Jak zostać położną? Jakich studiów potrzebujesz?

Empatia, opiekuńczość, umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego podejmowania decyzji – to predyspozycje niezbędne w zawodzie położnej. Masz te cechy? Dowiedz się, jak zostać położną – czego jeszcze potrzebujesz, by móc pracować z ciężarnymi i noworodkami.

Wykonywanie obowiązków położnej jest wymagające, wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale osoby wykonujące ten zawód podkreślają, że daje on ogromną satysfakcję. Droga do pracy z ciężarnymi i noworodkami nie jest prosta. Potrzebujesz minimum licencjatu z położnictwa, a często również stażu podyplomowego (dla osób, które kończyły szkoły policealne). Jak zostać położną? Szczegóły poznasz poniżej.

Jakie studia należy ukończyć, by zostać położną?

W Polsce kwestię pracy położnej reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z tymi przepisami, aby móc pracować w zawodzie, konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku położnictwo, I (tytuł licencjata) lub II stopnia (tytuł magistra). Oprócz tego do wykonywania zawodu konieczne są:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę jako położna;
 • nienaganna postawa etyczna.

Podobnie jest w zawodzie pielęgniarki (sprawdź, jak zostać pielęgniarką).

Edukacja na kierunku położnictwo trwa 3 lub 5 lat, w zależności od stopnia. Oprócz przygotowania teoretycznego przyszła położna uczy się także w praktyce technik przyjmowania porodu, wykonywania badań fizykalnych czy opieki nad noworodkiem. Kierunek położnictwo można studiować na wszystkich uniwersytetach medycznych, a także kilku innych uczelniach.

Jak zostać położną bez studiów? Obecnie nie jest to już możliwe. Osoby bez wyższego wykształcenia muszą uzupełnić kwalifikacje, np. podczas stażu podyplomowego.

Jak zostać położną specjalizującą się w danej dziedzinie?

Studia wyższe to dopiero początek, jeśli chodzi o pracę w zawodzie położnej. Jak zostać położną z wysokimi kwalifikacjami? Wiele osób pracujących jako położne decyduje się na zdobycie tytułu specjalisty w danej dziedzinie, podobnie jak w przypadku lekarzy (sprawdź, jak zostać lekarzem). Dzięki specjalizacji mogą się rozwijać i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. Położna może się specjalizować w:

 • organizacji i zarządzaniu;
 • pielęgniarstwie ginekologicznym;
 • pielęgniarstwie epidemiologicznym;
 • pielęgniarstwie rodzinnym;
 • pielęgniarstwie położniczym;
 • pielęgniarstwie neonatologicznym;
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Zobacz też:  Kryminologia - jaka praca i dalsze studia po ukończeniu

Na czym polega praca położnej?

Zawód położnej kojarzy się przede wszystkim z osobą, która towarzyszy i pomaga rodzącej na sali porodowej. Jeśli również tak myślisz, możesz zdziwić się, jak duża jest odpowiedzialność położnych i jak szerokim zakresem spraw zajmują się w swojej pracy. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że jest to samodzielny zawód medyczny. Położna, podobnie jak pielęgniarka, nie podlega bezpośrednio lekarzowi i nie wykonuje jego poleceń. Może samodzielnie podejmować decyzje związane z opieką nad pacjentką.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarek i położnych specjaliści w tej dziedzinie odpowiadają za:

 • sprawowanie opieki nad kobietą w ciąży – obejmuje to także kierowanie jej na badania specjalistyczne, które pozwalają wykryć ciążę wysokiego ryzyka;
 • prowadzenie porodów fizjologicznych, czyli takich, które odbywają się siłami natury;
 • monitorowanie stanu płodu za pomocą aparatury medycznej;
 • podejmowanie koniecznych działań do czasu przybycia lekarza w nagłych przypadkach;
 • sprawowanie opieki nad matką i dzieckiem w okresie poporodowym;
 • udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych;
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.

Czy jako położona masz duże szanse na zatrudnienie?

Najbardziej oczywistym miejscem pracy dla położnej wydaje się szpital, a dokładnie oddział położniczy lub neonatologii. W rzeczywistości jednak takie osoby mają znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie.

Popularnym wśród położnych miejscem pracy są szkoły rodzenia. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu mogą przekazywać przyszłym rodzicom potrzebną wiedzę i umiejętności związane z ciążą, porodem i opieką nad nowonarodzonym dzieckiem. Położne prowadzą w szkołach rodzenia zajęcia teoretyczne (tematy związane z laktacją, przyjmowaniem pozycji w czasie porodu, profilaktyką nacinania krocza itp.), a także praktyczne.

Wiele położnych decyduje się na prowadzenie własnej działalności – założenie szkoły rodzenia lub oferowanie wsparcia jako położne środowiskowe. Taka praca polega na sprawowaniu opieki nad ciężarną, monitorowaniu płodu, a po porodzie – na wizytach patronażowych i pomocy w opiekowaniu się noworodkiem.

Zobacz też:  Szukam pracy w Paryżu: Jak skutecznie znaleźć zatrudnienie w sercu Francji

Jak zostać położną? To już wiesz. Teraz pora odpowiedzieć sobie na pytanie, czy masz odpowiednie predyspozycje, jeśli chodzi o charakter – chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. To niezbędne kompetencje w tym zawodzie!


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *