Umowa zlecenie a emerytura – składki emerytalne, staż pracy i charakterystyka

Umowa zlecenie a emerytura, czy można to ze sobą pogodzić? Wielu emerytów zastanawia się nad tym, czym mogą podjąć się pracy zarobkowej bez utraty emerytury. Byłaby to dla nich okazja do podniesienia standardów życia. Czytaj dalej!

Umowa zlecenie a emerytura, czy składki wliczają się do późniejszej emerytury? Nie tylko osoby pobierające świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych się nad tym zastanawiają. Sprawa jest również problematyczna dla zleceniobiorców, którzy martwią się przyszłością. Wzbudza to wiele kontrowersji. Brak wiedzy w tym temacie prowadzi do zniechęcenia. Pracownicy preferują z tego powodu umowy o pracę. Jednak czy słusznie? Dowiesz się z dalszej części artykułu!

Umowa zlecenie a emerytura od ZUS

Umowa zlecenie a emerytura. Sama umowa zlecenie jest bardzo popularna. To jedna z najczęściej zawieranych umów. Chociażby z tego powodu warto się zastanowić nad tym, jakie są jej cechy. Otóż typ umowy ma większe znacznie, niż powszechnie się uważa. W tym wypadku umowa zlecenie jest najczęściej porównywana z umową o pracę. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami zobowiązań występuje kluczowa różnica. Umowa o pracę podlega pod Kodeks pracy, natomiast umowa zlecenie jest formą umowy cywilnej, a zatem podlega pod Kodeks cywilny. Z tego powodu umowa o pracę uważana jest za lepszą dla pracownika.

Umowa zlecenie od podszewki!

Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna. Zawiera się ją pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy najczęściej jest świadczenie danej usługi. Zawierana jest więc, aby określić charakter wykonywanych zadań. Zleceniobiorca poprzez podpisanie umowy zobowiązuje się do wykonywania danej czynności dla zleceniodawcy. Co warto mieć na uwadze, umowa zlecenie nie musi być zawierana na piśmie. Oznacza to, że ustne zawarcie porozumienia, również może być traktowane jako umowa zlecenie. Taka umowa może być nieodpłatna, jednak wyłącznie jeżeli taki zapis zostanie uwzględniony w umowie.

Zobacz też:  Zastanawiasz się, jak zostać lektorem? Dowiedz się czym jest bank głosów oraz poznaj charakterystykę zawodu

Prawa pracownicze, których nie masz na umowie zlecenie

Osoby, które decydują się na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, nie mają możliwości skorzystania z praw pracowniczych. O jakich korzyściach mowa? Osoba zatrudniona na umowę zlecenie, nie podlega pod minimalne wynagrodzenie. Za swoją pracę możesz otrzymać wynagrodzenie niższe niż stawka minimalna, a nawet nie otrzymać go wcale, jeżeli w taki sposób zostanie skonstruowana umowa. Osoby, które zatrudnione są na umowę zlecenie, nie mają również prawa do urlopów okolicznościowych oraz do przerwy w pracy. Nie mają również wyższej stawki za nadgodziny.

Zalety umowy zlecenie

Umowa zlecenie a emerytura mogą ze sobą dobrze współgrać. Dlaczego? Wynika to ze specyfikacji umowy. Jedna osoba, może jednocześnie być zatrudniona na kilka różnych umów zlecenie. Sprawia to, że chętni nie muszą się ograniczać. Co znacznie ważniejsze jednak, pracując na umowie zlecenie, możesz wykonywać swoje zadanie z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie oraz bez przebywania pod nadzorem pracodawcy. Jak to możliwe? W końcu w praktyce umowa zlecenie niewiele się różni od umowy o pracę. Otóż w świetle prawa, podczas umowy zlecenie nie występuje stosunek pracy.

Czym jest stosunek pracy oraz dlaczego nie występuje w umowie zlecenie?

Stosunek pracy to stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania czynności, które określa pracodawca. Praca wykonywana przez pracownika odbywa się pod nadzorem pracodawcy oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie. Kluczowe dla tego pojęcia jest ścisłe podporządkowanie się pracownika pracodawcy. Aby mówić o stosunku pracy, to czynność wykonywana przez pracownika musi mieć charakter ciągły oraz powtarzający się. Stosunek pracy wymusza obowiązek wypłacenia wynagrodzenia. A przypominamy, że umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny.

Co jeżeli stosunek pracy występuje na umowie zlecenie?

Umowa zlecenie a emerytura, przeważnie łączą się w sytuacji pracy dorywczej. Nie zawsze tak jednak jest. Czasem emeryci lub studenci decydują się na podjęcie stałego zatrudnienia. W wielu przypadkach można wtedy stwierdzić obecność stosunku pracy. Praca wykonywana jest pod nadzorem pracodawcy. W ustalonych przez niego godzinach, przygotowanym przez niego miejscu. W takiej sytuacji nazwa podpisanej umowy nie ma znaczenia. Gdy występuje stosunek pracy, to pracownik podlega pod Kodeks pracy. Powinien być więc traktowany tak, jak miałoby to miejsce na umowie o pracę.

Zobacz też:  Wedding planner - praca

Jakie składki płaci osoba na umowie zlecenie?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, to musisz odprowadzać obowiązkowe opłaty. Od twojego wynagrodzenia odejmowane są:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Niektórzy decydują się również na odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe, jednak jest ona dobrowolna. Co ważne, staż pracy na umowie zlecenie nie wlicza się do ogólnego stażu pracy, który jest istotny przy pobieraniu świadczeń emerytalnych. W związku z tym długość pracy na umowie zlecenie ma wpływ na pobieranie emerytury.

Dlaczego staż pracy jest istotny?

Umowa zlecenie a emerytura. Jeżeli planujesz przejść na emeryturę, to musisz wiedzieć, że praca na umowie zlecenie może ci to utrudnić. Dlaczego? Ponieważ, aby przejść na emeryturę, kobieta musi osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat oraz posiadać 20-letni staż pracy. Mężczyźni natomiast mogą przejść na emeryturę dopiero w wieku 65 lat, w momencie gdy ich staż pracy wynosi co najmniej 25-lat. Wiesz już, że umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Dlatego, jeżeli większość swojego życia pracujesz na takich umowach, możesz borykać się z licznymi trudnościami.

Jak można zrezygnować z umowy zlecenie?

Umowę zlecenie możesz wypowiedzieć praktycznie z dnia na dzień. Nie musisz podawać również powodu. Wyjątkiem są sytuacje, w których podpisana przez ciebie umowa stwierdza inaczej. Przeważnie jednak umowa zlecenie nie zawiera informacji o okresie wypowiedzenia. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek, ponieważ zleceniodawca może dochodzić swoich praw w wypadku bezzasadnego zerwania kontraktu przed wykonaniem określonego w umowie zlecenia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zajrzyj do Kodeksu cywilnego, który reguluje działanie umowy zlecenie.

Umowa zlecenie a emerytura – czy zleceniówka liczy się do emerytury?

Wysokość emerytury zależy od tego, jakie składki odprowadziłeś. To właśnie wysokość odprowadzanych składek decyduje o tym, jak wysoką emeryturę otrzymasz po przejściu na emeryturę. Będąc na umowie zlecenie, odprowadzasz składki społeczne, w tym również te emerytalne. W związku z tym praca na umowie zlecenie nie sprawi, że nie otrzymasz emerytury. Wszystkie odprowadzane na ten cel przez ciebie składki zostaną uwzględnione przy późniejszym obliczaniu twojego świadczenia emerytalnego. W praktyce umowa zlecenie traktowana jest jako okres składkowy i liczy się do emerytury.

Zobacz też:  Jak zostać leśniczym i czy to praca dla ciebie?

Co jeżeli pracujesz na kilku umowach?

Możesz być zatrudniony na podstawie kilku umów zlecenie jednocześnie. Jak w takim wypadku wygląda kwestia odprowadzania składek? Jest to nieco skomplikowane. Wszystkie umowy podlegają oskładkowaniu, do czasu aż całkowity przychód pracownika nie przekroczy kwoty wynagrodzenia minimalnego. Kiedy to się stanie, to z pozostałych umów zleceniobiorca zobowiązany jest do odprowadzenia wyłącznie składki zdrowotnej. Warto pamiętać również o tym, że będąc na umowie zlecenie, możesz podjąć się dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli obawiasz się, że praca na umowę zlecenie może wpłynąć na twoją emeryturę, to możesz być spokojny. Składki, które odprowadzasz, pracując na umowę zlecenie, wliczają się do okresu składkowego i są uwzględniane podczas obliczania emerytury. Nie oznacza to jednak, że jest to najlepszy możliwy wybór. Pamiętaj, że pracując na umowę zlecenie, podlegasz pod Kodeks cywilny, a nie pod Kodeks pracy. Oznacza to w praktyce, że nie korzystasz z pełni praw, które chronią pracownika. Kluczowy w tym kontekście jest stosunek pracy. Jeżeli on występuje, to nazwa podpisanego dokumentu nie ma znaczenia.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *