Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym? Sprawdź, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Wśród atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów znajduje się rzeczoznawca. Osoby na tym stanowisku cieszą się prestiżem, szacunkiem oraz mogą liczyć na dobre wynagrodzenie. Jak zostać rzeczoznawcą? Sprawdź, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego cieszy się powszechnym uznaniem wśród społeczeństwa. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji pozwala na świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości, maszyn, czy też innych przedmiotów. To wszystko przekłada się nie tylko na szacunek, ale także na atrakcyjne wynagrodzenie. W związku z tym warto sprawdzić, jak zostać rzeczoznawcą.

Rzeczoznawca majątkowy – kim jest?

Zgodnie z zapisami prawa rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, która ukończyła postępowanie kwalifikacyjne i z powodzeniem zdała egzamin zawodowy. Uprawnienia zawodowe upoważniają taką osobę m.in. do określania wartości nieruchomości na zasadzie operatu szacunkowego. Ponadto może ona tworzyć opracowania i ekspertyzy, które dotyczą m.in.:

 • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości;
 • ogólnej sytuacji w branży;
 • skutków finansowych zmian lub uchwalania nowych planów miejscowych;
 • określania wartości nieruchomości dla prywatnych inwestorów;
 • szacunkowej efektywności prowadzonych inwestycji;
 • wyceny nieruchomości jako inwestycji lub środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ponadto rzeczoznawca może wyceniać także: urządzenia i maszyny związane z nieruchomościami.

Czym jest operat szacunkowy?

Podstawowe dokumenty urzędowe sporządzane przez rzeczoznawcę to operaty szacunkowe. To wyceny autorskie, dlatego w przypadku wybranych specjalistów mogą występować niewielkie rozbieżności w podawanej wycenie. Tak jak wspomniano wcześniej, osoba wykonująca ten zawód może przygotowywać również ekspertyzy i opracowania.

Zawód regulowany przez przepisy prawne

Rolę i uprawnienia rzeczoznawcy regulują przepisy prawne. Podstawowym z nich jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi poprawkami. Ponadto sama nazwa zawodu „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Nadanie uprawnień zawodowych leży w zakresie obowiązków Ministra Rozwoju i Technologii. Co ważne, wykonywanie tego zawodu bez posiadania niezbędnych uprawnień, podlega karze finansowej nawet do 50 000 złotych.

Zobacz też:  Jak zostać tłumaczem? Wskazówki dla początkujących

Każdy rzeczoznawca wpisany jest do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Wykaz ten jest dostępny powszechnie, dzięki czemu zainteresowani mogą go zweryfikować. Pozwala to na sprawdzenie, czy wybrany przez ciebie rzeczoznawca rzeczywiście posiada stosowne uprawnienia do pracy w zawodzie. Ponadto każdy specjalista zobowiązany jest do bycia biegłym sądowym.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Aby zostać rzeczoznawcą, należy pomyślnie przejść przez proces kwalifikacyjny i otrzymać dokument potwierdzający nabycie uprawnień oraz możliwość pracy w zawodzie. Na początku kandydat musi spełnić szereg wymagań prawnych i administracyjnych. Kolejnym krokiem jest zdobycie dedykowanego wykształcenia i umiejętności, które pozwolą na trafną wycenę nieruchomości, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w sektorze. Szczegółowe zasady nadawania uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku. Dodatkowo część z nich została znowelizowana 10 marca 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Przed rozpoczęciem procesu kwalifikacyjnego, warto zapoznać się dokładnie z tymi dokumentami prawnymi.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat?

Kandydat na rzeczoznawcę musi spełnić szereg wymagań, które określone są w przepisach. Przede wszystkim taka osoba:

 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie może być karana za przestępstwa (gospodarcze, skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, wymiarowi sprawiedliwości, samorządu terytorialnemu, instytucjom państwowym, papierom wartościowym, obrotowi pieniędzmi);
 • musi posiadać wyższe wykształcenie;
 • ukończyła dedykowane studia podyplomowe w obszarze wyceny nieruchomości (z obowiązku zwolnione są osoby, które dostarczą świadectwo ukończenia studiów wyższych umożliwiających nabycie wiedzy w zakresie wyceny nieruchomości);
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie na stanowisku z tym związanym;
 • przeszła postępowanie kwalifikacyjne i zdała pozytywnie egzamin ustny oraz egzamin pisemny.

Za przebieg postępowania kwalifikacyjnego odpowiada Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Jak wygląda procedura administracyjna?

Kandydat może ubiegać się o dokument potwierdzający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego podczas wizyty w urzędzie, w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Ze strony rządowej wystarczy pobrać wzór wniosku, a następnie go wypełnić. Na tym etapie podaje się również formę egzaminu ustnego, którą wybiera kandydat. Do wyboru ma: omówienie dwóch wylosowanych procedur wyceny nieruchomości lub obronę dwóch projektów operatów szacunkowych.

Zobacz też:  Feedback – czym jest i jak go udzielać pracownikowi?

Ponadto do wniosku załącza się:

 • świadectwo posiadania wyższego wykształcenia;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (w określonych przypadkach);
 • dziennik praktyki zawodowej;
 • dwie podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm;
 • sześć projektów operatów szacunkowych (w przypadku wybrania tej formy ustnego egzaminu);
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie.

Kompletny wniosek należy złożyć na minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem postępowania. Szczegółowe terminy można sprawdzić na stronie urzędowej. Pierwszym etapem jest analiza wniosku wraz z załączonymi dokumentami. W drugim etapie dochodzi do egzaminu pisemnego. Ostatnim krokiem jest odbycie ustnego egzaminu. Ich zdanie pozwala na pracę jako rzeczoznawca majątkowy.

Ile zarabia rzeczoznawca?

Rzeczoznawca majątkowy pracuje na własną rękę lub w firmie. Ponadto może pełnić funkcję biegłego sądowego. Wysokość wynagrodzenia na rynku polskim uznaje się za atrakcyjną, dlatego stanowisko to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, którzy szukają pomysłu na swoją karierę. Według aktualnych danych zarobki na tym stanowisku wahają się od 5600 do 8700 złotych brutto. Osoby zatrudnione na etacie mogą liczyć na dodatkowe benefity, natomiast przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek mogą zapewnić sobie wyższe przychody. Na tę drugą ścieżkę kariery decydują się najczęściej bardziej doświadczeni specjaliści. Jeżeli szukasz ciekawego i przyszłościowego zatrudnienia, to już wiesz, jak zostać rzeczoznawcą.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *