Jak zostać kuratorem społecznym? Kurator sądowy i społeczny to zawody wspierające funkcjonowanie sądu, na czym polegają?

Jak zostać kuratorem społecznym? Jest to praca, która polega na resocjalizacji osób, które tego wymagają. Pomimo złej sławy jest to bardzo potrzebny zawód. Poniższy artykuł przybliży ci nieco pracę kuratora.

Jak zostać kuratorem społecznym? Przeważnie kurator jest funkcjonariuszem społecznym, którego rolą jest monitorowanie procesu resocjalizacji trudnej młodzieży, dorosłych lub rodzin. Już z samego swojego założenia jest to zawód specyficzny, ponieważ wymaga stałego kontaktu z problematycznymi osobami. Praca ma charakter trudny, a momentami nawet niebezpieczny. Niejednokrotnie możesz usłyszeć o tym, że kuratorzy stawali się obiektem wyzwisk, a nawet im grożono. Nie zniechęca cię to? Jeżeli twoja ciekawość po tym wstępie wyłącznie wzrosła to zapraszamy do lektury.

Jak zostać kuratorem społecznym?

Jak zostać kuratorem społecznym? W tym celu musisz spełnić ustawowe wymagania. Wydaje się, że niezbędne do wytrwania w tym zawodzie będzie również posiadanie konkretnych cech charakteru. Należy również pamiętać o tym, że kurator to ogólne stwierdzenie, pod którym może się kryć wiele stanowisk. Dla przykładu kuratorem nazywamy zarówno kuratora społecznego, jak i karnego. Oba te zawody różnią się pomiędzy sobą zakresem obowiązków oraz wysokością wynagrodzenia. Dlatego decydując się na konkretny zawód, musisz się z nim zapoznać, aby poznać kluczowe różnice występujące pomiędzy podobnymi pracami.

Dlaczego istnieje taki zawód?

Istnienie kuratora jest ściśle powiązane z tym, w jakim systemie żyjemy. Tak na dobrą sprawę poddanie jakiejś osobie karze, ma na celu jej resocjalizację. Oznacza to, że system stara się niejako nakierować osoby, które zbudziły ponownie na właściwe tory. A właśnie w tym zadaniu ma pomagać kurator. Pomimo negatywnego skojarzenia, nie jest to osoba, której celem jest wymierzanie kar. Ma ona pomagać. Kurator to osoba, która czuwa nad poprawnym wykonywaniem wyroków. Ma to chronić zarówno system, jak i samego skazanego, aby również przeciwko niemu nie pojawiały się nadużycia.

Zobacz też:  Zastanawiasz się nad tym, jak zostać psychologiem? Sprawdź przydatne informacje na ten temat i dowiedz się, co zrobić!

Obowiązki kuratora

Chcesz wiedzieć, jak zostać kuratorem społecznym? Jeżeli nim zostaniesz, będziesz musiał wykonywać swoje obowiązki w środowisku podopiecznego oraz na terenie zakładów zamkniętych. Najczęściej miejscem pracy kuratora są różnego rodzaju ośrodki wychowawcze lub leczniczo-rehabilitacyjne. Przebywa tam w towarzystwie ludzi, którzy potrzebują w jakimś stopniu jego dozoru oraz pomocy. Jego zadania mają szeroki charakter. Uznaje się, że kurator może pełnić rolę wychowawczo-resocjalizacyjną, diagnostyczną, kontrolną, a nawet profilaktyczną.

Kurator społeczny a kurator sądowy (inaczej kurator zawodowy)

Kurator zawodowy (inaczej sądowy) a kurator społeczny to zawody pokrewne, jednak nieco się od siebie różniące. Jeżeli zostaniesz kuratorem zawodowym, to twoją funkcją będzie nadzorowanie pracy kuratorów społecznych. Będziesz dysponował zespołem osób oraz współpracował z organizacjami społecznymi. Dodatkowo będziesz przeprowadzał wywiady środowiskowe. Kurator społeczny bezpośrednio pracuje z osobami, które są objęte postępowaniem. Zazwyczaj to właśnie on jest wysyłany do osób nieletnich oraz dzieci z dysfunkcyjnych rodzin. Jak zostać kuratorem społecznym?

Aplikacja – jak zostać kuratorem społecznym?

Jak zostać kuratorem społecznym? W tym celu musisz spełnić szereg wymagać, które zawierają się w aplikacji kuratorskiej. Kuratorem może zostać wyłącznie osoba, która posiada obywatelstwo polskie oraz ma pełnię praw obywatelskich. Wymagany jest również nieskazitelny charakter oraz stan zdrowia. Konieczne jest wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe. Należy przekazać informacje o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo wymagane jest jakieś doświadczenie w prowadzeniu działalności o charakterze resocjalizacyjnym, opiekuńczym lub wychowawczym.

Gdzie pracuje kurator społeczny?

W zdecydowanej większości osoby, które decydują się na pracę w charakterze kuratora społecznego, zaczną swoją karierę w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych stowarzyszeniach, które będą zajmowały się wsparciem osób potrzebujących. Nie brakuje również pracy w ośrodkach wychowawczych. Kandydaci zgłaszają się zazwyczaj do właściwego prezesa sądu rejonowego poprzez odpowiednie podanie. Ma on prawo do powoływania, ale również zawieszania kuratorów. Kurator przed rozpoczęciem pracy musi złożyć ślubowanie, w którym będzie przysięgał przestrzegania treści ustawy dotyczącej kuratorów.

Zobacz też:  Zarobki – policja (2022). Na jaką płacę i jak duże podwyżki może liczyć funkcjonariusz?

Zarobki kuratora sądowego

Zarobki w tej branży uzależnione są od tego, jakie miejsce w hierarchii zajmujesz. Im wyższe stanowisko, tym wyższa wypłata. Początkowo adepci zarabiają bardzo niskie kwoty. Wynagrodzenie często opiera się na metodzie ryczałtu. Wynosi ono w okolicach minimalnej krajowej. Wraz ze zdobytym doświadczeniem zarobki wzrastają. Niektórzy kuratorzy zarabiają nawet 8000 zł brutto. Kuratorzy sądowi zarabiają więcej od społecznych. Naturalną ścieżką kariery jest przejście z jednej funkcji na drugą.

Cechy charakteru kuratora – predyspozycje

Kurator to zajęcie z pozoru trudne oraz bardzo niewdzięczne. Podopieczni potrafią, zamiast wdzięczności zapewnić wyzwiska oraz negatywne emocje. W związku z tym kurator to najczęściej osoba wyrozumiała, cierpliwa, ale również bardzo empatyczna. Dzięki temu będzie umieć się wczuć w sytuację danej osoby i zrozumie, że te wyzwiska nie są wynikiem niechęci do jej osoby, a wyłącznie reakcją obronną. Jest to szczególnie częste w przypadku dzieci i młodzieży. Osoba pełniąca tę funkcję musi być również stanowcza, nie może pozwolić, aby podopieczny w jakikolwiek wpływał na jej działania.

Obowiązki kuratora, które wynikają z nadzoru kuratorskiego nad osobą lub grupą osób, narażają pracownika na liczne nieprzyjemności. Zawód ten wymaga odpowiednich predyspozycji oraz najlepiej wykształcenia w kierunku nauk pedagogiczno-psychologicznych. W wykonywaniu orzeczeń sądu kuratora wspiera kierownik zespołu, którym zazwyczaj jest kurator sądowy. Osoby takie odwiedzają często podopiecznych w charakterze profilaktycznym i kontrolnym.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *