Zastanawiasz się, kim jest psychiatra i jak wygląda ścieżka kariery tego specjalisty? Dowiedz się jak zostać psychiatrą oraz czy to zawód odpowiedni dla ciebie

Psychiatra to specjalista, który diagnozuje oraz leczy choroby psychiczne. Aby pracować w tym zawodzie medycznym konieczne jest ukończenie studiów oraz zdobycie dogłębnej wiedzy z zakresu farmakologii. Dowiedz się jak zostać psychiatrą krok po kroku.

Psychiatra to lekarz, który może pochwalić się wysokim wykształceniem oraz dużą wiedzą na temat zaburzeń psychicznych. W przeciwieństwie do psychologa czy psychoterapeuty może on zadecydować o konieczności włączenia leczenia farmakologicznego. Zastanawiasz się, jak zostać psychiatrą oraz czy to zawód odpowiedni dla ciebie? Aby zostać specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego musisz przygotować się na wiele lat nauki. Nie małe znaczenie ma też doświadczenie, które zdobywa się w trakcie stażu. Psychiatra podobnie jak lekarze innych specjalizacji mogą zdobywać stopnie naukowe oraz podjąć się pracy naukowej. To zawód wymagający, który jednak daje mnóstwo możliwości.

Kim jest psychiatra?

Czym tak naprawdę zajmuje się psychiatra i co należy do jego obowiązków? Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń psychicznych. W swojej pracy wykorzystuje w tym celu różne metody – między innymi terapię albo farmakologię, w tymi leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne albo przeciwpsychotyczne. Lekarz psychiatra może pracować w przychodni medycznej lub szpitalu psychiatrycznym. Nierzadko jest orzecznikiem lub ekspertem sądowym w swojej specjalizacji. Ze względu na schorzenia, którymi się zajmuje, prowadzone przez niego badania i diagnostyka często są długofalowe – z niektórymi pacjentami może pracować przez wiele lat.

Psycholog a psychoterapeuta – czym się różnią?

Wiele osób uważa, że zawody takie jak psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra odnoszą się do tej samej specjalizacji. Warto jednak wiedzieć, że różnice między nimi są zasadnicze. W przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych zawodów, psychiatra jest lekarzem medycyny – posiada dogłębną wiedzę medyczną na temat anatomii i funkcjonowania organizmu, także jeśli chodzi o układ nerwowy czy mózg. Obowiązuje go Kodeks Etyki Lekarskiej i jedynie on może przepisywać leki. Ukończył nie tylko studia medyczne, ale także zdobył specjalizację. Nierzadko psychiatra współpracuje z innymi zawodami – na przykład może zalecić swojemu pacjentowi psychoterapię.

Zobacz też:  Jak zostać sędzią piłkarskim? W jaki sposób kandydat może zapisać się na nabór do pracy sędziego i zdać egzamin?

Psychiatria – czy to coś dla Ciebie?

Interesuje cię psychologia i od zawsze marzyłeś, żeby kształcić się w tym kierunku? Perspektywy zawodowe dla specjalistów, którzy zajmują się stanem psychicznym są naprawdę duże. Nie każdy jednak znajdzie się w tym zawodzie. Aby zostać psychoterapeutą musisz mieć zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy. Ważna jest też chęć do stałego poszerzania umiejętności, ponieważ jest to specjalność, która cały czas się rozwija. Podobnie jak w przypadku innych dziedzin medycyny, psychiatra musi pamiętać, że ciąży na nim dużą odpowiedzialność. Powinien być cierpliwy, ponieważ praca z pacjentami nie zawsze jest łatwa. Musi też przejawiać empatię oraz mieć  łatwość nawiązywania kontaktów z innymi.

Jak zostać psychiatrą?

Jak zostać psychiatrą? Pierwszym etapem na ścieżce kariery psychiatry jest dostanię się do szkoły medycznej. Aby aplikować do niej musisz posiadać wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki praktycznej w zawodzie medycznym. W procesie rekrutacji wymagane są świetne wyniki maturalne – przynajmniej dwa dodatkowe przedmioty powinny być zdane na poziomie rozszerzonym. Najlepiej jeżeli jest to kierunek związany z medycyną, na przykład biologia, chemia albo też fizyka czy matematyka. Studia medyczne trwają 6 lat, czyli 12 semestrów i kończą się uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu lekarza – to jednak jeszcze nie koniec edukacji, następnie trzeba uzyskać specjalizację.

Jak zostać psychiatrą – kolejne kroki

Po ukończeniu studiów medycznych konieczna jest dalsza edukacja na studiach podyplomowych, w celu uzyskania specjalizacji. Absolwent szkoły medycznej musi teraz podjąć naukę na kierunku psychiatrii, co zajmuje kolejne 5 lat. Po zakończeniu całego procesu specjalizacji, kolejny raz należy podejść do egzaminu. Po jego zdaniu można liczyć na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu w tym charakterze. Jak widać należy ukończyć aż 11 lat nauk na studiach, aby móc wykonać zawód psychiatry – nic dziwnego, że decydują się na to tylko osoby, które lubią przyswajać wiedzę. Jednak tak naprawdę edukcja lekarza niezależnie od specjalizacji trwa przez całe jego życie.

Zobacz też:  Jak zostać dentystą? Ile się zarabia w tym zawodzie? Przedstawiamy ścieżkę kariery stomatologa

Staż kliniczny w zawodzie psychiatry

Absolwenci szkoły medycznej zanim przystąpią do wykonywania zawodu muszą też odbyć staż kliniczny, który pozwoli im zdobyć odpowiednie zdolności oraz doświadczenie. Odbywa się on pod okiem prawdziwych specjalistów i obejmuje różnego rodzaju kursy i szkolenia. Może odbywać się zarówno w szpitalu ogólnym lub psychiatrycznym, jak i poradniach lub klinikach. Istotne jest to, aby stażu nie odbywać tylko w jednym miejscu, ale zdobyć szerokie doświadczenie. Jego celem nie jest uczenie się specjalizacji od podstaw, ale utrwalenie wiedzy zdobytej na studiach.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *