Komornik to zajęcie nie dla każdego! Jak zostać komornikiem sądowym i co się z tym wiąże?

Wśród zawodów prawniczych komornik sądowy wymaga największej odporności psychicznej. Mimo to wcale nie brakuje chętnych do tej profesji. Z naszego artykułu dowiesz się, jak zostać komornikiem!

Komornik to jedno z zajęć, które owiane jest złą sławą. Przedstawicieli tej grupy zawodowej kojarzy się często przez pryzmat głównego bohatera filmu „Komornik” w reżyserii Feliksa Falka. Bezwzględny, trudny we współpracy, skoncentrowany na własnym celu – to jednak tylko filmowa kreacja. W rzeczywistości wielu absolwentów prawa decyduje się na to, by podążać tą ścieżką kariery. Przyszli studenci często szukają informacji o tym, jak zostać komornikiem. Nie jest to wcale takie łatwe!

Komornik sądowy – zawód regulowany

Często wysnuwa się błędny wniosek o szerokiej dostępności tej profesji. Tymczasem komornik sądowy to jeden z zawodów regulowanych, co oznacza, że wykonywać może go wyłącznie osoba spełniająca określone wymagania. Oprócz założeń formalnych, dotyczących między innymi wykształcenia oraz wieku, trzeba zwrócić uwagę na predyspozycje psychiczne. Nie jest to bowiem zajęcie dla każdego. Każdy, kto staje przed dylematem, jak zostać komornikiem, musi zdawać sobie sprawę z tego, że znajdzie się pod dużą presją. Codziennością są bowiem stresujące sytuacje, które wymagają opanowania i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Mimo tego perspektywa dość wysokich zarobków sprawia, że chętnych nie brakuje.

Kim jest komornik sądowy?

Wszystkie regulacje dotyczące profesji można znaleźć w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (z dnia 29 sierpnia 1997 r.). W dokumencie czytamy, że „komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym”. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje więc prezes sądu rejonowego, przy którym został zatrudniony.

Zobacz też:  Kochasz zwierzęta? Dowiedz się, jak zostać weterynarzem oraz czy weterynaria to coś dla ciebie

Komornik a windykator

Komornik bywa mylony z windykatorem, tymczasem zakres jego zadań jest bardzo szeroki. Wszelkie podejmowane przez niego czynności muszą być zgodne z literą prawa. Zwykle zajmuje się egzekucją postanowień sądu oraz przygotowaniem dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia postępowania sądowego. Wszystkie te kwestie dokładnie reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Jak zostać komornikiem – najważniejsze wymagania

Jest to jeden z zawodów prawniczych, więc osoby, które zastanawiają się, jak zostać komornikiem, muszą spełnić szereg warunków. Do kancelarii nie można wejść „z ulicy” – do pracy w tym charakterze trzeba się dobrze przygotować. Przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć aplikację oraz zdać egzamin. Co równie ważne, kandydat do pracy musi przejść badania u lekarza medycyny pracy, który potwierdzi, czy dana osoba ma odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Oprócz tego o przyjęcie na to stanowisko mogą się starać między innymi sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni oraz osoby, które mają stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Czego oczekuje się od kandydata na komornika?

Osoba, która chce w przyszłości uprawiać zawód komornika, już na studiach powinna poświęcić czas na gruntowne zgłębianie przepisów. Podczas pracy trzeba bowiem wykazywać się obszerną wiedzą i zdawać sobie sprawę z ciążącej odpowiedzialności. Kto więc może myśleć o takiej karierze? Określa to 10. punkt ustawy, według którego taka osoba musi mieć:

  • polskie obywatelstwo;
  • ukończone wyższe studia prawnicze i uzyskany tytuł magistra prawa;
  • pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię;
  • czystą kartotekę, co oznacza, kandydat nie może być podejrzany ani karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe;
  • zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w tym charakterze, którą potwierdzi lekarz medycy pracy;
  • odbytą aplikację komorniczą oraz zdany egzamin komorniczy;
  • staż pracy w charakterze asesora komorniczego, wynoszącego przynajmniej 2 lata;
  • ukończone co najmniej 26 lat.
Zobacz też:  Podanie o pracę kucharza - jak napisać cv oraz list motywacyjny?

Ilu jest komorników w Polsce?

Według danych Krajowej Rady Komorniczej obecnie w Polsce działa 2110 komorników sądowych. Na stanowisko to powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowanej, ale nie zawsze musi on zostać rozpatrzony pozytywnie. Informacje o dostępnych wakatach umieszczane są także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aplikacja komornicza

Jak zostać komornikiem? Przede wszystkim należy zacząć od aplikacji, na którą można dostać się po ukończeniu studiów prawniczych. Raz do roku organizowany jest egzamin konkursowy, decydujący o tym, czy dana osoba zostanie wpisana na listę aplikantów komorniczych. Składa się ze 150 pytań, natomiast aby go zdać, należy podać 100 prawidłowych odpowiedzi z zakresu różnych dziedzin prawa. Aplikacja trwa 2 lata i w tym czasie aplikant zapoznaje się ze specyfiką pracy. Dzieje się to pod okiem patrona, którego wskazuje Rada Izby Komorniczej. Okres dwuletniej nauki kończy egzamin komorniczy. Później trzeba przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego.

Asesura komornicza

Tylko dwuletnia praca w charakterze asesora komorniczego otwiera drogę do ubiegania się o stanowisko komornika. W tym czasie można już wykonywać obowiązki komornicze – oczywiście nadal pod kontrolą przełożonego. Zwykle do zadań asesora należą egzekucje komornicze wykonywane w sprawach o świadczenia i zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.

Jak wyglądają obowiązki komornika?

Do najważniejszych obowiązków tej grupy zawodowej należą czynności egzekucyjne. Polegają na ściąganiu od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem, więc poprzedza to postępowanie sądowe. Zanim się ono rozpocznie, komornicy zajmują się spisem inwentarza oraz sporządzaniem protokołów stanu fatycznego. Komornik wykonuje również takie zadania jak dostarczanie zawiadomień sądowych i dokumentacji, która wymaga potwierdzenia odbioru. Oprócz tego do jego obowiązków należy poszukiwanie majątków dłużników i zabezpieczanie ich na poczet pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli.

Zobacz też:  Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym w kilku prostych krokach

Ile może zarobić komornik?

O zarobkach komorników krążą prawdziwe legendy. Tymczasem wszystko zależy od doświadczenia oraz stażu pracy. Najniższe są stawki aplikantów, które wynoszą średnio od 2000 do 4000 zł brutto. Asesorzy zarabiają średnio do 6000 zł brutto, natomiast wynagrodzenie komornika zależy od jego skuteczności. Osoba na takim stanowisku nie pobiera pensji, a opłaty egzekucyjne w wysokości 20%, które otrzymuje od zakończonych pomyślnie spraw. Trudno więc określić widełki płacowe, jednak stawki komornicze na pewno nie są niskie i właściwie nie mają górnej granicy.

Odpowiadając na pytanie, jak zostać komornikiem, trzeba wziąć pod uwagę zarówno zarobki, jak i długą ścieżkę wiodącą do kariery. Przy wyborze nie można kierować się tylko względami finansami. Mimo bardzo dobrych wynagrodzeń praca wymaga naprawdę dobrego przygotowania i wielu lat nauki. Oprócz tego na wykonujących ją osobach ciąży duża odpowiedzialność. Komornik to zawód zaufania publicznego, w dodatku nadal owiany złą sławą, dlatego uczciwość i prawość to najważniejsze cechy wykonujących go osób.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *