Zastanawiasz się nad tym, jak zostać detektywem? Sprawdź, jak zdobyć licencję detektywistyczną i co warto wiedzieć!

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, jak zostać detektywem i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Założenie biura detektywistycznego może okazać się sporym wyzwaniem. Sprawdź, jak zostać prywatnym detektywem!

Nie ulega wątpliwości, że działalność detektywa może być przez wielu postrzegana jako emocjonująca i różnorodna, co sprawia, że mnóstwo osób interesuje się tym zawodem. Jeżeli rozważa się taką właśnie ścieżkę kariery, trzeba wiedzieć, jakie wymagania stawiane są przed kandydatami ubiegającymi się o możliwość wykonywania wskazanej profesji. Dodatkowo należy znać przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa. Należy wykazać się więc tutaj skrupulatnością i sporą wiedzą. Zobacz przydatne oraz ciekawe informacje w omawianym obszarze tematycznym i dowiedz się, jak zostać detektywem!

Praca detektywa – na czym polega i jakie umiejętności są przydatne?

Kandydat na detektywa z pewnością powinien być bardzo wnikliwym obserwatorem, a także zwracać uwagę na szczegóły. Drobne detale mogą bowiem nieraz dostarczyć przydatnych informacji o prowadzonej sprawie. Dodatkowo warto być przygotowanym na wysiłek fizyczny oraz logiczne myślenie. Wyciąganie wniosków ze zdobywanych wiadomości jest tutaj niejednokrotnie naprawdę istotną kwestią. Trzeba pamiętać również o tym, że czynności przeprowadzane przez detektywa są żmudne i czasochłonne. Jeśli zastanawiasz się, jak zostać detektywem, musisz wiedzieć, że jest to profesja wymagająca dużego zaangażowania.

Wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać licencję detektywa

Detektyw musi mieć licencję. Trzeba spełniać szereg wymagań takich jak między innymi:

  • brak zwolnień dyscyplinarnych z urzędów administracji publicznej takich jak Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ciągu ostatnich 5 lat w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • brak skazującego wyroku lub toczącego się postępowania za umyślne przestępstwo, czy przestępstwo skarbowe
  • posiadanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego
Zobacz też:  Praca w przedszkolu. Dla nauczyciela i nie tylko

Należy mieć ukończone 21 lat.

Czy wykształcenie wyższe jest potrzebne do pracy w zawodzie detektywa?

Do ubiegania się o licencję detektywistyczną wystarczy mieć wykształcenie średnie lub też średnie branżowe. Nie jest więc konieczne tutaj wykształcenie wyższe. Trzeba jednak przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania obowiązków detektywa. Dodatkowo niezbędny jest dokument potwierdzający odbycie szkolenia na tematy związane z:

  • ochroną informacji niejawnych
  • ochroną danych osobowych
  • przepisami dotyczącymi profesji detektywa
  • zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w omawianej branży

Licencja jest płatna i należy złożyć o nią odpowiedni wniosek.

Jak zostać detektywem i czy jest to trudne wyzwanie?

Wniosek o wydanie licencji detektywa trzeba złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Należy załączyć tutaj wymagane dokumenty, wśród których wymienić można między innymi zaświadczenie o niekaralności, czy też pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Sam proces aplikacji o licencję nie jest więc szczególnie wymagający, choć trzeba przyłożyć się do szkolenia oraz skompletować niezbędną dokumentację. W przeszłości trzeba było zdać egzamin państwowy, który był dosyć trudny. Obowiązek ten jednak został zniesiony.

Prywatny detektyw a zagadnienia prawne – co trzeba wiedzieć?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak zostać detektywem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że przepisy prawne odgrywają tutaj jedną z kluczowych ról. Trzeba wiedzieć, co wolno robić, a co jest zabronione. Problematyczne może być tutaj to, że w społeczeństwie niejednokrotnie obecne są różnego rodzaju mity na temat działalności detektywistycznej. Dlatego właśnie należy wnikliwie zapoznać się z regulacjami i przeanalizować je, a także wiedzieć, jak wdrożyć je w życie. Przestrzeganie przepisów prawa jest bardzo istotne, a zatem wiedza w tym obszarze jest niezbędna.

Dla kogo praca jako detektyw może okazać się ciekawym rozwiązaniem?

Profesja detektywa może okazać się świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą pomagać innym, a także zwracają uwagę na szczegóły i skrupulatnie podchodzą do wykonywanych zadań. Nieraz taka działalność może dostarczać emocji i być bardzo różnorodna. Detektyw zajmuje się między innymi poszukiwaniem osób zaginionych, czy też zbieraniem dowodów w różnego rodzaju sprawach. Taki profesjonalista ma styczność z rozmaitymi historiami swoich klientów. Bardzo ważną kwestią jest tutaj otwartość i empatia, ponieważ niejednokrotnie zleceniom mogą towarzyszyć dramatyczne wręcz okoliczności.

Zobacz też:  Jak zostać podologiem?

Jak wyglądał w przeszłości egzamin na licencję detektywistyczną?

W przeszłości do uzyskania uprawnień detektywistycznych niezbędne było zaliczenie egzaminu, który składał się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Był on dosyć wymagający, gdyż potrzebna była rozległa wiedza obejmująca między innymi rozmaite przepisy prawne, a także informacje na temat organów ścigania. Konieczność ta została jednak zniesiona. Nie oznacza to jednak, że osoby pragnące związać swoją przyszłość z omawianą profesją mogą bagatelizować regulacje. Trzeba znać przepisy i się do nich stosować.

Jeżeli marzysz o otwarciu własnej agencji detektywistycznej, bez wątpienia musisz zdawać sobie sprawę z tego, że profesja ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jest to dosyć wymagające zajęcie, które stawia przed osobami zainteresowanymi całkiem spore oczekiwania. Zdarza się, że zadania wykonywane przez detektywa są niebezpieczne, na co trzeba być adekwatnie przygotowanym. Istnieje więc tutaj szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę. Zbieranie informacji może być niewątpliwie pasjonujące, niemniej jednak z pewnością należy pamiętać o rozsądnym podejściu do sprawy.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *