Urlop okolicznościowy śmierć teścia – komu przysługuje dzień urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy śmierć teścia. Zapewne wolałbyś uniknąć takich sytuacji. Niestety, każdy musi kiedyś zmierzyć się ze śmiercią bliskich. Warto więc wiedzieć, na jakich warunkach można wziąć urlop okolicznościowy. Czytaj dalej!

Urlop okolicznościowy śmierć teścia, to prawdziwa rodzinna tragedia. W związku z tym, że takie sytuacje się zdarzają, pracownik ma możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego. Zapewnia on otrzymanie dni wolnych od pracy. W jakich przypadkach oraz na ile dni możesz otrzymać wolne? Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapoznaj się z dalszą częścią artykułu. Miłej lektury!

Urlop okolicznościowy śmierć teścia – czym jest?

Urlop okolicznościowy śmierć teścia to dodatkowe dni wolne, które pracownik może otrzymać w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. W powyższym przykładzie mamy do czynienia ze śmiercią teścia. Nie jest to jedyna sytuacja, w której możesz skorzystać z dodatkowego wolnego. Urlop okolicznościowy możesz wziąć w przypadku:

 • śmieci bliskiej osoby;
 • okoliczności związanych z tobą np. ślubu;
 • w przypadku ślubu dziecka;
 • w przypadku narodzin dziecka.

Żeby móc skorzystać z urlopu okolicznościowego, masz obowiązek poinformowania pracodawcy. Należy to zrobić ze stosowanym wyprzedzeniem.

Na jakiej podstawie przyznawany jest urlop okolicznościowy na śmierć teścia?

Co ciekawe urlop okolicznościowy nie jest regulowany przez Kodeks pracy. Informację o urlopie okolicznościowym znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielaniu pracownikom zwolnień od pracy. Jak mogłeś zwrócić uwagę, rozporządzenie traktuje o zwolnieniu od pracy. Urlop okolicznościowy to nazwa potoczna, która stosowana jest powszechnie.

Zobacz też:  Czy warto skorzystać z agencji pracy? Rozwiązujemy najczęstsze dylematy

Czy pracodawca może żądać dokumentacji?

Chcesz wziąć urlop okolicznościowy z powodu śmierci teścia. Czy musisz przedstawić akt zgonu pracodawcy? W końcu, na jakiej podstawie pracodawca ma stwierdzić, czy dana okoliczność rzeczywiście występuje. W świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie może żądać od ciebie dokumentu urzędowego. Masz jednak możliwość przedstawienia mu takiego dokumentu do wglądu w razie konieczności. Jeżeli pracodawca będzie tego wymagał, możesz podać mu również sygnaturę aktu. Konieczne jest jednak spisanie odpowiedniej notatki z takiej czynności.

Ile dni wolnych otrzymuje pracownik?

Urlop okolicznościowy może być przyznany na 1 lub 2 dni. Od czego zależy jego długość? Od okoliczności, która wystąpiła. Dla przykładu urlop okolicznościowy na śmierć teścia przyznawany jest wyłącznie na 1 dzień, podczas gdy śmieć matki pozwala na wzięcie 2 dni wolnego. Wydaje się, że ilość dni uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. To jednak mylne przekonanie, ponieważ na okoliczność śmierci rodzeństwa (brata lub siostry) również przewidziany jest tylko 1 dzień wolny. Jeżeli chcesz wiedzieć, ile dokładnie dni należy ci się na daną okoliczność, poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę.

Urlop okolicznościowy śmierć teścia i inne okoliczności – ilość dostępnych dni

Oto lista okoliczności oraz dni wolnych, które są z nimi związane:

 • Ślub pracownika – 2 dni wolne
 • Narodziny dziecka – 2 dni wolne
 • Śmierć i pogrzeb współmałżonka – 2 dni wolne
 • Śmierć i pogrzeb rodziców – 2 dni wolne
 • Śmierć i pogrzeb dziecka – 2 dni wolne
 • Śmierć i pogrzeb ojczyma lub macochy – 2 dni wolne
 • Śmierć i pogrzeb rodzeństwa – 1 dzień wolny
 • Śmierć i pogrzeb dziadków – 1 dzień wolny
 • Śmierć i pogrzeb teściów – 1 dzień wolny
 • Śmierć i pogrzeb osoby będącej na utrzymaniu pracownika lub pozostającej pod jego opieką – 1 dzień wolny

Czy można wziąć urlop okolicznościowy na wypadek śmierci ciotki?

Jak widzisz, na liście nie znajdują się okoliczności związane ze śmiercią innych bliskich osób, takich jak wujkowie lub kuzynostwo. Pracownik może uzyskać urlop okolicznościowy wyłącznie w sytuacji, gdy dana osoba znajdowała się pod jego bezpośrednią opieką lub była na jego utrzymaniu. Jest to warunek, który może stanowić podstawę do otrzymania wolnego. Jeżeli jednak twoja sytuacja nie spełnia danego warunku, warto porozmawiać z pracodawcą. Pamiętaj, że w zdecydowanej większości pracodawca zrozumie, z jakimi trudnościami się mierzysz i pozwoli ci uczestniczyć w ważnej dla ciebie ceremonii.

Zobacz też:  Jak znaleźć pracę po studiach?

Czy 2 dni urlopu trzeba wykorzystać pod rząd?

Czy jeżeli przysługują ci 2 dni wolnego, to musisz wykorzystać te dni pod rząd? Otóż nie! Możesz wziąć jeden dzień na załatwianie formalności, a drugi wykorzystać w dniu pogrzebu. Oczywiście dni możesz wykorzystać wedle swojego zapotrzebowania. Wiele osób, w momencie śmierci bliskiej osoby potrzebuje wolnego, aby ustabilizować swoje emocje. Pierwszy dzień urlopu okolicznościowego może pomóc poradzić sobie ze stresem, który towarzyszy pogrzebowi członka rodziny. W przypadku pozytywnych okoliczności np. ślubu warto rozsądnie zaplanować, na co wykorzystasz urlop okolicznościowy.

Jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy?

Żeby uzyskać urlop okolicznościowy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Z łatwością znajdziesz wiele wzorów, które pozwolą ci go napisać. Poniżej znajdziesz prostą instrukcję. Zawiera ona informacje, które powinieneś umieścić w takim wniosku:

 • twoje imię oraz nazwisko,
 • twój adres,
 • miejscowość oraz datę,
 • nazwę oraz adres pracodawcy,
 • okoliczności, które powodują konieczność ubiegania się o urlop okolicznościowy,
 • wskazanie liczby dni urlopu okolicznościowego,
 • datę urlopu okolicznościowego,
 • twój podpis.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw rok 2014, poz. 1632) i w związku z ………………………………………. planowanym na dzień ………………. zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu okolicznościowego w przysługującym wymiarze ………. dni

w okresie …………………….

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Urlop okolicznościowy jest płatny. Wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę. Wynagrodzenie, które przysługuje ci za urlop okolicznościowy, obliczane jest na takiej samej podstawie jak urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że wynagrodzenie musi być zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia MPiPS.

Do kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi, jednak nie ma dokładnie określonego czasu, w jaki musi go wykorzystać. Żeby jednak uniknąć odrzucenia urlopu, musisz pamiętać, że urlop powinien być ściśle powiązany z danym wydarzeniem. Oznacza to, że jeżeli potrzebujesz dnia na dopełnienie formalności związanych z narodzeniem dziecka kilka dni po samym porodzie, nie będzie z tym problemu. Ciężko jednak uznać, że taki urlop należny będzie osobie, której dziecko urodziło się pół roku wcześniej. W przypadku niezasadnego powodu pracodawca może nie przyznać ci urlopu okolicznościowego.

Zobacz też:  Trading – co to jest i jak zacząć?

Czy jeżeli nie wykorzystasz urlopu, to przepadnie?

Urlop okolicznościowy jest ściśle powiązany z danym wydarzeniem. Oznacza to, że nie może zaistnieć w momencie, gdy dana okoliczność nie występuje. Nie możesz zażądać urlopu okolicznościowego po tym, jak upłynął długi okres od wydarzenia. Nie będą wtedy występowały okoliczności, które każą pracodawcy udzielić ci płatnego wolnego.

Urlop okolicznościowy na śmierć teścia lub innej bliskiej osoby może być bardzo pomocny. Pozwoli ci na załatwienie wszystkich formalności. Umożliwi również uczestnictwo w samej ceremonii. Ilość dni, które otrzymasz, jest powiązana z tym, jaka okoliczność nastąpiła. Możesz skorzystać z 1 lub 2 dni płatnego przez pracodawcę wolnego. Musisz jednak pamiętać, że należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uargumentować swoją prośbę. Pracodawca może odrzucić wniosek, jeżeli uzna go za niezasadny.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *