Jak zostać radcą prawnym? To bardzo ciekawy zawód, który wymaga lat nauki, po tym czasie przynosi wielkie korzyści!

Jak zostać radcą prawnym? Studenci prawa mają przed sobą kilka możliwych ścieżek. Każda z nich ma swoje wady oraz zalety. Jedną z częściej wybieranych jest właśnie radca. Zobaczmy dlaczego!

Jak zostać radcą prawnym? Zawód radcy jest bardzo wymagający. Musi być to osoba, która ma bardzo rozległą wiedzę sięgającą w różne obszary prawa. Praca ta związana jest z ciągłą potrzebą aktualizowania swojego stanu wiedzy. Przepisy się zmieniają, za czym będziesz musiał nadążyć. Sprawia to, że w tym zawodzie najlepiej odnajdą się osoby cierpliwe oraz zdyscyplinowane. W zamian za trud włożony w naukę możesz otrzymać wynagrodzenie w postaci całkiem sporej pensji oraz ogromnej ilości satysfakcji. Uśmiech na twarzy klienta potrafi motywować do dalszej pracy. Czytaj dalej!

Krok pierwszy – jak zostać radcą prawnym?

Jak zostać radcą prawnym? Musisz ukończyć studia prawnicze. Jest to krok, którego nie możesz pominąć. Żeby uzyskać tytuł radcy prawnego, konieczne jest przedstawienie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów prawniczych. Takowe studia możesz odbyć w trybie dziennym lub zaocznym. Studia prawnicze są jednolite magisterskie, trwają więc 5 lat. Żeby ukończyć studia, należy obronić pracę magisterską. Dzięki temu uzyskasz tytuł magistra prawa. Możesz ukończyć studia na polskiej uczelni lub zagranicznej. Stworzy to fundament, który pozwoli ci rozwijać się w kierunku zawodu radcy prawnego.

Kto może być radcą prawnym?

Żeby objąć funkcję radcy prawnego, musisz mieć tytuł magistra, ale również korzystać z pełni praw publicznych. Musisz posiadać zdolność do czynności prawnych oraz nieskazitelny charakter, który będzie oceniany, na podstawie twoich dotychczasowych zachowań. Są to wymogi, które wynikają z ustawy temu poświęconej. W takim razie, jak zostać radcą prawnym? Należy spełnić warunki opisane w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. To ona ustala to, w jaki sposób wyglądają warunki, ale również sam tryb uzyskania tego tytułu.

Zobacz też:  Zawody dobrze płatne dla dziewczyn – jaką profesję warto wybrać?

Krok drugi – jak zostać radcą prawnym?

Studia prawnicze były pierwszym krokiem. Po ich ukończeniu jesteś dopiero magistrem prawa. Jak zostać radcą prawnym? Musisz odbyć aplikację radcowską, a następnie zdać egzamin radcowski. To właśnie ten etap w świetle polskiego prawa czyni cię radcą prawnym. Musisz uzyskać wynik, który będzie cię kwalifikował do uzyskania tytułu radcy. Okręgowa Izba Radców Prawnych prowadzi listę radców, do której zostaniesz wpisany po zdaniu egzaminu. Działalność samorządu zawodowego nadzoruje Minister Sprawiedliwości.

Kiedy możesz aplikować?

Nabory na aplikację radcowską są przeprowadzane wyłącznie jeden raz w ciągu roku. Przeważnie następuje to jesienią, dokładniej we wrześniu. To właśnie wtedy będziesz miał okazję zapisać się na płatny egzamin wstępny. Jest on przeprowadzany przez komisję, która jest powoływana specjalnie w tym celu.

Jak wygląda egzamin wstępny?

Egzamin wstępny na aplikację radcowską sprawdza twoją wiedzę z zakresu prawa. Jak zostać radcą prawnym? Musisz zdać egzamin, udowadniając tym samym swoją wiedzę z zakresu prawa. Egzamin ma formę tekstu, składa się ze 150 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi. Poprawna jest wyłącznie jedna. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskujesz 1 punkt. Żeby otrzymać wynik pozytywny, musisz uzyskać przynajmniej 100 punktów. Zakres wiedzy, którą sprawdza test, jest szeroki. Znajdują się tam zagadnienia z prawa:

  • karnego;
  • skarbowego;
  • rodzinnego;
  • gospodarczego;
  • ubezpieczeń społecznych;
  • itp.

Aplikacja radcowska

Aplikacja trwa trzy lata. Rozpoczyna się 1 stycznia danego roku, a kończy się 31 grudnia ostatniego roku. Musisz wiedzieć, że jest ona płatna, oznacza to, że każdego roku jako aplikant, będziesz zobowiązany do opłacenia konkretnej kwoty na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych. Celem aplikacji jest przygotowanie aplikantów do samodzielnego wykonywania zawodu. Podczas jej trwania zdobędziesz umiejętności, które pomogą ci sprostać przyszłym wyzwaniom. Nad całym procesem czuwać będzie patron, czyli radca prawny, który spełnia wszystkie wymagania niezbędne do objęcia takiej roli.

Zobacz też:  Pracoholizm – uzależnienie od pracy. Kim jest pracoholik?

Co ma miejsce po ukończeniu aplikacji?

Na sam koniec aplikacji ma miejsce odpłatny egzamin. Organizowany jest on w marcu. Składa się z pięciu części. Każda z nich obejmuje różne zakresy prawa. Każda część podlega również osobnej ocenie. Przyszły radca prawny musi uzyskać minimalnie stopień dopuszczający z wszystkich pięciu części. Dopiero gdy uda mu się zaliczyć wszystkie egzaminy składniowe otrzyma wynik pozytywny za całokształt. Po zakończeniu aplikacji możesz złożyć wniosek o dopisanie cię do listy radców prawnych. Co ciekawe masz na to, aż 10 lat, liczone od momentu otrzymania pisma o pozytywnym wyniku egzaminu.

Inne metody na zostanie radcą

Co ciekawe istnieją również inne metody, które w świetle prawa pozwalają uzyskać tytuł radcy prawnego. Nie musisz odbywać aplikacji radcowskiej. Są to jednak metody, które wbrew pozorom wymagają znacznie więcej pracy oraz czasu. Tytuł radcy prawnego może otrzymać osoba ze stopniem profesora i doktora habilitowanego nauk prawnych. Do egzaminu radcowskiego bez przechodzenia aplikacji mogą przystąpić również osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, komorniczego.

Radca prawny to osoba, której zadaniem jest wspomaganie klientów w czynnościach prawnych. Musi on być w nieustannym kontakcie z klientami. Poświęca bardzo dużo czasu na ciągłym sprawdzaniu przepisów oraz doskonaleniu swoich umiejętności. Jest to zawód, który łączy się z ciągłą potrzebą rozwoju. Dlatego, jeżeli chcesz zostać radcą prawnym, to powinieneś dobrze zastanowić się nad tą decyzją.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *