Państwowa Komisja Wyborcza – jak wygląda praca w komisji wyborczej, kto może zostać członkiem komisji? Czy praca w obwodowej komisji wyborczej jest opłacalna?

Czas przed wyborami to chwila, kiedy niejedna osoba zastanawia się nad tym, czy warto zatrudnić się jako członek komisji wyborczej. Dowiedz się, jakie są obowiązki osoby zasiadającej w tym gronie, jak wygląda kwestia zgłoszenia i wynagrodzenia.

Na terenie Polski wybory odbywają się co kilka lat. W tym czasie obywatele wybierają wśród kandydatów na członków Sejmu, Senatu oraz organizowane są wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obwodowa komisja wyborcza to miejsce, w którym znajdują tymczasowe zatrudnienie przedstawiciele różnych grup zawodowych. Przed podjęciem decyzji o dołączeniu do komisji warto poznać obowiązki jej członków oraz szczegóły dotyczące takiego rodzaju zajęcia. Sprawdź, czy taka praca będzie dla ciebie odpowiednia.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej i na czym polega ta praca?

W komisji wyborczej zatrudnienie może znaleźć każda chętna osoba, która może zostać zwykłym członkiem komisji lub przewodniczącym. Musi ona jednak spełniać pewne określone kryteria. Przede wszystkim musi być pełnoletnia, mieć pełne prawo do udziału w wyborach i mieć obywatelstwo oraz mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo osoba ubiegająca się o taką pracę musi być ujęta w rejestrze wyborców danego obszaru, tj. województwa. Na terenie tego obszaru musi znajdować się gmina, w której odbywają się wybory. W pracy przy wyborach jako członek komisji nie może wziąć udziału polityk, który kandyduje, a także osoba z jego rodziny. Ustalenie składu komisji zostaje ogłoszone najpóźniej 21 dni przed wyborami.

Zobacz też:  Czy praca w schronisku dla zwierząt może sprawiać przyjemność?

Jak wygląda praca w komisji wyborczej?

Zanim chętna osoba rozpocznie swoją pracę w dniu wyborów, zobowiązana jest do uczestniczenia w szkoleniu. Szczegóły pracy, w tym zadania komisji wyborczej opisane są w Kodeksie wyborczym. Praca w komisji wyborczej polega na przeprowadzaniu wyborów oraz pilnowaniu, aby głosowanie przebiegało zgodnie z prawem wyborczym. Taka osoba obserwuje przebieg głosowania w obwodzie, rozdaje karty wyborcze i weryfikuje tożsamość obywateli uprawnionych do głosowania. Czuwa nad porządkiem i prawidłowym przebiegiem wyborów. Następnie komisja zlicza głosy oddane w lokalu wyborczym, aby potem móc ustalić wyniki głosowania i podać je do wiadomości publicznej. Najwięcej obowiązków ma zwykle przewodniczący komisji.

Czy za pracę w obwodowej komisji wyborczej obowiązuje umowa?

Zasadniczo członkowie zasiadający w komisji nie są zatrudniani. W związku z tym nie jest sporządzana żadna umowa dotycząca udziału w pracach obwodowych komisji. Praca jest wykonywana jako przejaw praw i obowiązków obywatelskich. Mimo to, najpóźniej w dniu wyborów należy podać urzędnikowi dane potrzebne do wypłaty wynagrodzenia: dane Urzędu Skarbowego, NIP, numer rachunku bankowego.

Czy wypłata członka komisji wyborczej podlega opodatkowaniu?

Wynagrodzenie wypłacane jest w kwocie netto, a więc nie ulega ono opodatkowaniu. Przychody z tytułu diet wraz z kwotą zwrotu kosztów dojazdu i noclegu rozumiane są jako wynagrodzenie dla osób pełniących funkcje obywatelskie i są zwolnione z podatków. W związku z tym nie występuje obowiązek wykazania takich przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ile trwa praca w dniu głosowania i jakie jest wynagrodzenie?

Praca komisji wyborczych w wyborach jest bardzo specyficznym zajęciem. W związku z tym, czas oraz wynagrodzenie znacznie różnią się od typowych godzin pracy i zarobków.

Czas pracy członków komisji

Zazwyczaj dzień pracy w komisji wyborczej rozpoczyna się wcześnie, bo już o 6 rano. Po zakończeniu głosowania członkowie komisji przystępują do dalszych czynności. Uczestnictwo w komisji wyborczej polega na fizycznej obecności w lokalu w godzinach od 7 do 21. Jest to czas związany z przeprowadzeniem głosowania. Wtedy członkowie komisji pilnują przebiegu wyborów i wydają karty oraz sprawdzają tożsamość osób głosujących. Następnie członkowie komisji przechodzą do liczenia głosów. Praca kończy się dopiero wtedy, gdy wszystkie karty do głosowania zostaną policzone.

Zobacz też:  Jak zapytać się o pracę - podpowiadamy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Wynagrodzenie za udział w komisji wyborczej

Jak wyglądają zarobki w tym sektorze? Każdemu członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości kilkuset zł do ponad tysiąca zł. Przy tym wyższe wynagrodzenie otrzymują członkowie okręgowych komisji oraz przewodniczący i ich zastępcy, a na mniejszy dochód mogą liczyć osoby zatrudnione w rejonowych komisjach wyborczych. Najniższe kwoty przysługują osobom pracującym jako członkowie obwodowych komisji wyborczych.

Co w przypadku organizacji drugiej tury wyborów?

Jeśli konieczna okaże się organizacja drugiej tury wyborów, zarobki zostają zmniejszone o połowę. Wynika to z faktu, iż w przypadku dogrywki zostaje zdecydowanie mniej pracy do wykonania, jak w przypadku wyborów prezydenckich. Do tego doliczyć należy zwrot kosztów poniesionych na dotarcie do miejsca odbywania się wyborów – tj. kwoty, która została wydana na podróż i nocleg. Jeśli członek komisji jest zatrudniony na etat, jego nieobecność w czasie wyborów zostaje uznana za usprawiedliwioną. Te czynniki sprawiają, że zwykle liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych jest wystarczająca.

Jak zgłosić chęć do pracy w komisji wyborczej w wyborach?

Każdy, kto chce wziąć udział w głosowaniu jako członek komisji, powinien zgłosić chęć pracy do pełnomocnika komitetu wyborczego właściwego rejonu. Dane takiej osoby sprawdzisz na internetowej liście Państwowej Komisji Wyborczej, której pełnomocnikiem jest komisarz wyborczy. Samo zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji nie jest jednak gwarancją wzięcia udziału w pilnowaniu porządku w lokalu wyborczym. Jeśli okaże się, że kandydatów na członków komisji jest więcej, niż dostępnych miejsc, organizuje się losowanie.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej znaleźć można adres PKW: www.pkw.gov.pl, tam szukaj wykazu danych pełnomocników wyborczych. Można też dokonać zgłoszenia kandydata na członka komisji w urzędzie gminy i wtedy trafia się na listę rezerwową.

Udział w wyborach jako członek komisji wyborczej to dobry sposób na dodatkowy zarobek. Jeśli czujesz, że taka praca może ci odpowiadać, przy następnej okazji zgłoś swoją chęć do pracy w komisji wyborczej i spełnij swój plan.

Zobacz też:  Zastanawiasz się nad tym, jak zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem? Sprawdź przydatne informacje na ten temat!

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *