Jak zostać diagnostą samochodowym?

Z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów technicznych samochodów wiąże się duża odpowiedzialność. To właśnie dlatego zajmujący się tym specjaliści muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Jak je otrzymać i jak zostać diagnostą samochodowym? Sprawdź!

Osoby, które zlecają wykonywanie przeglądów technicznych swoich samochodów, często nie wiedzą, że takimi zadaniami mogą zajmować się tylko specjaliści z uprawnieniami. Takie kwalifikacje zdobywa się najczęściej w szkole średniej, a potem podczas praktyki zawodowej, ale pracę w zawodzie możesz rozpocząć w każdym wieku. Sprawdź, jak zostać diagnostą samochodowym.

Jakie są wymagania dla diagnostów samochodowych?

Jak zostać diagnostą samochodowym? Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu kariery w zawodzie diagnosty, sprawdź, czy spełniasz określone w przepisach wymagania.

Wykształcenie i doświadczenie

O przyznanie uprawnień w zakresie wykonywania badań diagnostyki samochodowej mogą ubiegać się osoby, które mają:

 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej, a oprócz tego udokumentowaną co najmniej 6-miesięczną praktykę w stacji kontroli pojazdów albo warsztacie samochodowym na odpowiednim stanowisku – kontroli lub naprawy pojazdów;
 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej, a oprócz tego minimum 1 rok udokumentowanej praktyki zawodowej w stacji kontroli pojazdów albo warsztacie samochodowym na odpowiednim stanowisku – kontroli lub naprawy pojazdów;
 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa, a oprócz tego co najmniej 1 rok udokumentowanej praktyki zawodowej w stacji kontroli pojazdów albo warsztacie samochodowym na odpowiednim stanowisku – kontroli lub naprawy pojazdów;
 • średnie wykształcenie techniczne lub branżowe i co najmniej 2 lata udokumentowanej praktyki zawodowej w stacji kontroli pojazdów albo warsztacie samochodowym na odpowiednim stanowisku – kontroli lub naprawy pojazdów.4
Zobacz też:  Zastanawiasz się nad tym, jak zostać fotografem? Dowiedz się, jak robić zdjęcia przyciągające uwagę odbiorcy!

Do wymaganej praktyki wlicza się nie tylko pracę zawodową. Jeśli w trakcie studiów odbywałeś praktyki w stacji kontroli pojazdów, a twoja uczelnia miała podpisaną umowę ze stacją, okres praktyk zostanie uznany jako twoje doświadczenie.

Szkolenie i egzamin

Czy to wszystko, jeśli chodzi o kwestię „jak zostać diagnostą”? Praktyka, studia wyższe lub średnie techniczne nie wystarczą. Aby zdobyć odpowiednie uprawnienia, będziesz musiał dodatkowo wziąć udział w szkoleniu, a następnie zdać egzamin. Takie szkolenia prowadzą instytucje, np. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, uczelnie techniczne, a także firmy prywatne.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach dla kandydatów do pracy diagnosty są dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów. Są to m.in.:

 • przedmiot i zakres badań dodatkowych, rodzaje badań;
 • zasady i kryteria oceny dodatkowej układów hamulcowych, układu kierowniczego, zawieszenia, kół, nadwozia, ramy;
 • pomiary ustawienia kół i osi, pomiary, sprawności amortyzatorów;
 • wypełnianie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, podstawowe słownictwo techniczne w języku angielskim, niemieckim, francuskim.

Egzamin jest organizowany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie zbierze się minimum 10 chętnych. Kwalifikacje sprawdza się za pomocą testu i pytań opisowych, a także zadań praktycznych.

Jako diagnosta możesz także wziąć udział w specjalistycznych kursach, np. w zakresie przeprowadzania badań samochodów zasilania gazem, badań technicznych autobusów czy pojazdów dopuszczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto przyznaje uprawnienia diagnostom samochodowym?

Jeśli masz już odpowiednie kwalifikacje – wykształcenie, praktykę zawodową, a także odbyte szkolenie i zdany egzamin, nie pozostaje ci nic innego, jak zdobyć uprawnienia diagnosty. W tym celu należy się zgłosić do starostwa powiatowego.

Uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów wydaje się bezterminowo. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień ze strony diagnosty TDT może zdecydować o cofnięciu ich na 5 lat. Po tym czasie trzeba ponownie ubiegać się o uprawnienia, tzn. wziąć udział w kursie i podejść do egzaminu.

Zobacz też:  Dwóch pracodawców a podwójna umowa o pracę - jakie to niesie ze sobą skutki?

Jak zostać diagnostą samochodowym – porady krok po kroku

Aby proces przyznawania uprawnień przebiegł bezproblemowo i jak najszybciej, pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Do starostwa powiatowego należy dostarczyć:

 • wniosek o wydanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym;
 • potwierdzenie o uiszczeniu opłaty skarbowej (48 zł i opcjonalnie 17 zł za pełnomocnictwo);
 • ewentualnie – pełnomocnictwo.

Gdzie możesz pracować jako diagnosta?

Wiesz już, jak zostać diagnostą samochodowym. A gdzie możesz pracować jako taki specjalista? Diagnostów zatrudniają przede wszystkim okręgowe stacje kontroli pojazdów. Zarówno w dużych, jak i małych miastach nie brakuje takich miejsc – to właśnie tam przeprowadza się obowiązkowe przeglądy samochodów. Nie musisz więc obawiać się, że będzie ci trudno znaleźć pracę.

Możesz również szukać zatrudnienia w większych serwisach, jako wysoko wykwalifikowany mechanik samochodowy.

Czy łatwo jest zostać diagnostą samochodowym? Egzamin należy do trudnych – jego zdawalność w niektórych latach wynosiła zaledwie kilkanaście procent. Gdy już jednak otrzymasz uprawnienia, będziesz mógł z nich korzystać bezterminowo.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *