Jak zostać ławnikiem sądowym i rozpocząć swoją pracę jako wsparcie sędziego podczas rozprawy? Od kandydata do rozprawy

Jak zostać ławnikiem? Zanim zadamy to pytanie, najpierw należy zastanowić się nad tym, czym zajmuje się taka osoba. Okazuje się, że nie jest to szczególnie znany zawód. Jeżeli chcesz zgłębić szczegóły pracy ławnika, powinieneś przeczytać poniższy artykuł!

Jak zostać ławnikiem oraz ile on zarabia? Te pytania najczęściej idą ze sobą w parze. W opinii publicznej wciąż żywe jest przekonanie, że każda osoba podejmująca się tego zadania jest z wykształcenia prawnikiem. W końcu ławnik to osoba, która jest częścią składu sędziowskiego. Jest to osoba, która dzieli się swoją opinią z sędzią i może w ten sposób wpłynąć na końcową decyzję. Ławnik często jest określany jako niezawodowy członek sądu. Co to oznacza? Ten tekst ci to wyjaśni.

Kim jest ławnik sądowy?

Ławnicy są to osoby, które biorą czynny udział w sprawach sądowych pierwszej instancji. Najprościej mówiąc, to osoba, która stanowi przedstawiciela społeczeństwa. Zasiada obok sędziego, aby służyć swoją opinią w danej sprawie. Zazwyczaj nie jest on osamotniony. W przypadku morderstw, gdzie wymiar kary może być wysoki, sędziego wspomaga często aż trzech ławników. Wszystko zależy od powagi danej sprawy. Jak zostać ławnikiem? Okazuje się, że nie musisz mieć wykształcenia prawniczego, pomimo tego, że charakter tej funkcji wydawałby się na to wskazywać.

Ławnik na kadencję – wymagania

Jak zostać ławnikiem? Jako przedstawiciel społeczeństwa ławnik powinien stanowić jego część. W związku z tym konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz statusu osoby zatrudnionej lub prowadzącej działalność gospodarczą. Dodatkowo nie może posiadać kartoteki kryminalnej, co oznacza, że nie mógł wcześniej dopuszczać się łamania prawa. Pozostałe wymogi to:

 • odpowiedni wiek (powyżej 30 roku życia, ale poniżej 70);
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków.
Zobacz też:  Ile przerw przysługuje przy 8-godzinnym dniu pracy?

Kto może a kto nie może? – Jak zostać ławnikiem?

Funkcji ławnika nie mogą sprawować:

 • osoby pracujące w sądownictwie;
 • służby więzienne;
 • policjanci;
 • duchowni;
 • żołnierze;
 • radni.

Każdy ławnik może brać udział w rozprawach. Ich ilość nie może jednak wykraczać powyżej 12 dni w ciągu jednego roku. Możemy więc śmiało stwierdzić, że nie jest to zajęcie, które pozwoli zarobić na życie. Jest to bardziej forma pracy dorywczej lub być może nawet kwestia rozwoju zainteresowań. W końcu osoby interesujące się sprawami kryminalnymi mogą traktować to jako pasjonującą przygodę.

Wynagrodzenie – czy warto się zgłaszać na ławnika?

W przypadku tego zawodu pytanie o to, jak zostać ławnikiem, powinno być poprzedzone pytaniem o zarobki. Dlaczego? Ponieważ są one dla wielu wręcz odstraszające. Za jedno posiedzenie ławnik otrzymuje około 60 złotych. Przy takiej wysokości wynagrodzenia kandydat na ławnika może po prostu zrezygnować, jeżeli to wyłącznie finanse motywowały jego ciekawość. Jest to jednak przestrzeń dla osób, które chcą przyczynić się do poprawy systemu sprawiedliwości w naszym kraju.

Jak zostać ławnikiem sądowym? Droga kandydata od zgłoszenia do kadencji

Żeby zostać ławnikiem kandydat, musi zdobyć poparcie 50 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze. Tak na dobrą sprawę to właśnie te osoby zgłaszają kandydata. Jest sposób na zgromadzenie tych osób w szybki sposób. Istnieją organizacje oraz stowarzyszenia, które pozwalają poznać ludzi z tego środowiska. Możesz tam zdobyć niezbędne poparcie. Samo zgłoszenie nie oznacza jednak uznania takiego kandydata. Konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty, które musi dostarczyć ławnik – wybory ławników

Jeżeli chcesz zostać ławnikiem, twoim obowiązkiem będzie dostarczenie poniższych dokumentów:

 • informacje ogólne: imię, nazwisko, adres itp.;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
 • oświadczenie, które będzie potwierdzało, że kandydat nie był nigdy podmiotem postępowania karnego, oraz że nie został nigdy pozbawiony praw rodzicielskich;
 • aktualne zdjęcie w dwóch egzemplarzach.
Zobacz też:  Jak sobie radzić ze stresem w pracy? poradnik, jak zwalczać stres w miejscu pracy

Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje rada gminy. Ma to miejsce w październiku raz na 4 lata, kiedy to kończy się jedna kadencja.

Motywacja kandydata

Sam proces biurokratyczny, który kandydat musi przejść, jest złożony oraz czasochłonny. Wymaga on sporo samozaparcia. Ustaliliśmy już, że w tym przypadku motywacja finansowa nie jest zbyt duża. W związku z tym, co powinno napędzać kandydata? Idealny ławnik powinien być kierowany ideą sprawiedliwości. Musi być on osobą rzetelną oraz obiektywną, której celem jest wspomaganie sędziego w wydawaniu uczciwych wyroków. To właśnie wewnętrzne poczucie misji może sprawiać, że ławnik z wyłącznie dorywczego zajęcia może stać się czymś znacznie więcej.

Rola ławnika

Jego zadaniem jest aktywne uczestniczenie w procesie, powinien angażować się w rozprawę, aby zwiększyć szansę na dotarcie do prawdy. Jest to bardzo specyficzny zawód, który może wiązać się z pewnego rodzaju prestiżem społecznym. Nie powinno to jednak stanowić głównej motywacji kandydata.

Ławnik to zawód, który nierozerwalnie połączony jest z wymiarem sprawiedliwości. Pomimo tego, nie musisz mieć wykształcenia w tym kierunku, aby służyć swoją pomocą. Sędziowie często cenią sobie osoby, które stanowią integralną część społeczeństwa i wykonują proste zawody, ponieważ pozwala to skonfrontować różne perspektywy.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *