Czym jest PIT-B?

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, zobowiązane są do rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-36L. Jednym z załączników do tej deklaracji jest PIT-B. Czego dotyczy ten druk i kiedy należy go wypełnić? Podpowiadamy.

Kto powinien wypełnić PIT-B?

PIT-B to załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Oznacza to, że formularz ten powinien wypełnić przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Składając więc zeznanie roczne o uzyskanym dochodzie lub stracie w danym roku podatkowym na drukach PIT-36 lub PIT-36L, należy pamiętać o dołączeniu załącznika PIT-B.

Formularz PIT-B nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy wypełniają deklarację PIT-28, a więc osób, które rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-B a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Należy pamiętać, że PIT-B to załącznik do formularza PIT-36 lub PIT-36L. Dlatego też takiej deklaracji nie można złożyć osobno, a jedynie w parze z odpowiednim formularzem. Jeżeli przedsiębiorca nie wypełni załącznika PIT-B, wówczas będzie musiał się liczyć z koniecznością dokonania korekty deklaracji PIT-36 lub PIT-36L złożonej wcześniej do urzędu skarbowego i wypełnienia formularza PIT-B. Nie można druku takiego dostarczyć osobno do właściwego organu skarbowego.

Załącznik PIT-B w przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, powinien być składany oddzielnie. Dlatego nawet małżonkowie razem prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający wspólnie, zobowiązani są do złożenia odrębnych załączników PIT-B. Jeżeli jednak małżonkowie rozliczają się wspólnie, lecz tylko jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, wówczas tylko przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza PIT-B.

PIT-B a kilka działalności gospodarczych

Osoby, które posiadają kilka różnych działalności gospodarczych, a co za tym idzie, prowadzą więcej ksiąg rachunkowych, powinny każdy rodzaj wykonywanej działalności wykazać odrębnie. Dlatego w przypadku większej liczby źródeł przychodów, należy złożyć kolejne załączniki PIT-B. Składa się je również w związku z deklarowaniem dochodów oraz strat ze spółki niebędącej osobowością prawną, w której podatnik jest wspólnikiem. W załączniku tym nie należy jednak informować o osobach prawnych, czyli spółkach z o.o. lub akcyjnych. W przypadku spółki osobowej PIT-B każdy wspólnik składa osobno.

Zobacz też:  Jak wygląda praca brokera ubezpieczeniowego?

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *