Jak zostać ratownikiem wodnym? Uprawnienia ratownika WOPR mogą otworzyć ci drzwi do nowej, pasjonującej kariery

Jak zostać ratownikiem wodnym? Ludzkie życie może leżeć w twoich dłoniach. Co poza doskonałą umiejętnością pływania będzie potrzebne? Przeczytaj poniższy artykuł, aby się dowiedzieć.

Jak zostać ratownikiem wodnym? Zdobycie odpowiednich uprawnień jest procesem długotrwałym. Każda osoba, która stoi na straży bezpieczeństwa innych, musi być odpowiednio przeszkolona. W przeciwnym razie nie byłaby w stanie pełnić swojej funkcji na odpowiednim poziomie. Przez ludzi ten zawód często postrzegany jest jako prosta i przyjemna praca. Prawda jest zupełnie inna. Strzeżenie zdrowia innych wymaga bardzo dużej odporności psychicznej. Dowiedz się więcej.

Wakacyjna praca – jak zostać ratownikiem wodnym?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak zostać ratownikiem wodnym, zastanówmy się nad jego obowiązkami. Osoby, które mieszkają w rejonach nadmorskich, zapewne mogą postrzegać zawód ratownika jako sposób na wakacyjną pracę. Wynika to prawdopodobnie z tego, że bardzo często w popkulturze właśnie taki obraz tego zawodu jest przedstawiany. Należy jednak podchodzić do tego zawodu z pełną powagę. To bardzo odpowiedzialna praca i pomimo tego, że często wykonywana jest przez osoby młode, to nie należy jej odbierać znaczenia. Każdy ratownik wody dźwiga na swoich barach bezpieczeństwo innych.

Rola ratownika wodnego

Ratownik musi reagować, jeżeli dostrzega jakiekolwiek zagrożenie. Jest on zobowiązany również do tego, aby przeciwdziałać możliwemu niebezpieczeństwu. To właśnie z tego powodu tak często zwraca uwagę osobą, które zachowują się nieodpowiedzialnie. Jego celem nie jest niszczenie zabawy, a dbanie o ogólne bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych przy zbiorniku wodnym osób. Im mniej on ma pracy, tym lepiej. Bo to oznacza, że nikomu nic nie zagraża. Znacznie bardziej niebezpieczne są dzikie zbiorniki, takie jak jeziora czy plaże. Tam ratownicy muszą zachować szczególną ostrożność.

Zobacz też:  Praca w klinice stomatologicznej - na czym polega?

Wymagania – jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym? Należy spełnić odpowiednie wymagania. Z racji na fakt, że jest to niesamowicie odpowiedzialna praca, to pracownik pełniący tę funkcję musi mieć odpowiednie umiejętności. Musi on posiadać tytuł ratownika WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Do tego należy być oczywiście członkiem WOPR. Konieczne będzie również ukończenie 19 roku życia. Jeżeli chcesz zostać ratownikiem wodnym, musisz przepracować 200-godzinny staż na wodach otwartych. Musisz zdobyć również zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi twoją zdolność do wykonywania zawodu.

Umiejętności ratownika

Ratownik powinien czuć się w wodzie równie pewnie co na lądzie. Konieczne będzie opanowanie technik ratunkowych na wysokim poziomie. Sama umiejętność pływania to za mało. Ciężko porównać sytuację swobodnego pływania do momentu, gdy musisz wyciągnąć panikującą osobę z wody. W takiej sytuacji jesteś bardzo narażony na dodatkowe ryzyko, ponieważ ofiara może w panice utrudniać ci wykonanie zadania. Często zdarza się, że takie osoby podtapiają ratownika lub przypadkowo uderzają. Wynika to z ich panicznego strachu oraz instynktu, który nakazuje im mocno się chwycić czegokolwiek.

Egzamin – jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym? Należy zdać odpowiedni egzamin. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Po jego ukończeniu otrzymasz licencję WOPR, która upoważni cię do pracy w roli ratownika wodnego. Wcześniej konieczne jest przejście oczywiście kursu, który składa się z około 60 jednostek dydaktycznych. Wyłącznie 30% tego kursu to teoria, a pozostała część to zajęcia praktyczne. Mają one na celu przygotowanie kandydata do późniejszego zawodu.

Jak przygotować się do pracy ratownika?

Zanim przystąpisz do zasadniczego kursu, możesz skorzystać z usług szkoły pływania. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie. Ponieważ będziesz miał okazję zdobyć niezbędne umiejętności, które ułatwią ci zaliczenie późniejszego egzaminu. Dodatkowo szkoła może przygotowywać cię, zanim osiągniesz 19 rok życia. Oznacza to, że możesz płynnie przejść ze szkoły pływania na kurs do WOPR. Dystanse, które będziesz musiał pokonać jako ratownik wodny, mogą stanowić wyzwanie. W takim razie warto dbać o dobrą kondycję fizyczną. Wydolność mięśniowa jest bardzo ważnym aspektem tej pracy.

Zobacz też:  Cechy charakteru wpływające na sukces w pracy

Jak wygląda sprawdzian praktyczny?

Sprawdzian praktyczny jest sporym wyzwaniem. Jego przejście wymaga od kandydatów wytrzymałości oraz siły. Składa się on z kilku zadań. Oto wyzwania, które będą przed Tobą stały:

  • 400 m dowolnym stylem w czasie mniejszym niż 8 minut;
  • 25 m pod lustrem wody, podczas którego musisz zdobyć dwa przedmioty;
  • przepłynięcie łodzią wiosłową lub kajakiem przy pomocy dwóch wioseł dystans 150 m w czasie krótszym niż 2 minuty 40 sekund;
  • przeprowadzenie symulacji ratowniczej, podczas której holujesz tonącego przez 150 m;
  • wyciągnięcie tonącego na brzeg oraz ułożenie go w pozycji do KPP.

Otrzymanie uprawnień

Do powyższego egzaminu możesz podejść 2 razy. Jeżeli ni uda ci się go zaliczyć to będziesz musiał ponownie odbyć pełne szkolenie. Zakończenie szkolenia oraz pozytywny wynik z egzaminu pozwalają ci odebrać zaświadczenie, które wystawiane jest zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. Wydawane jest ono w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Musisz następnie wpłacić składkę członkowską, dzięki czemu otrzymasz legitymacje członkostwa w RWR (Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej).

Zawód ratownika wodnego polega na zabezpieczaniu kąpieliska, basenu lub innych przestrzeni pływackich. W przypadku potrzeby musisz wyciągnąć z wody poszkodowaną osobę oraz udzielić jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niestety, ale zdarzają się sytuacje, w których nie uda się uratować tonącego. Mogą to być bardzo ciężkie momenty dla ratownika. W związku z tym wymagana jest również duża odporność psychiczna na stres.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *