Kto może wypisać e-zwolnienie online?

Dokładnie od 1 grudnia 2018 r. wszystkie zwolnienia lekarskie w Polsce mają formę elektroniczną. Wielu pacjentów wciąż ma wątpliwości, jak teraz wyglądają procedury związane z L4. Sprawdź, kiedy zwolnienie lekarskie online jest legalne!

Do całego zamieszania przyczyniła się także pandemia COVID-19. Przez ponad 2 lata stanu epidemii wiele konsultacji medycznych ograniczało się do teleporady. Plagą systemu opieki zdrowotnej były też bezpodstawnie wystawiane L4. Uprawnienia do ich wystawiania mają lekarze upoważnieni przez ZUS. Mogą to również robić asystenci medyczni, ale tylko na podstawie decyzji lekarskiej. Ich możliwości w tym zakresie kończą się na technicznej obsłudze systemu.

Czy musisz spotykać się z lekarzem, by otrzymać zwolnienie lekarskie?

Warto przypomnieć, jak e zwolnienie online funkcjonuje w porządku prawnym. Do wystawienia L4 konieczna jest konsultacja medyczna. Przepisy nie nakładają żadnych wymogów względem jej formy, długości czy miejsca przeprowadzania. E-zwolnienie online uzyskane w szpitalu, po teleporadzie lub osobistej wizycie w przychodni jest tak samo ważne i obowiązujące, jak L4 uzyskane na podstawie wypełnionego formularza

Czy system stawia szczególne wymagania wobec lekarzy? 

Podstawowym wymogiem wobec medyków jest uzyskanie odpowiedniego upoważnienia od ZUS-u. Nie ma tu żadnego nadawania uprawnień z automatu – każdy zajmujący się leczeniem pracownik systemu opieki zdrowotnej musi o nie wystąpić w odpowiednim zakresie. Strona pacjent.gov.pl podkreśla jeszcze, że:

 • lekarz-specjalista nie może odesłać pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu po zwolnienie lekarskie, tylko powinien tego dopilnować samodzielnie;
 • lekarze dyżurujący w izbie przyjęć i na SOR-ach mają obowiązek wystawiania L4, jeżeli trafiający do nich pacjenci okazują się niezdolni do pracy;
 • lekarz przyjmujący pacjenta nie może przenosić prawa/obowiązku wystawienia e-zwolnienia na innego lekarza.
Zobacz też:  Jak ubrać się na rozmowę o pracę?

Czy specjalizacja lekarza wystawiającego L4 ma znaczenie? 

Stomatolog ma takie samo prawo wypisania e-zwolnienia online, co chirurg czy pediatra. Warto podkreślić, że na L4 mogą udać się nie tylko pracownicy, których dotknęły poważne problemy ze zdrowiem. Tymczasową niezdolność do wykonywania pracy, która uprawnia do pobierania zasiłku, mogą spowodować również:

 • choroba dziecka, nad którym pracownik sprawuje opiekę;
 • konieczność osobistego zajęcia się innym, przewlekle chorym członkiem rodziny.

Odpowiedni kwestionariusz znajdziesz m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta. Ważne, by lekarz uzyskał możliwie pełną wiedzę na temat zdrowia pacjenta i aktualnych wyników badań. Informacja o e-zwolnieniu natychmiast trafia do pracodawcy i systemu ZUS. W każdej chwili możesz sprawdzić historię swoich L4 w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Lekarz potrzebuje tak naprawdę jedynie numeru PESEL, by wystawić odpowiednie zaświadczenie – reszta informacji o pracowniku znajduje się już w systemie. Jednocześnie to on odpowiada przed organami kontrolnymi za uzasadnienie zwolnienia lekarskiego. Natomiast pracownicy muszą wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, czyli:

 • podejmować leczenie;
 • rehabilitować się;
 • wykonywać pozostałe zalecenia lekarskie;
 • powstrzymywać się od czynności niekoniecznych, które mogą wydłużyć okres rekonwalescencji, na przykład:
  • podejmowania innej pracy zarobkowej;
  • przeprowadzania remontów;
  • wyjazdów w celach rozrywkowych lub podróżniczych;
  • spacerów, a nawet wychodzenia z domu, jeśli są takie wskazania.

Czy asystent medyczny ma prawo wypisać e-zwolnienie na podstawie decyzji lekarza?

Asystent medyczny ma takie prawo. To znaczy, że może obsługiwać narzędzia informatyczne ZUS-owskiego systemu. I na tym kończą się uprawnienia osób, które nie zajmują się bezpośrednio leczeniem i diagnozowaniem pacjentów. Asystenci medyczni nie mogą przeprowadzać żadnych konsultacji czy oceniać, czy dana osoba faktycznie jest niezdolna do pracy. Można wobec tego stwierdzić, że tak naprawdę nie mają prawa do wypisywania e-zwolnień przez internet. W tym zakresie są jedynie wykonawcami poleceń.

Zobacz też:  Twoja droga do wymarzonego samochodu: jak poruszać się po rynku używanych aut?

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *