Praca sanepidu – czym zajmują się stacje sanitarno-epidemiologiczne podczas epidemii?

Zastanawiasz się, czy praca w sanepidzie jest dla ciebie? W czasie wzrastającej świadomości zagrożeń wynikających z kontaktu z chorobotwórczymi drobnoustrojami rola stacji sanitarno-epidemiologicznych wzrosła. Przeczytaj artykuł i poznaj jej szczegóły.

Praca sanepidu jeszcze do niedawna kojarzyła się wyłącznie z książeczką sanepidowską, którą muszą się legitymować pracownicy gastronomii, a także osoby pracujące w przedsiębiorstwach związanych z wodą pitną oraz lekami doustnymi. Takie dokumenty mają za zadanie poświadczyć, że dany pracownik nie jest zakażony chorobotwórczymi bakteriami. W czasie pandemii koronawirusa działanie stacji sanitarno-epidemiologicznych nabrało ogromnego znaczenia. Jeśli zamierzasz aplikować na stanowisko w sanepidzie, poznaj lepiej specyfikę tego zawodu, obowiązki oraz zarobki.

Na czym polega praca w sanepidzie?

Podstawowe zadania sanepidu to kontrolowanie sytuacji epidemiologicznej. Zajmują się oni diagnozowaniem chorób zakaźnych. Praca polega na pobieraniu próbek oraz opisywaniu ich. Kolejny etap to wyizolowanie materiału i poddanie go specjalnej obróbce, aby możliwa była analiza pod kątem epidemiologicznym. Pracownicy sanepidu zajmują się także tworzeniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zagrożenia zdrowia publicznego.

Sanepid monitoruje także czystość wody w kąpieliskach morskich i śródlądowych. Informacje na ten temat znajdują się w specjalnym serwisie prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Pracownicy określają stan wody w kąpieliskach publicznych, a następnie udostępniają te dane.

Obowiązki pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych

Państwowa Inspekcja Sanitarna dba o bezpieczeństwo zdrowia publicznego. Pracownicy sprawują nadzór nad warunkami higieny pracy, higieny środowiska. Do obowiązków inspektora sanitarnego zalicza się przeprowadzanie kontroli zgodności warunków z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi zawartymi w przepisach.

Zobacz też:  Praca w kwiaciarni – na czym polega praca florysty?

Jak wygląda praca sanepidu w czasie epidemii koronawirusa?

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 sanepidowi zostały przydzielone dodatkowe zadania i uprawnienia. Mają one na celu zwiększenie możliwości walki z rozprzestrzeniania się wirusa.

Uprawnienia do przeprowadzania testów i kontroli

Rolą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podczas epidemii koronawirusa jest przeprowadzanie testów wykrywających obecność przeciwciał świadczących o zakażeniu. Główny inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności, przeprowadzenia kontroli w kwestii sytuacji epidemiologicznej. Sanepid zajmuje się także monitorowaniem sytuacji związanej z koronawirusem w zakładach pracy, szkołach i innych placówkach.

Praca biurowa sanepidu podczas pandemii

Do codziennych zajęć sanepidu należy zarządzanie kwarantanny, zbieranie wywiadu oraz zadbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, a także osób z kontaktu. Pracownicy dbają o to, aby ognisko zakażeń było pod kontrolą i starają się nie dopuścić do nadmiernego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prowadzą także dokumentację z ewidencją potwierdzonych zakażeń, aby móc skutecznie zarządzać kwarantanną.

Infolinia do kontaktu w sprawie koronawirusa

Część osób zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych pracuje w laboratoriach. Jednak stacje rekrutują także pracowników do obsługi interesantów. Uruchomiona została specjalna infolinia, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą zdobyć rzetelne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej. Pracownicy sanepidu odpowiadają na pytania dotyczące pandemii koronawirusa.

Ponadto część kadry zajmuje się sporządzaniem raportów dotyczących obecnego stanu epidemii oraz wysyłaniem ich do odpowiednich instytucji. Podejmują także decyzje dotyczące nałożenia i zdjęcia kwarantanny, zarządzają ogniskami chorobowymi. To sanepid informuje osoby o nałożeniu na nie kwarantanny oraz o zakończeniu jej. Przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej współpracują z rządem, dyrektorami placówek oświaty i wszystkimi, dla których temat koronawirusa jest szczególnie istotny ze względu na zajmowane stanowisko.

Jak wysokie są zarobki w sanepidzie na różnych stanowiskach?

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora sanitarnego wynosi około 4000 zł miesięcznie brutto. Nie mniej jednak duża część zatrudnionych pobiera pensję zbliżoną wartością do minimalnej. Zarobki są także zróżnicowane ze względu na obszar działania placówki. Przykładowo Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna obejmuje swoim nadzorem obszar całego województwa i jest jednostką nadrzędną wobec Powiatowych Stacji. Miejsce w strukturze organizacyjnej danego zakładu ma pośredni wpływ na zarobki pracowników.

Zobacz też:  Miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak prawidłowo go liczyć?

Osoby z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami zajmujące wysokie stanowiska zarabiają odpowiednio więcej. Wyższe zarobki dostają też pracownicy, którzy mają status pracownika medycznego. Średnio inspektor sanitarny zarabia od 3460 zł do 6070 zł. Zarobki są zależne od wykształcenia i stanowiska, jakie zajmuje dana osoba, a także od kwalifikacji i stażu pracy.

Dla przykładu inspektor wojewódzki, który ma duże uprawnienia oraz jest odpowiedzialny za działanie sanepidów w całym województwie, zarabia około 7000 zł. Podczas zwiększonej intensywności pracy w związku z pandemią, kwota wynagrodzenia jest raczej niewysoka. Dlatego praca w sanepidzie jest zawodem dla osób chcących przysłużyć się społeczeństwu.

Co trzeba zrobić, aby dostać pracę w sanepidzie w laboratorium?

Jeśli marzysz o tym, by pracować w stacji sanitarno-epidemiologicznej, dobrym pomysłem jest ukończenie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, biologia, chemia. Przydatny jest też tytuł diagnosty laboratoryjnego. Studia podyplomowe, kursy i ciągłe zdobywanie wiedzy sprawiają, że kandydat staje się konkurencyjny na rynku pracy.

Pracownicy sanepidu cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Jest to bardzo potrzebny zawód, który w ostatnich latach nabrał dodatkowego znaczenia. Jeśli chcesz zasilić szeregi kadry stacji sanitarno-epidemiologicznej, z pewnością czeka cię dużo wyzwań oraz satysfakcjonującej pracy, niezwykle istotnej dla społeczeństwa.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *