Jak zostać taksówkarzem w Polsce? Sprawdź, jak uzyskać licencję taxi

Jeżeli lubisz jeździć autem i szukasz pomysłu na swoją karierę zawodową, to warto pomyśleć o usłudze przewozu ludzi w celach zarobkowych. Może to być strzał w dziesiątkę i pomysł na dobry biznes. Jak zostać taksówkarzem w Polsce?

Rynek taksówkarski regulowany jest przez przepisy prawne, dlatego nie każdy może świadczyć tego typu usługi. Z drugiej strony taksówki spotkamy w każdym mieście w Polsce, również w tych mniejszych miejscowościach. Świadczy to o tym, że niezmiennie jest popyt na odpłatny przewóz osobowy. Sprawdź, jak zostać taksówkarzem i w jaki sposób otrzymać licencję zawodową.

Regulacje prawne

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianym=ch kandydatom do pracy w zawodzie oraz procedura ubiegania się o wydanie licencji taksówkarskiej opisane są w Prawie o ruchu drogowym.

Wymogi dotyczące pracy w zawodzie

Taksówkarzem może zostać osoba, która:

 • posiada aktualne prawo jazdy kategorii B;
 • posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym będą świadczone usługi przewozu osób;
 • ma ukończone 18 lat;
 • uzyska zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu;
 • ukończyła szkolenie z transportu drogowego lub posiada zaświadczenie o minimum pięcioletnim stażu pracy jako kierowca zawodowy (wymóg dotyczy pracy jako taksówkarz w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ponadto osoba ubiegająca się o licencję nie może być prawomocnie skazana przez sąd za przestępstwa przeciwko:

 • wolności seksualnej i obyczajności;
 • zdrowiu i życiu;
 • wiarygodności dokumentów;
 • mieniu;
 • bezpieczeństwu komunikacji;
 • środowisku.

Jeżeli spełniasz te wymogi, to możesz myśleć o pracy jako kierowca taxi.

Założenie działalności gospodarczej

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz prowadzić działalność. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza lub inny rodzaj działalności, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Najczęściej wybierana jest forma jednoosobowej firmy z PKD 49.32.z. Tym kodem określa się działalność taksówek osobowych. Warto dokładnie przemyśleć kwestię opodatkowania firmy i rodzaju rozliczenia. W zależności od indywidualnego przypadku, bardziej opłacalne mogą być inne formy opodatkowania. W tym celu warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym. Popularne wybory to m.in.: karta podatkowa, ryczałt (nie można odliczać kosztów), podatek liniowy lub skala podatkowa. Zdecydowanie rzadziej taksówkarze decydują się na bycie płatnikami VAT.

Zobacz też:  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022? Otrzymaj kuroniówkę!

Licencja taxi – jak ją zdobyć?

Kluczowym dokumentem umożliwiającym świadczenie odpłatnego przewozu osób samochodem osobowym jest licencja. Od 1 stycznia 2020 roku nie ma obowiązku znajomości przepisów prawa miejscowego, a także zdawania egzaminu z topografii miasta. W związku z tym procedura ubiegania się o licencję jest zdecydowanie uproszczona. Zgodnie z Ustawą decyzję o konieczności przechodzenia egzaminu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców może podjąć rada gminy. Wysokość opłat za kurs i egzamin ustalana jest przez radę gminy, jednak nie mogą one przekroczyć 20% kwoty miesięcznego średniego wynagrodzenia w Polsce w roku poprzedzającym egzamin.

Jak zostać taksówkarzem?

Decyzję o świadczeniu usług transportu drogowego taksówką możesz podjąć w każdym dowolnym momencie. Kandydat może otrzymać licencję na obszar jednej gminy, kilku sąsiadujących gmin lub na miasto stołeczne Warszawa. Wniosek składa się w gminie właściwej dla obszaru wykonywanej działalności i do dokumentów załącza się również oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji oraz zaświadczenie o niekaralności. Wniosek można złożyć stacjonarnie, internetowo lub pocztą tradycyjną.

Po złożeniu kompletnego wniosku o licencję i jego zaakceptowaniu, kandydat ma od 7 do 14 dni na wniesienie opłaty za jej wydanie. Okres licencji może obejmować od 2 do 50 lat. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentacji, urząd powiadamia o tym kandydata i ten niezwłocznie musi to uzupełnić. Wydana licencja ma postać papierową i należy mieć ją przy sobie w trakcie świadczenia usług. Koszt licencji waha się od 200 do 450 złotych rocznie i uzależniony jest od jej długości i rodzaju. Na jej odbiór czeka się do dwóch miesięcy.

Wyposażenie taksówki

Przepisy klarownie określają prawidłowe wyposażenie taksówki. Usługi z zakresu transportu drogowego możesz wykonywać tylko wtedy, gdy stan auta i jego wyposażenia spełniają te wymogi. Do podstawowych elementów zalicza się:

 • taksometr z dowodem legalizacji (może być połączony z kasą fiskalną);
 • minimum dwa miejsca dla pasażerów;
 • minimum dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony i po jednych z lewej i z tyłu nadwozia;
 • przestrzeń na bagaż podręczny;
 • apteczka;
 • zestaw naprawczy lub ogumione koło zapasowe;
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”.
Zobacz też:  Finanse, bankowość i ekonomia – jak wygląda kariera w finansach?

Taksówką jest pojazd, który preznaczony jest do transportu maksymalnie 9 osób (łącznie z kierowcą).

Czy zawód taksówkarza jest opłacalny? Na jakie zarobki możesz liczyć?

Praca taksówkarza może być opłacalna i komfortowa. Docenią to zwłaszcza osoby, które lubią prowadzić samochód. Obecnie zawód wykonują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wpływ na opłacalność bycia taksówkarzem mają m.in. ceny paliw na rynku, czy też zamożność społeczeństwa. Przekłada się to na częstotliwość przejazdów, a także marżę z każdego pojedynczego kursu. Obecnie tradycyjni taksówkarze mogą zwiększyć swoje zarobki poprzez dywersyfikowanie pozyskiwania zleceń, m.in. za pomocą dedykowanych aplikacji typu Uber, czy Bolt. Średnie zarobki mogą przekraczać 10 000 złotych w dużych miastach oraz oscylować w granicach 5 000 złotych w mniejszych ośrodkach miejskich.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *