Jak zostać prokuratorem i na czym polega praca w prokuraturze? Dowiedz się, jakie są wymagania w tym zawodzie!

Zawody prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, bo kojarzą się nieraz z prestiżem i szacunkiem społecznym. Osoby zastanawiające się nad tym, jak zostać prokuratorem, powinny mieć świadomość tego, że jest to wymagające zajęcie. Sprawdź przydatne informacje!

Bez wątpienia kandydatów na stanowiska prokuratorskie jest całkiem sporo, co oznacza, że w profesji tej jest dość duża konkurencja. Trzeba być na to przygotowanym. Niemniej jednak omawiana praca jest nieraz różnorodna, choć w wielu przypadkach wymaga wykonywania żmudnych i czasochłonnych czynności. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak zostać prokuratorem, musisz zdawać sobie sprawę z wymagań, jakie są stawiane przed osobami aplikującymi na takie stanowiska i znać specyfikę wskazanego zawodu. Zobacz ciekawe informacje na ten temat, które mogą ci się przydać przy wyborze twojej ścieżki kariery!

Jak zostać prokuratorem, czy jest to trudne i co warto tutaj wiedzieć?

Do wykonywania zawodu prokuratora niezbędne są studia. Musisz być magistrem prawa. Później natomiast czeka cię egzamin na trzyletnią aplikację. Następnie należy odbyć co najmniej roczny staż na stanowisku asesora sądowego lub prokuratorskiego w celu zdobycia odpowiedniego doświadczenia. Alternatywnie można odbyć okres służby w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. W przeciwieństwie do adwokata, który broni oskarżonych, prokurator zajmuje się ściganiem przestępstw. To on jest osobą odpowiedzialną za stawianie ludziom zarzutów i udowadnianie ich winy w postępowaniu przed sądem.

Zobacz też:  Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Jak kształtują się wymagania stawiane przed przyszłymi prokuratorami?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak zostać prokuratorem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, czego się oczekuje od osób powoływanych na to stanowisko. Prokurator musi między innymi:

  • mieć wyłącznie polskie obywatelstwo
  • być nieskazitelnego charakteru
  • mieć ukończone 26 lat
  • korzystać w pełni z praw obywatelskich i cywilnych
  • złożyć egzamin prokuratorski lub sędziowski

Zależnie od okoliczności można być zwolnionym z pewnych wymagań. Przykładowo, radcowie prawni i adwokaci nie muszą składać dodatkowego egzaminu, jeżeli mają tytuł doktora nauk prawnych. Z pewnością warto znać takie szczegóły.

Czy prokurator dobrze zarabia i jaka jest specyfika omawianej profesji?

Prokurator dosyć dobrze zarabia, co sprawia, że wiele osób rozważa właśnie taką ścieżkę kariery. Trzeba jednak pamiętać o tym, że droga do wskazanego zawodu jest trudnym do przeprowadzenia i czasochłonnym procesem. Studia prawnicze, egzaminy pisemne i ustne, a także obowiązki aplikanta wymagają dużego zaangażowania. Prokurator musi się również liczyć z tym, że stanowisko, o którym mowa, wiąże się z koniecznością częstych wystąpień przed sądem okręgowym, czy też rejonowym – w zależności od konkretnej sprawy. Trzeba znać prawo administracyjne, a także cywilne, czy też karne.

Poszukiwania pracy jako prokurator – czy trudno jest znaleźć zatrudnienie?

W omawianej profesji miejscem pracy może być prokuratura:

  • regionalna
  • rejonowa
  • okręgowa

Powołania na stanowisko dokonuje Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego. Gdy jest wolne miejsce, należy przedstawić swoją kandydaturę. Nie zawsze może się udać znalezienie pracy blisko lokalizacji swojego zamieszkania, co oznacza, że nieraz potrzebna może być przeprowadzka lub też oczekiwanie na pojawienie się dostępnej posady. Trzeba więc naprawdę uważnie śledzić publikowane informacje oraz być w gotowości do działania, gdy poszukuje się zatrudnienia.

Jakie cechy są przydatne w zawodzie prokuratora i o czym trzeba pamiętać?

Nie ulega wątpliwości, że prokurator powinien być zdeterminowany do działania. Profesja ta wymaga też dbałości o szczegóły oraz dużej wiedzy. Trzeba też być przygotowanym na wystąpienia przed szerokim gronem osób – na rozprawy niejednokrotnie przychodzi widownia, co oznacza, że jest się obserwowanym podczas swoich przemówień. Ponadto oczywiste jest to, że powaga sądu wzbudza respekt i może generować stres podczas wypowiedzi. Dodatkowo stanowiska prokuratorskie należą do bardzo odpowiedzialnych – proces i ewentualny wyrok ma duży wpływ na życie oskarżonego. Należy umiejętnie wykonywać zadania.

Zobacz też:  Podanie o pracę ratownik medyczny - jak skutecznie aplikować o pracę w szpitalu?

Na co trzeba być przygotowanym, decydując się na zawód prokuratora?

Z pewnością należy zdawać sobie sprawę z faktu, że praca prokuratora potrafi być obciążająca. Niejednokrotnie ma się styczność z ludzkimi dramatami, a okoliczności przebiegu zdarzeń nie zawsze są jasne. Dodatkowo w procesie sądowym prokurator wnioskuje o karę dla oskarżonego, dlatego też należy odpowiednio dopasowywać jej wymiar do sytuacji. Często zdarza się, że dowody nie są jednoznaczne. Prokurator powinien kierować się poczuciem sprawiedliwości i dążyć do odkrycia prawdy. Niezbędna jest tutaj umiejętność przesłuchiwania ludzi oraz argumentowania swoich racji przed sądem.

Nie ulega wątpliwości, że prokurator musi dbać o to, aby nie uchybić godności urzędu oraz rzetelnie pełnić swoje obowiązki. Jest to bardzo poważne stanowisko, gdyż oskarżyciel występuje przed wymiarem sprawiedliwości i wnioskuje o kary. Z pewnością należy więc zdawać sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma omawiana posada dla społeczeństwa. Trzeba poważnie traktować obowiązki prokuratora i należycie się z nich wywiązywać. Należy mieć świadomość tego, jak duży wpływ na życie innych ludzi mogą mieć podejmowane na takim stanowisku działania.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *