Doradztwo podatkowe to dobrze płatny i prestiżowy zawód. Dowiedz się, jak zostać doradcą podatkowym oraz jak wygląda egzamin zawodowy

Doradca podatkowy to prestiżowy zawód, który cieszy się zaufaniem publicznym. Osoba pracująca na tym stanowisku posiada wysokie kwalifikacje oraz doskonale zna obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Dowiedz się, jak zostać doradcą podatkowym i na czym polega jego praca.

Zawód doradcy podatkowego łączy w sobie kilka różnych specjalizacji – w tym finansisty oraz prawnika. Osoba, która chce pracować na tym stanowisku, musi nie tylko posiadać wyższe wykształcenie ale też wnioskować o wpis na listę doradców podatkowych. Konieczne jest też zdanie egzaminu, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Sama praca jest odpowiedzialna i polega głównie na sporządzanie deklaracji, obliczaniu podatków, przeprowadzaniu przeglądów oraz reprezentowaniu klientów przed ważnymi organami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zostać doradcą podatkowym, z pewnością zainteresują Ci poniższe wskazówki.

Doradca podatkowy – czym się zajmuje?

Doradca podatkowy powoływany jest zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r . To stosunkowo nowy zawód regulowany, co oznacza, że jest obwarowany konkretnymi przepisami. Doradztwem podatkowym mogą zająć się radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci oraz osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych. Głównym celem tej profesji jest działanie na korzyść klienta oraz zabezpieczenie jego interesów zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej. Doradca podatkowy zajmuje się wszystkim, co ma związek z prawem podatkowym – współpracuje zarówno z firmami oraz instytucjami, jak i osobami prywatnymi, które prowadzą większe lub mniejsze firmy.

Zobacz też:  Kurier rowerowy – na czym polega praca? Jakie są zarobki?

Co obejmuje ten zawód?

Jakie są uprawnienia doradcy podatkowego? Zakres jego obowiązków jest naprawdę szeroki. Obejmuje między innymi udzielanie porad oraz wydawanie opinii dotyczących obowiązków podatkowych – zarówno płatnikom, jak i inkasentom. Zajmuje się on prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz innego rodzaju ewidencji. Ponadto przygotowuje deklarację oraz zeznania podatkowe oraz pomaga w ich wypełnianiu. W zakres jego obowiązków wchodzi zajmowanie się niezależnym audytem funkcji podatkowej oraz reprezentowanie klienta przed organami, zajmującymi się podatkami, kontrolą skarbową oraz administracją publiczną. Jak widać, lista tych obowiązków jest naprawdę długa – nic dziwnego, że uzyskanie tytułu doradcy podatkowego wymaga wielu lat nauki.

Jak zostać doradcą podatkowych?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, który jest kontrolowany – oznacza to, że nie każdy może pracować na tym stanowisku. Aby uzyskać wpis na listę członków krajowej rady doradców podatkowych trzeba spełnić konkretne wymagania. Jeśli chodzi o kwestie formalne, osoby ubiegające się o to stanowisko muszą odznaczać się pełną zdolnością do czynności prawnych. Powinny mieć nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem godnie reprezentować to stanowisko. Ponadto doradca podatkowy musi ukończyć szkołę wyższą oraz mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych.

Studia wyższe to podstawa

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga ukończenia studiów wyższych – to pierwszy i podstawowy krok, aby rozpocząć swoją karierę na tym stanowisku. Konieczne jest ukończenie studiów I stopnia, które trwają 3 lata, a następnie II stopnia, co zajmuje kolejne 2 lata. Nauki można podjąć się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Najlepszym wyborem będą studia podyplomowe na kierunku podatki i doradztwo podatkowe. Aby dostać się na wymarzoną uczelnie, warto zdawać na maturze przedmioty takie jak wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, informatyka, historia, fizyka lub język obcy.

Zobacz też:  Jak zostać trychologiem? Czy to praktyczny zawód? Jakie wykształcenie potrzebne jest w trychologii kosmetologicznej i medycznej?

Co po ukończeniu studiów, czyli staż zawodowy

Po ukończeniu studiów oraz zdaniu egzaminu państwowego, upoważniającego do zdobycia tytułu magistra, kandydat na doradcę podatkowego powinien ukończyć praktykę zawodową. Trwa ona 6 miesięcy i zazwyczaj przyjmuje formę stażu w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Dawniej czas trwania praktyki trwał całe dwa lata i mogła ona odbywać się w urzędach kontroli skarbowej, izbach skarbowych czy urzędach. Obecnie do jedynych miejsc praktyk zawodowych należą spółki doradztwa podatkowego. W trakcie stażu osoba ubiegająca się o zawód doradcy podatkowego szkoli się pod okiem doświadczonego specjalisty, między innymi w prowadzeniu ksiąg podatkowych i ewidencji czy udzielaniu porad.

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Jak zostać doradcą podatkowym? Wyższe wykształcenie oraz staż zawodowy to jednak niejedyne wymagania, aby wykonywać ten zawód. Konieczne jest także zdanie egzaminu, który składa się z dwóch części. Na początku zainteresowany przystępuje do części pisemnej egzaminu. Odbywa się on przynajmniej raz w roku i składa się z 100 pytań testowych, które zawierają trzy odpowiedzi, ale tylko jedną poprawną. Ta część egzaminu trwa około 100 minut. Obejmuje także sporządzenie projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego, co trwa kolejne 180 minut.

Kolejna cześć egzaminu

Po zdaniu części pisemnej kandydat na doradcę podatkowego przystępuje do części ustnej egzaminu. Przeprowadzana jest ona przez 6-osobową Komisję Egzaminacyjną. Po wręczeniu swojego dowodu tożsamości, przyszły doradca podatkowy losuje zestaw egzaminacyjny złożony z 10 pytań. Następnie ma 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i musi przedstawić swoją prezentację. W tym czasie nie może korzystać z żadnych materiałów. Sesja egzaminacyjna zazwyczaj trwa około 45 do 60 minut.

Lista doradców zawodowych

Wiesz już, jak zostać doradcą podatkowym? Ostatnim krokiem, aby pracować na tym stanowisku jest złożenie wniosku o wpis na listę krajowej izby doradców podatkowych. Do przygotowanych dokumentów musisz dołączyć wynik pozytywny egzaminu na doradcę podatkowego oraz świadectwo ukończenia praktyki zawodowej. Należy to zrobić maksymalnie w 3 lata od zdania egzaminu.

Zobacz też:  Jak napisać podanie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego?

Kto jest zwolniony z egzaminu?

Nie każdy musi zdawać egzamin pisemny, aby uzyskać wpis na listę doradców podatkowych. Niektóre uczelnie zawarły umowę z Komisją Egzaminacyjną oraz zaświadczyły, że ich program nauczania jest tak skonstruowany tak, aby na bieżącą testował wiedzę i kompetencję studentów. Osoby, które uczęszczały do takiej uczelni nie muszą zdawać egzaminu pisemnego i od razu mogą przystąpić do jego części ustnej. Dotyczy to jednak tylko takich szkół, które mogą nadawać tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy

Interesuje cię świat finansów? Zastanawiasz się, nad wykonywaniem doradztwa podatkowego, ale nie jesteś pewny, czy to zawód odpowiedni dla ciebie? Osoby pracujące na tym stanowisku muszą zdobyć obszerną wiedzę w zakresie prawa finansowego lub finansów oraz ekonomii – powinny więc wyróżniać się łatwością przyswajania wiedzy. Pożądane cechy to dokładność i skrupulatność oraz przywiązywanie uwagi do szczegółów. Doradca podatkowy powinien też być godny zaufania, ponieważ często posiada poufne informacje. W zawodzie tym ceni się komunikatywność, która ułatwia współpracę z klientami.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *