Jak zostać biegłym rewidentem? Uprawnienia biegłego rewidenta kandydat może zdobyć przez odpowiedni egzamin

Jak zostać biegłym rewidentem? Jest to zawód zaufania publicznego. Najprościej mówiąc, jest to osoba upoważniona do wykonywania czynności rewizji finansowych. Wciąż nic ci to nie mówi? Dowiedz się więcej.

Jak zostać biegłym rewidentem oraz czym tak właściwie się ona zajmuje? Jest to mocno niszowy zawód. Większość społeczeństwa pewnie nigdy o nim nie słyszała. Tak na dobrą sprawę znają go tylko ci, którzy musieli skorzystać z jego pomocy. Biegły rewident zajmuje się przeprowadzaniem audytów finansowych. Sprawdza, czy jednostka jest przedstawiona w sposób właściwy. Kontroluje oraz zgłasza wszelkiego rodzaju nieprawidłowości majątkowe lub finansowe podmiotów. Wymaga się od niego rzetelności oraz uczciwości. A kto może nim zostać? Przeczytaj dalszą część artykułu, aby się dowiedzieć!

Jak zostać biegłym rewidentem?

Jak zostać biegłym rewidentem? Zawód ten jest regulowany ustawą o biegłych rewidentach. Jest to praca, która wymaga od ciebie uzyskania odpowiednich uprawnień. Możesz je zdobyć w Polskiej Izbie Biegłych Rezydentów. W ten sposób uzyskasz możliwość przeprowadzania audytów finansowych. Biegły rewident jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz tworzenia przeglądów. Muszą mieć oni jednak bardzo szeroką wiedzę, przekłada się na to, że często zajmują się również innymi czynnościami, które nie są do końca związane z ich zawodem.

Kto może pracować jako biegły rewident?

Nie każdy może wykonywać ten zawód. Jak zostać biegłym rewidentem? Należy spełnić warunki, które zostały wymienione we wcześniej wspomnianej ustawie. Oto one:

  • musisz korzystać z pełni praw publicznych oraz prawnych;
  • musisz posiadać nieposzkalowaną opinię;
  • nie możesz być osobą skazaną wyrokiem prawomocnym;
  • musisz posiadać wykształcenie wyższe oraz posługiwać się językiem polskim;
  • konieczne jest odbycie praktyki oraz aplikacji;
  • przed rozpoczęciem pracy, musisz uzyskać pozytywny wynik z egzaminów: teoretycznego oraz dyplomowego;
  • konieczne jest złożenie odpowiednich ślubowań.
Zobacz też:  Czy praca w służbie więziennej gwarantuje wysokie zarobki?

Jak przejść kwalifikacje?

Rekrutacje na biegłych rewidentów trwają cały rok. Możesz się więc zgłosić w dowolny dzień. Swoje zgłoszenie możesz wstępnie uzupełnić drogą elektroniczną. Konieczne będzie uregulowanie opłaty, która wynosi aż 1 000 zł. Następnie wydrukuj oraz podpisz dokument. Należy przesłać dokument oraz załączniki na odpowiedni adres, który jest podany na stronie ze zgłoszeniem do wypełnienia. Komisja Egzaminacyjna musi sprawdzić twoje dane i podjąć decyzję. Jeżeli zostaniesz dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, otrzymasz odpowiednią wiadomość zawierającą niezbędne informacje.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak zostać biegłym rewidentem? Należy ukończyć postępowanie kwalifikacyjne, a jest ono dość złożone. Jako kandydat musisz zdać aż 10 egzaminów pisemnych, których zakres jest zgodny z harmonogramem. Następnie należy zaliczyć praktykę lub aplikację. Trwa ona od 2 do 3 lat w zależności od rodzaju. Umożliwi ci to podejście do egzaminu dyplomowego. Jeżeli zakończysz go z wynikiem pozytywnym, to otrzymasz możliwość przystąpienia do ślubowania. Po nim będziesz mógł złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów o wpisanie cię do systemu. Tym samym uzyskasz możliwość wykonywania zawodu.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. To właśnie on jest kluczową odpowiedzią na pytanie – jak zostać biegłym rewidentem? Dzięki niemu możesz uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Jest jednak bardzo trudny. Część pisemna trwa 180 minut. Podczas niej musisz poddawać analizie wybrane zagadnienia. Sprawdzają one twoje umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Druga część egzaminu, czyli ustna trwa 30 minut. Komisja egzaminacyjna zada ci trzy pytania. Jednym z nich będzie prośba o omówienie swojej odpowiedzi z części pisemnej. Dwa pozostałe są wymyślone przez komisję.

Zdobywanie praktyki

Żeby móc uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, musisz nie tylko doskonale znać rachunkowość, ale również ukończyć praktykę. Przed przystąpieniem do egzaminu musisz zdobyć doświadczenie. Możesz odbyć praktyki w jednostkach, które prowadzą księgi rachunkowe lub w podmiotach oraz prowadzą usługi związane z księgami rachunkowymi. Dodatkowo jeżeli masz taką możliwość, to możesz starać się również znaleźć miejsce w firmach audytorskich. Możesz złożyć wniosek o zwolnienie z praktyk. Masz do tego prawo, jeżeli wcześniej pracowałeś przez przynajmniej 3 lata na takim stanowisku.

Zobacz też:  Praca w wydawnictwie - wszystko, co musisz wiedzieć o pracy redaktora i innych specjalistów

Aplikacja na biegłego rewidenta

Po ukończeniu praktyk, jako kandydat na biegłego rewidenta musisz podjąć się co najmniej dwuletniej aplikacji. Możesz ją odbyć w firmach audytorskich, które prowadzą badania sprawozdań finansowych. Innym miejscem do odbycia praktyk, jest firma, która zatrudnia lub współpracuje z co najmniej trzema biegłymi rewidentami. Oczywiście konieczne będzie otrzymanie pisemnej zgody danej firmy na odbywanie aplikacji w danej placówce. Możesz rozpocząć aplikację, będąc już po co najmniej dwóch egzaminach z sesji III. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów komisja stwierdza odbycie przez ciebie praktyk.

Biegły rewident to zawód związany z przeprowadzaniem audytów finansowych. Wymaga on naprawdę dużej wiedzy oraz skrupulatności. Dobrze w tej pracy odnajdą się osoby zorganizowane oraz lubiące wyzwania. Sam proces nauki jest bardzo kosztowny. Opłaty za poszczególne egzaminy są dość wysokie, a ich ceny wzrastają z roku na rok. Jeżeli jednak dobrze czujesz się w otoczeniu cyfr oraz tabelek, to prawdopodobnie jest to zawód idealny dla ciebie.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *