Praca w administracji publicznej – co zyskasz, zatrudniając się w urzędzie?

Praca w administracji publicznej to gwarancja dobrych zarobków. Czy rzeczywiście taka jest prawda? Zwykle praca w urzędzie ma związek z wypełnianiem mnóstwa dokumentów i obsługą petentów. Wyjaśniamy, czy warto pokierować swoją karierę w stronę sektora publicznego!

Spotkanie z urzędnikiem – dla jednych norma, dla innych konieczność. A co powiesz na zamianę ról? W tym artykule znajdziesz informacje o pracy jako urzędnik administracji publicznej.

Administracja publiczna – czym w zasadzie jest?

Zajmijmy się na samym początku wyjaśnieniem tego szerokiego pojęcia. W zasadzie od momentu jego stworzenia występowały trudności w jednolitym zdefiniowaniu precyzyjnego znaczenia. Zbierając wiedzę na temat działalności omawianego sektora, można stwierdzić, że administracja państwowa (zwana publiczną) to zespół działań mających na celu realizację planów w obszarze społecznym. Jej struktura charakteryzuje się podziałem terytorialnym i organizacyjnym, a wszystkie jej jednostki podejmują współpracę podczas wdrażania wytkniętych celów. Utarło się, że osoba zajmująca stanowisko w administracji jest w tzw. budżetówce. Niesie to za sobą spore korzyści, nie tylko finansowe, ale też związane ze stabilnością zajmowanego zatrudnienia.

Praca w administracji – dla kogo?

Niemal w każdym naborze wniosków powtarza się jeden podstawowy wymóg – wykształcenie wyższe. Przy czym warto pamiętać, że nie chodzi jedynie o absolwentów kierunków administracyjnych. Praca w administracji publicznej ma też związek z obecnością takich specjalistów jak:

 • informatycy;
 • księgowi;
 • archiwiści;
 • prawnicy;
 • kadra techniczna.

Poza wykształceniem i wypracowanymi umiejętnościami niebagatelne znaczenie ma również doświadczenie. W tym przypadku pomocą może okazać się wcześniej odbyty staż lub angaż w korporacji czy innym przedsiębiorstwie prywatnym. Urzędnik zwykle nie może liczyć na angaż w sektorze publicznym, jeśli wcześniej nie nabył odpowiedniego doświadczenia.

Zobacz też:  Podanie o przedłużenie umowy o pracę - jak to zrobić krok po kroku?

Praca w administracji publicznej a umiejętności miękkie

Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie to nie wszystko, co jest potrzebne, by zdobyć zatrudnienie w administracji. Urzędnik powinien również być znany z kilku miękkich kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania zawodu. Może chodzić przede wszystkim o:

 • rzetelność;
 • umiejętność pracy w osamotnieniu;
 • lojalność;
 • punktualność;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość.

Dlaczego akurat te cechy mają tak duże znaczenie? Praca w administracji publicznej ma związek z obsługą petentów. A ci niejednokrotnie mogą uprzykrzyć dzień punktualnie o 7.00.

Praca w urzędzie a zarobki – na jakie stawki możesz liczyć?

Wysokość zarobków ma w dużej mierze związek z piastowanym stanowiskiem. Absolwenci studiów administracyjnych, którzy podjęli pracę w urzędzie, zwykle mogą liczyć na kwoty niewiele wyższe od najniższych krajowych. Zdecydowanym plusem zatrudnienia w sektorze publicznym jest wysoka pewność ciągłości pracy. Dodatkowo zajmowane stanowisko w konkretnej jednostce organizacyjnej może być nagradzane pewnymi dodatkami. Ich wysokość jest uzależniona od efektywności pracy, unikania błędów, czy stażu. Zwykle urzędnicy mogą liczyć na „trzynastki”, świadczenia społeczne, oraz rzetelne wywiązywania się przełożonych z realizowania urlopów płatnych. Doświadczenie pokazuje, że sektory prywatne w odróżnieniu od publicznych nie zawsze tak dobrze radzą sobie z respektowaniem tych podstawowych praw pracownika.

Z czym wiąże się praca w urzędzie – czas pracy

Zacznijmy od tego, że praca w administracji publicznej ma związek ze stałymi godzinami przebywania w urzędzie. Zwykle jest to przedział z zakresu 7.00-15.00 lub 8.00-16.00. Wszystkie weekendy (czasem zdarzają się wyjątki) oraz święta są bezwzględnie wolne od pracy. Urzędnik nie zajmuje swojego stanowiska przesadnie wcześniej przed rozpoczęciem wykonywania zadań. Jest to oczywiście elastyczne i zależne od upodobań konkretnego pracownika i charakterystyki pracy. Co ważne urzędnik samorządowy zatrudniony w gminie, powiecie lub województwie nie pracuje w nadgodzinach. Można się o tym boleśnie przekonać w momencie spóźnienia na umówioną wizytę. Oczywiście nie warto popadać w przesadę i twierdzić, że urzędnicy obsługują petentów z zegarkiem w dłoni. Jest to jednak praca, która jest ściśle związana z konkretnym przedziałem czasu na wykonywanie obowiązków.

Zobacz też:  Ile zarabia lekarz ortodonta, czy to dobry zawód?

Administracja państwowa a obowiązki urzędnika

Te najczęściej mają różny charakter zależny od zajmowanego stanowiska. Zwykle praca w administracji publicznej wiąże się z:

 • wypełnianiem dokumentów;
 • obsługiwaniem petentów w urzędzie lub telefonicznie;
 • finalizowaniem wniosków złożonych przez klientów.

Co warte uwzględnienia, każdy urzędnik administracji rządowej czy samorządowej jest zobligowany do samodzielnego wywiązywania się z powinności. Można to zauważyć podczas realizowania zapytania w placówce administracyjnej, gdzie do każdego stanowiska zazwyczaj przypisany jest jeden pracownik. Zmusza to każdego kandydata do pracy w urzędzie, by swój zakres obowiązków potrafił wykonywać samodzielnie. Rzecz jasna, to ważne, by taki urzędnik umiał porozumieć się z innymi pracownikami działu czy całego urzędu. Jednak na efektywność jego pracy składa się przede wszystkim samodzielna i prawidłowa ocena sytuacji.

Praca administracja – plusy bycia urzędnikiem

W przekonaniu społeczeństwa, nikt nie ma lepiej od osób pracujących w „budżetówce”. Do niekwestionowanych zalet zatrudnienia w takich obszarach jest respektowanie przez przełożonych prawa pracy. Ma to związek z regularnymi urlopami płatnymi, systematycznymi premiami, czy trzymaniem się czasu pracy. Pracownik publiczny może też liczyć na czasowe wypłacanie wynagrodzeń, pełen pakiet socjalny, dodatki i możliwość awansu. Poza tym cieszy się z zalet pracy biurowej. W obecnych dosyć niestabilnych zawodowo czasach zatrudnienie w sektorze samorządowym ma związek z pewnością zatrudnienia. Mianowanie na urzędnika państwowego wiąże się z podjęciem zatrudnienia niemal do emerytury. Nawet w momencie likwidacji placówki terytorialnej przełożeni są zobowiązani do zapewnienia stanowiska pracy dla konkretnego urzędnika.

Stanowisko urzędnika a wady wynikające z pracy

Wsłuchując się w opinie osób zatrudnionych w omawianych sektorach, można wywnioskować sporo wad takiego zajęcia. Przede wszystkim sporym utrudnieniem w wykonywaniu obowiązków jest podejście społeczne do osoby, jaką jest urzędnik. Z jednej strony są osoby, które szanują to stanowisko, z drugiej natomiast wielu nie kryje swojej roszczeniowej postawy i niechęci.

Zobacz też:  Praca mediach — wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Praca w administracji publicznej ma również związek z monotonią. Każdego dnia spotyka się ten sam zakres pracy, a tematyka zajęć się powtarza (a w zasadzie stale jest taka sama). A to wszystko może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Poza tym angaż w jednostkach samorządowych wymaga stałego nadążania za zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Takie samokształcenie nie ma związku z dodatkowymi profitami pieniężnymi, ponieważ wpisują się w zakres obowiązków.

Zakres obowiązków urzędnika a praca dodatkowa

Mogłoby się wydawać, że skoro osoba zatrudniona w administracji publicznej ma zawsze wolne weekendy, może sobie dorobić. Nic bardziej mylnego. Urzędnicy nie mogą podejmować dodatkowych zadań o charakterze zarobkowym bez wyraźnego pozwolenia ze strony przełożonych. W ten sposób unika się sytuacji kolizji interesów. Urzędnik mógłby być oskarżony o stronniczość podczas podejmowania decyzji lub faworyzowania zakładu pracy, który oferuje mu dodatkowe zatrudnienie. Z tego względu praca w administracji publicznej nie jest chętnie wybierana przez osoby, które chciałyby jeszcze w międzyczasie zarabiać z innego tytułu.

Czy warto pracować w urzędzie – podsumowanie

Zdania na ten temat są podzielone. Z jednej strony wielu nadal uważa, że takie miejsca to praca marzeń. Inni (szczególnie ci, którzy mają za sobą zatrudnienie w urzędzie) stwierdzają, że ma ona wiele minusów. Sumując wszystkie zdania wypowiedziane w tym artykule, można stwierdzić, że zdobycie zatrudnienia w sektorze administracyjnymi jest korzystne. Oczywiście nie można liczyć na tak samo dobre wynagrodzenie, jak w firmach prywatnych. Z drugiej strony pewność zatrudnienia i możliwość awansu dają spory potencjał również pod względem finansowym. A czy praca w administracji publicznej jest również dla ciebie? Możesz się o tym przekonać!


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *