Jak zostać kierownikiem budowy? Chcesz uzyskać uprawnienia budowlane? Rozpocznij swoją karierę w budownictwie

Jak zostać kierownikiem budowy? Rolą kierownika jest zarządzanie wszystkim, co dzieje się na placu budowy. Jest to niesamowicie interesujące miejsce, które wymaga jednak sporo uwagi. Czytaj dalej.

Jak zostać kierownikiem budowy? Oczywistym wydaje się, że kierownik budowy, to musi być osoba o dużej wiedzy. W jej dłoniach leży przyszły los budynku. Jednak opanowanie wszystkiego, co dzieje się na często bardzo dużych powierzchniach nie należy do prostych czynności. Bez obecności kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może się nic odbyć. To od niego zależy, w jakiej kolejności poszczególne roboty budowlane będą wykonywane oraz jaki będzie efekt końcowy. Jeżeli jesteś gotowy wziąć na siebie taką odpowiedzialność, to zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

Jak zostać kierownikiem budowy?

Jak zostać kierownikiem budowy? Jest to zadanie niesamowicie odpowiedzialne. Nierzadko osoby na tym stanowisku nadzorują prace na obiektach wartych dziesiątki lub setki milionów złotych. To właśnie kierownik bierze na siebie odpowiedzialność, która wynika z nadzorowania pracy. Musi on dopilnować, aby praca przebiegała zgodnie z terminami oraz według najwyższych standardów. Dodatkowo musi on dbać o bezpieczeństwo pracowników. Plac budowy bywa niebezpieczny. Jeżeli dostanie się tam osoba trzecia, to może ona doznać obrażeń.

Odpowiedzialność pracownika budowlanego

Jeżeli pojawi się jakaś niespodziewana sytuacja, to właśnie kierownik ponosi za nią odpowiedzialność. I nie tylko moralną, ale również zawodową i cywilnoprawną. W niektórych sytuacjach kierownik budowy może również ponieść prawne konsekwencje swojego zaniedbania. Dlatego, jeżeli chcesz wiedzieć, jak zostać kierownikiem budowy, to najpierw warto zrozumieć, jak duża odpowiedzialność się z tym wiąże. Dokładny zakres odpowiedzialności jest określony w ustawie z dnia 13 lutego 2020 roku o prawie budowlanym.

Zobacz też:  Jak zostać lekarzem? Sprawdź przydatne i ciekawe informacje, które możesz wykorzystać, aby zdobyć ten zawód!

Wykształcenie oraz kwalifikacje

Jak zostać kierownikiem budowy? Należy zdobyć odpowiednie wykształcenie. W świetle obowiązujących przepisów obowiązki kierownika budowy w ograniczonym zakresie może pełnić osoba z wykształceniem średnim lub wyższym. Żeby uzyskać pełne uprawnienia, należy ukończyć studia magisterskie na kierunku budowa lub architektura. Konieczne będzie również odbycie dwuletnich praktyk, podczas których nabędziesz odpowiednich umiejętności zarządzania pracą na placu budowy. Pełnisz wtedy funkcje techniczne pod opieką osoby posiadającej odpowiednie uprawnienie.

Egzamin – uprawnienia budowlane

Żeby uzyskać pełnię uprawnień budowlanych, należy zaliczyć egzamin państwowy. Jeżeli chcesz do niego przystąpić, musisz skompletować odpowiedni zestaw dokumentów, które potwierdzają twoje wykształcenie oraz odbycie wcześniej wymienionych praktyk. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustanej. Możesz do niego przystąpić po tym, jak twoje kwalifikacje zostaną pozytywnie rozpatrzone. Obie części egzaminu są płatne, konieczne jest więc uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Część pisemna

Część pisemna egzaminu ma na celu zweryfikowanie znajomości przepisów. Prace budowlane są bardzo rygorystycznie rozpatrywane pod kątem BHP. Jak zostać kierownikiem budowy? Należy poznać przepisy, których ty i twoi pracownicy będziecie musieli przestrzegać. Egzamin ma formę testu. Kandydat wybiera jedną odpowiedź spośród kilku dostępnych. W zależności od tego, o jakie uprawnienia dokładnie się starasz, zakres pytań będzie się od siebie znacznie różnił. Przeważnie już po kilku godzinach od egzaminu podawane są wyniki. Osoby, które zaliczyły część pisemną, mogą przejść do egzaminu ustnego.

Część ustna

Zdecydowanie większa część kandydatów odpada na części ustnej. Ponownie podczas niej sprawdzana jest twoja znajomość przepisów. Dodatkowo pojawiają się również pytania dotyczące natury praktycznej pracy jako kierownik budowy. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie Okręgowych Izb Budownictwa w terminie kilkunastu dni po złożeniu wyników egzaminu pisemnego. Komisja egzaminacyjna, składająca się z od 3 do 5 specjalistów, zadaje do 10 pytań. Jako kandydat masz 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Przeważnie całkowity czas egzaminu nie przekracza jednej godziny.

Zobacz też:  Zastanawiasz się, jak zostać tłumaczem przysięgłym? Dowiedz się, czym jest egzamin na tłumacza przysięgłego!

Otrzymanie uprawnień – jak zostać kierownikiem budowy?

Jeżeli udało ci się pomyślnie ukończyć obie części egzaminu, to zostaniesz wpisany do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia, który jest prowadzony przez GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). Jednak to jeszcze nie koniec. Samodzielne działania jako kierownik budowy będziesz mógł podjąć w momencie, gdy twoje imię zostanie wpisane na listę samorządu zawodowego PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz IARP (Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej). Konieczne będzie również opłacenie składek członkowskich. Nie obejdzie się również bez opłacenia ubezpieczenia OC.

Czym powinien charakteryzować się kierownik budowy?

Jak już wielokrotnie w tym tekście pisaliśmy kierownik budowy to bardzo odpowiedzialna praca. Wiąże się to również ze stresem, który ciągle towarzyszy podczas trwania prac. To, w jaki sposób kierownik sprawuje kontrolę nad zespołem, ma wpływ na całokształt pracy. Przekłada się to oczywiście również na funkcjonowanie całej firmy. Im bardziej opanowany jest kierownik, tym lepiej. Specyfika prac budowlanych wiąże się z tym, że zawsze pojawiają się nieprzewidziane sytuacje. Chłodna analiza pozwali je rozwiązać. Zbytnie popadanie w emocje może wyłącznie zaszkodzić.

Pracując jako kierownik budowy, musisz mieć ciągły kontakt z ludźmi. Jest to praktycznie fundament tego zawodu. W związku z tym musisz dysponować wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, które pozwolą ci precyzyjnie wyrażać komunikaty. Jest to również zawód, który oferuje całkiem wysokie zarobki. Kierownicy budowy mogą zarabiać od 5 000 zł do nawet 15 000 zł miesięcznie. Różnice w wynagrodzeniu zależą od specjalności uprawnień budowlanych oraz tego, w jakiej firmie będziesz pracował.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *