Zastanawiasz się, jak zostać tłumaczem przysięgłym? Dowiedz się, czym jest egzamin na tłumacza przysięgłego!

Zawód tłumacza przysięgłego bez wątpienia jest wymagający, niemniej jednak wzbudza spore zainteresowanie wśród osób szukających swojej ścieżki kariery. Warto mieć świadomość tego, jakie wymagania należy tutaj spełnić. Sprawdź, jak zostać tłumaczem przysięgłym!

Warunkiem zdobycia uprawnień do wykonywania przekładów o charakterze uwierzytelnionym jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego. Istnieje jednak szereg wymogów, które muszą spełnić osoby pragnące zdać egzamin. Ci, którzy chcą postawić w swoim życiu zawodowym na wskazaną profesję, bez wątpienia powinni również być zaznajomieni z regulacjami zawartymi w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, która określa zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Nie ulega wątpliwości, że omawiane stanowisko jest odpowiedzialne. Dowiedz się, jak zostać tłumaczem przysięgłym!

Tłumaczenia uwierzytelnione – czym właściwie są i kiedy mogą być potrzebne?

Tłumaczenia zwykłe polegają po prostu na wykonaniu przekładu tekstu. Z kolei przekłady uwierzytelnione są poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Ma on swoją pieczęć, dzięki której potwierdza zgodność przekazu tłumaczenia z oryginalną treścią. Niejednokrotnie ma to duże znaczenie w przypadku różnego rodzaju dokumentów, w których nierzadko niemal każde słowo niesie ze sobą doniosłe konsekwencje prawne. Tłumaczenia o charakterze uwierzytelnionym wykorzystuje się niejednokrotnie podczas spraw administracyjnych, a także rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych, zawodowych, czy też biznesowych.

Zawód tłumacza przysięgłego – podstawowe informacje na temat tej profesji

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak zostać tłumaczem przysięgłym, musisz mieć świadomość tego, że jest to bardzo odpowiedzialny zawód. Osoby pragnące zajmować się tą właśnie profesją powinny być skrupulatne, a także wiedzieć, że w pracy tłumacza istotna jest dbałość o nieustanny rozwój. Pracę przy wykonywaniu tłumaczeń uwierzytelnionych należy wykonywać z ogromną starannością. Niejednokrotnie jest to żmudne zajęcie, niemniej jednak z pewnością zawód ten można określić jako bardzo potrzebny. Trzeba znać język prawniczy, medyczny, a także techniczny, a zatem niezbędna jest rozległa wiedza.

Zobacz też:  Praca w klinice stomatologicznej - na czym polega?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Podstawowe wymagania dla kandydatów

Osoby, które chcą być tłumaczami przysięgłymi, muszą między innymi:

  • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • być niekarane za umyślne przestępstwo, przestępstwo nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, czy też za przestępstwo skarbowe
  • znać język polski

Egzamin składa się z części ustnej oraz pisemnej i uiszcza się za niego opłatę do Ministerstwa Sprawiedliwości. Po jego zaliczeniu trzeba złożyć ślubowanie i wpisać się na listę tłumaczy przysięgłych.

Jakie wykształcenie powinien mieć tłumacz przysięgły?

Oprócz wspomnianych wcześniej wymagań kandydat na tłumacza przysięgłego powinien legitymować się wyższym wykształceniem. W przypadku, gdy liczba obecnych na rynku tłumaczy przysięgłych z określonego języka jest bardzo mała i niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb wymiaru sprawiedliwości i odpowiedniej ochrony interesu społecznego, Minister Sprawiedliwości może podjąć decyzję o zwolnieniu osoby z wymagań dotyczących wyższego wykształcenia. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa. Wniosek w tej sprawie należy złożyć najpóźniej 30 dni przed egzaminem. Bez niego omawiana opcja nie jest rozpatrywana.

Czy uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych są niezbędne?

Ze względu na fakt, że wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, uprawnienia w tym obszarze tematycznym są niezbędne. Bez nich można wykonywać tłumaczenia zwykłe, które mogą okazać się przydatne w branży literackiej, czy też marketingowej. Każdy, kto rozważa karierę tłumacza, powinien więc dokładnie zastanowić się nad swoimi preferencjami i ustalić, w jakim kierunku chce iść na swojej drodze zawodowej. Osoby, które ukończyły studia w dziedzinach zupełnie niezwiązanych z tłumaczeniami i chcą się przebranżowić, mogą zdecydować się na kształcenie podyplomowe.

Jakie języki obce cieszą się zainteresowaniem w branży tłumaczeniowej?

Zasadniczo dla branży tłumaczeniowej dobrze jest, gdy dostępni są specjaliści zajmujący się różnorodnymi językami obcymi. Często wybierane są tu opcje takie jak:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski
Zobacz też:  Implantologia - Kim jest lekarz implantolog?

Zapotrzebowanie istnieje również w odniesieniu do języka chińskiego, japońskiego, czy też rosyjskiego. Nie ma tu ograniczeń – warto rozwijać swoje kompetencje w różnorodnych obszarach. Ciekawym rozwiązaniem może być edukacja w kierunku jednego języka popularnego i drugiego stosunkowo rzadkiego. Konfigurację należy opracować indywidualnie, zgodnie z własnymi możliwościami i upodobaniami.

Jak przygotować się do egzaminu dotyczącego przekładów uwierzytelnionych?

Zadania egzaminacyjne, z którymi musi się zmierzyć przyszły tłumacz przysięgły, obejmują pisemne tłumaczenie dwóch tekstów z języka polskiego na język obcy oraz dwóch z języka obcego na język polski. W obu grupach jeden tekst powinien mieć charakter prawniczy, sądowy lub urzędowy. Na całość części pisemnej przeznaczone są cztery godziny. Do etapu ustnego można przystąpić po zaliczeniu zadań pisemnych. W tej części też wykonuje się cztery tłumaczenia, a ich konfiguracja prezentuje się podobnie do etapu przeprowadzanego w piśmie. Z pewnością warto sumiennie trenować wykonywanie wskazanych zadań.

Nie ulega wątpliwości, że uprawnienia tłumacza przysięgłego są dosyć trudne do zdobycia. Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu, musisz się do tego solidnie przygotować. Prawo do wykonywania zawodu pozwala jednak na rozszerzenie swojej działalności, co z pewnością może mieć duże znaczenie. Warto więc zastanowić się nad tą ścieżką swojej kariery, ponieważ w dzisiejszych czasach tłumaczenia uwierzytelnione cieszą się sporym zainteresowaniem. Wiele osób działa bowiem na rynku międzynarodowym i podejmuje przedsięwzięcia o charakterze zagranicznym. Dobrze jest mieć to na uwadze.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *