Freistellungsbescheinigung w Niemczech: co musisz wiedzieć jako polski przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy z Polski, którzy chcą emigrować do Niemiec i świadczyć tam usługi remontowo-budowlane, muszą uprzednio zarejestrować własną działalność gospodarczą w lokalnym urzędzie skarbowym. Wówczas nadany im zostaje specjalny numer podatkowy (niem. Steuernummer), a właściciele firm budowlanych nabywają możliwość wnioskowania o zwolnienie z podatku budowlanego w NIemczech, czyli Freistellungsbescheinigung (w skrócie: Freistellung). Jak wygląda cała procedura, komu przysługuje zwolnienie i dlaczego warto się o nie ubiegać? Odpowiadamy!

Freistellungsbescheinigung a podatek budowlany w Niemczech

Jak określa obowiązująca w Niemczech ustawa o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz), wszelkie usługi o charakterze budowlanym świadczone na obszarze Niemiec podlegają opodatkowaniu. Mowa konkretnie o niemieckim podatku Bauabzugsteuer, który nakładany jest na właścicieli firm zajmujących się robotami budowlanymi definiowanymi jako każde działanie związane z wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową czy też likwidacją budynków. Opodatkowanie to sięga 15% od wartości każdej wystawionej faktury za wykonaną usługę budowlaną.

Jak wygląda to w praktycznym zastosowaniu? Potrącenia z tytułu podatku dokonuje każdorazowo zleceniodawca, a pobrana przez niego kwota jest w kolejnym kroku przekazywana do Finanzamtu, czyli niemieckiego urzędu skarbowego. W efekcie na konto wykonawcy trafia więc tylko 85% należnej wypłaty.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców posiadających w Niemczech własne firmy remontowo-budowlane jest jednak fakt, że tamtejsze prawo przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku Bauabzugsteuer. Pozwala na to właśnie wspomniane wyżej zaświadczenie Freistellungsbescheinigung, na mocy którego przedsiębiorcy z branży mogą uniknąć niekorzystnych potrąceń, otrzymując pełną kwotę swojego wynagrodzenia.

Jak skutecznie wnioskować o Freistellungsbescheinigung?

W celu uzyskania zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanego, należy przedłożyć w lokalnym urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Procedura ta zajmuje najczęściej około miesiąca, a samo zaświadczenie udzielane jest przedsiębiorcom na określony czas – zwykle na rok, po upływie którego przedsiębiorca ma możliwość jego odnowienia.

Zobacz też:  Otwierasz swój sklep internetowy? Pamiętaj o regulaminie!

O zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech może starać się właściwie każdy przedsiębiorca, jeśli siedziba prowadzonej przez niego działalności mieści się na terenie tego państwa. Z kolei właściciele firm budowlanym zarejestrowane w miejscu innym niż Niemcy muszą w tym celu wykazać dodatkowo, że wypełnianiają wszyskie obowiązki podatkowe w tym kraju. Możliwość otrzymania Freistellungsbescheinigungnie dotyczy natomiast firm, których wartość świadczonych usług budowlanych w danym roku kalendarzowym jest niższa niż 5 tys. euro.

W przypadku firm, które zostały zarejestrowane w Polsce, istnieje obowiązek dołączenia do wniosku o Freistellung dodatkowych dokumentów. Wśród załączników nie może zabraknąć wpisu do ewidencji, a także certyfikatu rezydencji uzyskanego z polskiego urzędu skarbowego. Z kolei właściciele Gewerbe, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, muszą pamiętać o dodaniu w załącznikach do wniosku zameldowania prowadzonej firmy.

Tekst promocyjny


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *