Jak zostać oficerem? Możesz wykorzystać potencjał i zostać podoficerem lub oficerem odpowiednio kierując swoją karierą

Jak zostać oficerem? Kariera w wojsku jest coraz częstszym wyborem wśród młodzieży. Zapewnia ona spore możliwości awansu, stabilne zatrudnienie oraz pasjonujący tryb życia. Dowiedz się więcej.

Jak zostać oficerem? W tym celu musisz spełnić szereg wymagań. Co ciekawe stopień ten można uzyskać na dwa różne sposoby. Sprawia to, że ilość osób chętnych na podjęcie się pracy tego typu rośnie. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania karierą w wojsku. Ta tendencja dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wojsko z racji na swoje przeznaczenie musi być w ciągłej gotowości, co wymusza ciągły nabór. Praca w Siłach Zbrojnych RP wymusza specyficzny tryb życia. Jeżeli wojskowa dyscyplina jest czymś, co lubisz, to sprawdź, jak możesz stać się oficerem.

Od cywila do kandydata – jak zostać oficerem?

Jak zostać oficerem? Żeby zostać zawodowym oficerem, musisz spełnić poniższe wymagania:

 • Musisz posiadać obywatelstwo polskie.
 • Konieczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości, jeżeli starasz się o przyjęcie na studia I stopnia. W przypadku studium oficerskiego konieczny jest dyplom ze studiów magisterskich.
 • Nie możesz być osobą karaną.
 • Musisz mieć ukończone 18 lat.

Studium oficerskie oraz studia – oficer zawodowy

Jak zostać oficerem? Są na to dwa sposoby. Pierwszym jest ukończenie szkoły oficerskiej. Druga metoda to wykorzystanie studium oficerskiego, które trwa znacznie krócej. Obie te metody znacznie się od siebie różnią. To którą drogę wybierzesz, zależy w dużej mierze od twoich preferencji.

Zobacz też:  Jak zostać kierownikiem budowy? Chcesz uzyskać uprawnienia budowlane? Rozpocznij swoją karierę w budownictwie

Studium oficerskie – rekrutacja do służby wojskowej

Pierwszą odpowiedzią na pytanie, jak zostać oficerem, jest studium oficerskie. Mogą wziąć w nich udział zarówno cywile, jak i zawodowi żołnierze. Warunkiem jest wcześniejsze ukończenie studiów. Przeważnie kurs trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. W przypadku osób ze środowiska cywilnego przeważnie trwają one dłużej, ponieważ zakres materiału jest znacznie większy. Większość uczelni oferuje możliwość wybrania jednego z wielu kierunków. Dzięki temu będziesz miał możliwość dopasowania profilu bezpośrednio pod swoje zainteresowania.

Studia wojskowe – wstęp do korpusu

Drugą odpowiedzią na pytanie, jak zostać oficerem, są pięcioletnie studia wojskowe. W Polsce mamy cztery różne uczelnie wojskowe. Kandydaci posiadający wykształcenie średnie mogą zgłosić się do wybranej placówki. W większości uczelni obowiązuje konkurs wyników maturalnych, w związku z tym, okazję zostać oficerem wojska polskiego będą mieli wyłącznie najlepsi. Co roku o miejsce w polskich uczelniach wojskowych zabiegają tysiące osób, które chciałyby związać swoje życie z militariami. Również na studiach jest możliwość wybrania interesującego cię profilu oraz późniejszych specjalizacji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Żeby złożyć wniosek o przyjęcie na uczelnię lub na studium, musisz uzbroić się w zestaw odpowiednich dokumentów. Dokładną ich listę znajdziesz na oficjalnej stronie instytucji, do której chcesz się dostać. Wymagania mogą się nieznacznie różnić pomiędzy poszczególnymi szkołami. Przeważnie od kandydatów wymaga się dostarczenia:

 • odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
 • kopii świadectwa dojrzałości;
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
 • zdjęcia do legitymacji w ilości 4 sztuk (format standardowy 3,5 × 4,5 cm);
 • życiorysu;
 • ankiety osobowej.

Badania lekarskie oraz testy psychologiczne

Po złożeniu dokumentacji możesz zostać poproszony o przybycie na badania. Najczęściej składają się one z dwóch etapów. Pierwszym są badania lekarskie, które odbywają się w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL). Następnie konieczne jest pojawienie się Wojskowej Pracowni Psychologicznej. Po zakończeniu badań otrzymasz orzeczenie, które będzie informowało o stanie twojego zdrowia. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań do pełnienia służby w wojskach lądowych, otrzymasz zaświadczenie i zostaniesz zaproszony na testy sprawnościowe żołnierza zawodowego Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zobacz też:  Jak zostać testerem oprogramowania? Sprawdź, z czym wiąże się ta praca.

Egzamin kwalifikacyjny

Rekrutacja nie może zakończyć się bez egzaminu kwalifikacyjnego, który sprawdza kandydatów. Komendant podczas nich zarówno warunki fizyczne kandydata na oficera, jak i jego nastawienie. Zostaniesz zaproszony na dokładny termin w miejsce przeprowadzania egzaminu wstępnego do Wojskowej Komendy Uzupełnień lub innej lokalizacji. Przeważnie obejmuje test sprawności fizycznej, który ma sprawdzić, na jakim poziomie się znajdujesz i rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej komisja składająca się z osób związanych z instytucją wojska polskiego będzie sprawdzać twoje nastawienie do naboru.

Możesz spełnić marzenia z dzieciństwa i zostać szeregowym zawodowym zasilając obronę narodową. Praca oficera wojskowego jest wymagająca pod kątem fizycznym oraz psychicznym. Jako absolwent studium oficerskiego otrzymasz pierwszy stopień oficerski (porucznik). Następnie otrzymasz powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych. Będzie to twój pierwszy wyjazd służbowy, który wdroży cię w nową ścieżkę życia. Musisz stawić się w określonym dniu pod podanym adresem. Pierwsze dni związane są ze szkoleniem jednostki, które zamieni się w rutynową służbę obrony terytorialnej.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *