angielski uznaje się za międzynarodowy. Nic zatem dziwnego, że posługują się nim przedsiębiorstwa, których polityka funkcjonowania obejmuje ekspansję rynków zagranicznych. W tym przypadku powszechnie stosowaną praktyką jest wykorzystywanie anglojęzycznych nazw stanowisk pracy. Jedną z nich jest Chief Operating Officer, co w skrócie można zapisać jako COO. Pracownik ten będzie jedną z najważniejszych postaci w korporacji. To od niego będą zależały wszelkie decyzje dotyczące strategii operacyjnej działania firmy. Specjalnie dla ciebie stworzyliśmy krótki poradnik zawierający najważniejsze informacje o roli tego rodzaju pracowników w dużych firmach.

COO – co oznacza ten skrót po polsku?

Rozwiniecie skrótu COO to ,,Chief Operating Officer”, co w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski oznacza dyrektora operacyjnego lub dyrektora do spraw operacyjnych. To stanowisko wyższego szczebla w organizacji. Osoba je zajmująca podlega jedynie CEO, czyli dyrektorowi generalnemu (Chief Executive Officer). Piastowanie pozycji na szczeblu kierowniczym to duże wyróżnienie, które jednak wiąże się z ogromem obowiązków i odpowiedzialności, dlatego mogą ją zajmować jedynie najbardziej doświadczone i kompetentne osoby w firmie.

Czym zajmuje się dyrektor operacyjny w firmie?

Chief Operating Officer (COO), czyli dyrektor operacyjny nadzoruje i wspiera funkcjonowanie całej organizacji jako całości. W zasięgu jego zainteresowań są wszelkie działania operacyjne mające miejsce w przedsiębiorstwie, co odróżnia go od kierowników niższego szczebla odpowiedzialnych jedynie za sprawne działanie poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zobacz też:  Jak zostać terapeutą uzależnień – czym się zajmuje terapeuta i jakie musi skończyć szkolenia w dziedzinie uzależnień?

Chief Operating Officer z reguły sprawuje dodatkowo funkcję zastępcy Chief Executive Officer’a, czego naturalną konsekwencją jest fakt, że po odejściu CEO to właśnie COO jest pierwszą osobą w kolejce do objęcia zwolnionego stanowiska.

Obowiązki na tym stanowisku kierowniczym

Pełnienie funkcji reprezentacyjnej to podstawowy obowiązek COO. Dodatkowo jego rolą jest podejmowanie działań przyczyniających się do lepszej realizacji strategii przedsiębiorstwa. Trudno jest jednoznacznie określić szereg dokładnych działań podejmowanych przez osobę na tym stanowisku w danej firmie czy korporacji. Są one uzależnione od strategii i polityki przedsiębiorstwa oraz kierunku rozwoju branży, w jakiej funkcjonuje. Można jednak wyszczególnić szereg uniwersalnych obowiązków większości polskich COO:

 • planowanie i wdrażanie strategii finansowej przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzanie regularnej analizy skuteczności poszczególnych kierunków działań organizacji;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów, z jakimi musi się borykać firma;
 • regularne raportowanie podejmowanych działań;
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji w firmie;
 • nadzór nad zachowaniem odpowiedniej drogi komunikacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy;
 • aktywny udział w funkcjonowaniu poszczególnych działów w przedsiębiorstwie;
 • nadzór nad pracą wszelkich zespołów w przedsiębiorstwie;
 • opracowanie schematu wdrażania do pracy nowych pracowników;
 • dbanie o komfort pracy pracowników;
 • w pewnym stopniu także zarządzanie finansami (ustalanie budżetu przedsiębiorstwa);
 • rozstrzyganie kwestii urlopów;
 • udział w targach, pokazach, konferencjach i w innych miejscach, które wymagają obecności reprezentacji firmy;
 • aktywne budowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez uczestniczenie w akcjach charytatywnych i innych eventach, np. marketingowych i biznesowych;
 • planowanie współpracy organizacji z firmami funkcjonującymi na innych rynkach;
 • aktywny udział w opracowywaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że zakres obowiązków COO może być naprawdę szeroki i obejmować zarówno bardzo duże inicjatywy i współpracę z innymi przedsiębiorstwami, jak i dbałość o komfort pracy pracowników. Dyrektor operacyjny nie musi wszelkimi tymi kwestiami zajmować się samodzielnie. Może bowiem współpracować z osobami, które zajmują stanowiska niższe od niego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby delegował swoje zadania podległym mu pracownikom i jedynie nadzorował ich prawidłowe wykonywanie. Praca COO wymaga w dużej mierze posiadania kompetencji zarządczych i umiejętności podziału większych zadań na mniejsze części możliwe do realizacji przez różnych pracowników lub ich zespoły.

Zobacz też:  Praca w zakładzie pogrzebowym – sprawdź, czym się zajmuje pracownik domu pogrzebowego

COO – jak objąć to stanowisko najwyższego szczebla?

Rzadko zdarza się, aby COO byli zatrudniani ,,z zewnątrz”. To stanowisko, które najczęściej uzyskuje się w drodze awansu. Nie oznacza to jednak, że na rynku pracy zupełnie brakuje ofert zatrudnienia w charakterze Chief Operating Officera. Takie można znaleźć, ale zazwyczaj są one obwarowane bardzo restrykcyjnymi wymaganiami. Proces rekrutacji ma taki przebieg, ponieważ to bardzo ważne i wysokie stanowisko, które ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji.

W tym zawodzie przede wszystkim liczy się spore doświadczenie i osiągnięcia. Nie bez znaczenia jest również wykształcenie i posiadanie dodatkowych kompetencji, na przykład w postaci znajomości języków obcych.

Ile zarabia Chief Operating Officer?

Odpowiedź na pytanie o to, ile zarabia dyrektor ds. operacyjnych, nie jest prosta. Tutaj wszystko zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym wyższe pensje może zaproponować osobom z zarządu, piastującym stanowiska kierownicze. W największych polskich organizacjach COO zarabiają nawet kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Badania pokazują, że mediana zarobków na opisywanym stanowisku wynosi około 11 300 złotych brutto miesięcznie. Najniżej opłacani pracownicy zarabiają 8 tysięcy brutto, a ci najbardziej doceniani mogą liczyć na wynagrodzenie przewyższające 15 tysięcy złotych brutto.

COO to dyrektor operacyjny. Do jego zadań należy koordynowanie ogółu działań podejmowanych w przedsiębiorstwie. Może być odpowiedzialny m.in. za nadzór nad projektami, systemy technologiczne, kwestie marketingu, planowanie finansów czy długofalowy plan oraz działania bieżące. Cenna jest w jego roli umiejętność diagnozy mocnych i słabych stron firmy i takie zarządzanie zasobami, aby zwiększyć efektywność i wpływy w firmie. Taka osoba podejmuje decyzje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i sprawuje nadzór nad pracownikami, dlatego ważna jest także odporność psychiczna.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *