Jak zostać celnikiem? Poznaj wymagania, obowiązki, zarobki

Myślisz o pracy w Służbie Celno-Skarbowej? Dowiedz się, jak zostać celnikiem – jakiego wykształcenia i umiejętności potrzebujesz. Przeczytaj nasze porady, a zyskasz większe szanse na sukces podczas rekrutacji!

Czy wiesz, że celnicy nie zawsze pracują na granicy? Zakres ich obowiązków jest znacznie szerszy. To wymagająca i często trudna praca, ale w zamian możesz liczyć na stabilne zatrudnienie i dodatkowe benefity finansowe. Jak zostać celnikiem? Sprawdź, gdzie składać dokumenty.

Jak zostać celnikiem? Jakie wymagania musisz spełnić?

Celnicy to urzędnicy zatrudniani przez Służbę Celno-Skarbową (która w 2017 roku zastąpiła inny organ, Służbę Celną). To instytucja państwowa, która podlega Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy z tej ustawy jasno określają, jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na funkcjonariuszy celno-skarbowych – bo tak oficjalnie nazywa się to stanowisko. Są to:

 • polskie obywatelstwo;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność – przyszły celnik nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa oraz za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • nieposzlakowana opinia (w praktyce wystarczy zaświadczenie o niekaralności);
 • dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku.

Nie jest to oczywiście pełna odpowiedź na pytanie „jak zostać celnikiem”. Jak widzisz, w formalnych wymaganiach nie ma szczegółowych informacji na temat wykształcenia czy innych kwalifikacji. Te znajdziesz w ofertach pracy na konkretne stanowiska. Mogą one dotyczyć np. znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy kategorii B, wiedzy z zakresu prawa materialnego.

Jak wygląda rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej?

Myślisz o pracy jako celnik? Jeśli tak, to warto regularnie sprawdzać ogłoszenia z ofertami dla kandydatów do służby. Są one publikowane na stronach Izby Administracji Skarbowej (lokalnych, osobno dla każdego województwa). Aby szukać ofert pracy, wystarczy wejść w zakładkę Urząd Celno-Skarbowy, a następnie Nabór.

Zobacz też:  Kontrola trzeźwości pracowników - nowe przepisy i procedury

Jak zostać celnikiem? Przede wszystkim zacznij od wysłania niezbędnych dokumentów. Jest to życiorys (CV), zaświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych, dokumenty potwierdzające wykształcenie i ewentualnie inne, wskazane w ogłoszeniu.

Proces rekrutacji do Służby Celno-Skarbowej wygląda następująco:

 • formalna weryfikacja dokumentów przesłanych przez kandydatów;
 • test wiedzy, składający się z 40 pytań z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, członkostwa Polski w Unii Europejskiej itp.;
 • test sprawności fizycznej;
 • test psychologiczny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Jakie masz możliwości kariery w zawodzie celnika?

Praca funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej kojarzy się przede wszystkim z wykonywaniem obowiązków na granicy. Wielu celników zajmuje się jednak także pracą biurową, w oddziałach na terenie całego kraju.

Gdy podejmujesz pracę w Służbie Celno-Skarbowej, twoja kariera rozwija się w ściśle określony sposób. Początkujący celnicy pracują na stanowiskach aplikantów, następnie mogą zostać młodszymi i starszymi specjalistami, a później ekspertami i starszymi ekspertami.

Podstawowe zadania funkcjonariuszy celno-skarbowych to:

 • kontrola przestrzegania prawa celnego i innych przepisów obowiązujących przy wwożeniu i wywożeniu towarów;
 • sprawdzanie dokumentów celnych;
 • przeprowadzanie odpraw celnych;
 • kontrolowanie pojazdów wjeżdżających do Polski i wyjeżdżających z naszego kraju;
 • pobieranie podatku VAT, akcyzy, ceł z importowanych towarów;
 • pobieranie opłaty paliwowej;
 • zapobieganie popełnianiu przestępstw skarbowych;
 • kontrolowanie rynku zakładów i gier wzajemnych;
 • wydawanie niektórych zezwoleń na prowadzenie biznesu związanego z hazardem.

Na czym polega praca celników w praktyce? Oprócz czuwania nad przebiegiem odprawy celnej i pobierania opłat na granicy państwa funkcjonariusze przeprowadzają kontrole transportu drogowego wspólnie z przedstawicielami innych instytucji, np. policją czy ITD. Mogą również sprawdzać zawartość paczek lub przesyłek. Aby wykrywać przestępstwa skarbowe, często współpracują z wyspecjalizowanymi agencjami, prowadząc wspólne śledztwa.

Zastanawiasz się, jak zostać celnikiem – a może odpowiadałaby Ci także praca jako agent celny? Oba zawody różnią się od siebie. Pracodawcą celnika jest Służba Celno-Skarbowa, a on sam jest urzędnikiem państwowym. Agent celny to osoba, która pracuje na rzecz prywatnej firmy. Sprawdź, jak zostać agentem celnym.

Zobacz też:  Praca w szpitalu specjalistycznym – na czym polega, jakie są zarobki i gdzie szukać ofert pracy?

Ile zarabiają celnicy?

Osoby, które chcą dostać się do Służby Celno-Skarbowej, zazwyczaj nie robią tego ze względu na wysokość zarobków. Wynagrodzenie w zawodzie celnika nie należy do wysokich. Atutem tej pracy jest za to stabilność zatrudnienia, regularne wypłaty, a także dodatkowe elementy wynagrodzenia:

 • „trzynastki”;
 • premie uznaniowe;
 • dopłaty do wypoczynku wakacyjnego;
 • premie jubileuszowe;
 • zwrot kosztów dojazdu – raz w roku.

Zarobki celników są ustalane na podstawie wytycznych z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Znajduje się w nim informacja na temat kwoty bazowej – w 2022 roku jest to 1803,16 zł. Dla poszczególnych stopni (aplikant, starszy aplikant itd.) stosuje się różne mnożniki dla tej kwoty.

Obecnie uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień aplikanta wynosi 4150 zł brutto.

Jak zostać celnikiem? Przede wszystkim obserwuj strony z ofertami pracy. Ogłoszenia rekrutacyjne pojawiają się stosunkowo często i jeśli aplikujesz w terminie, już za kilka miesięcy możesz podjąć pracę w Służbie Celno-Skarbowej.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *