Zawód notariusza jest prestiżowy i cieszy się zaufaniem publicznym. Dowiedz się, jak zostać notariuszem, zdać egzamin notarialny i odbyć aplikację

Notariusz to dobrze płatna i odpowiedzialna profesja, która cieszy się sporym zaufaniem publicznym. To zawód przyszłości, o którym marzy wiele osób. Dowiedz się, jak zostać notariuszem oraz co należy do jego obowiązków.

Notariusz dawniej nazywany był rejentem. To osoba z wykształceniem prawnym, która zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Mianowana jest przez Ministra Sprawiedliwości, a jej działalność regulowana jest przez specjalną ustawę. Z usług notariusza korzysta wiele osób w różnych okolicznościach – między innymi w przypadku przepisania domu, założenia księgi wieczystej czy dokonania rozdzielności majątkowej. Zastanawiasz się, jak zostać notariuszem? Aby pracować w tym zawodzie należy ukończyć studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie ubiegać się o aplikację notarialną. Do uzyskania pełnych uprawnień niezbędne jest też podjęcie się stażu zawodowego.

Jak zostać notariuszem?

Na samym początku warto zastanowić się, kim jest notariusz. To zawód prawniczy, podobnie jak adwokat czy radca, który pełni funkcje zaufania publicznego – można go nawet nazwać urzędnikiem państwowym, ponieważ bywa zatrudniony w urzędach organów władzy i przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie czynności notarialnych oraz sporządzanie aktów stosowania prawa. Najczęściej pomoc tego prawnika niezbędna jest trakcie sprzedaży nieruchomości czy podpisania intercyzy. Poświadcza się u niego dokumenty związane z użytkowaniem wieczystym. Ogłoszenie i otwarcie testamentu również odbywa się u notariusza.

Studia prawnicze, czyli pierwszy krok

W celu wykonywania zawodu notariusza, na samym początku należy podjąć się nauki na prawnych studiach wyższych. Na tym etapie kształcenia nie można jeszcze wybrać zawodu notariusza – należy podjąć się nauki na standardowej uczelni państwowej lub prywatnej na kierunku prawa bez specjalizacji. Warto pamiętać, że już samo dostanie się na uczelnie jest sporym wyzwaniem, ponieważ na jedną osobę przypada kilkanaście kandydatów. Osoba, które chce pracować w tym zawodzie może też podjąć się nauki za granicą – muszą to jednak być studia wyższe uznane w rzeczypospolitej.

Zobacz też:  Inspektor NDT - na czym polega jego praca?

Ukończenie studiów wyższych – co dalej?

Nauka na wyższych studiach prawniczych przez okres 5 lat jest pierwszym krokiem, aby starać się o zdobycie tego prestiżowego zawodu. Oznaczacza ona systematyczną naukę pamięciowa, która umożliwi kandydatowi na notariusza swobodne poruszanie się w systemie prawnym. Obejmuje dziedziny takie jak prawo karne, cywilne, gospodarcze, czy konstytucyjne. Edukacja prawna uzupełniona jest o przymioty takie jak filozofia, historia prawa polskiego i rzymskiego, socjologia oraz logika. Nauka ma charakter ćwiczeń, dyskusji oraz wykładów. Po ukończeniu uczelni, odebraniu dyplomu i zdobyciu tytułu magistra, osoba starająca się o stanowisko notariusza może przystąpić do kolejnego etapu, czyli do odbycia szkolenia przygotowującego do pracy na tym stanowisku.

Aplikacja notarialna – kolejny etap

Aplikacja notarialna to forma szkolenia, której zadaniem jest kompleksowe przygotowanie aplikantów do przyszłych obowiązków. Jej celem jest zaznajomienie ich z całokształtem pracy notariusza. Podjąć się jej mogą osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej, po zdaniu egzaminu wstępnego. Aplikacja notarialna trwa 2,5 roku i odbywa się w kancelarii wyznaczonej  przez właściwą izbę notarialną lub u rejnta, u którego zatrudniony jest aplikant. Przysli rejenci, którzy będa pracować na terenie naszego kraju muszą posiadać polskie obywatelstwo oraz w pełni korzystać z praw cywilnych i obywatelskich.

Kiedy szkolenie nie jest konieczne?

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których można złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez aplikacji – wspomina o tym prawo o notariacie. Jest to możliwe w przypadku osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub były zatrudnione na stanowisku starszego referendarza sądowego przez okres 4 lat, jednak nie dłużej niż 6 lat przed złożeniem wniosku – dotyczy to także osób, które wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. Lista tych wyjątków jest jednak długa i obejmuje także inne przypadki – między innymi jeżeli aplikanci wykonywali wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tymi, które należą do obowiązków notariusza.

Zobacz też:  Pracownik drogowy - wynagrodzenie, zakres obowiązków

Kolejny krok, czyli egzamin notarialny

Szkolenie kończy się egzaminem, który polega na sprawdzeniu przygotowania prawnego osoby starającej się o pracę w na stanowisku notariusza. Analizowana jest między innymi wiedza z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego, finansowego czy europejskiego. Aby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu należy też wykazać umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania tej profesji. Sprawdzana jest też znajomość etyki tego zawodu oraz wielu innych zagadnień z zakresu prawa. Egzamin zawodowy przeprowadza się raz w roku i nadzorowany jest przez Ministra Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym zwalniających z aplikacji, między innymi zaświadczenie o pracy w prokuratorii generalnej.

Asesura notarialna – czym jest?

Chcesz zostać notariuszem? Jak widać, czeka cię sporo pracy. Studia wyższe, szkolenie pod okiem specjalisty czy egzamin to jeszcze jednak nie koniec. Po tych wszystkich etapach konieczny jest także staż w kancelarii czyli asesura notarialna. Przyszły rejent odbywa go w kancelarii pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. Na tym etapie można utrwalić wiedzę zdobytą na studiach oraz nauczyć się zawodu w praktyce. Staż zawodowy trwa minimum dwa lata. Jest to niezbędny element w długiej drodze do zostania rejentem, ale jeszcze nie ostatni.

Jak zostać notariuszem?

Ostatnim krokiem, aby zostać pełne uprawnienia jest przedstawienie wniosku do naczelnego organu adminisracji rządowej, która odpowiedzialna jest za dział sprawiedliwości. Jest to możliwe dopiero po przebytym stażu w kancelarii notarialnej. Prawo do wykonywaniu zawodu jest możliwe dopiero wtedy, jeżeli Minister Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzy wniosek o powołanie na notariusza.

Wiesz już, jak zostać notariuszem? Jak widać, aby zdobyć uprawnienia do pracy na tym stanowisku należy przejść długą drogę. Jest to jednak zawód prestiżowy, który daje mnóstwo satysfakcji.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *