Praca w straży granicznej – jak wyglądają obowiązki funkcjonariuszy granicznych?

Granice państw są poddawane szczególnym kontrolom. Na oficjalnej stronie Straży Granicznej możesz zobaczyć informacje o stale prowadzonym naborze kandydatów na stanowiska związane z ochroną granicy. Jak wygląda praca takich osób?

Służby mundurowe są w pewnym stopniu uprzywilejowane. Nie znaczy to jednak, że ich praca należy do łatwych i przyjemnych. Sprawdź, jakie są tajniki pracy w SG!

Czym jest Straż Graniczna w Polsce?

Cytując oficjalny serwis RP gov.pl, można wywnioskować, że „Straż Graniczna to  jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego”. Zadania, jakie spełnia, mają związek z utrzymaniem bezpieczeństwa w strefach zagrożonych nielegalnymi działaniami. Praca w straży granicznej ma więc związek z:

  • umiejętnością posługiwania się bronią palną;
  • posiadaniem odporności psychicznej;
  • wysokim poziomem kondycji fizycznej;
  • nieposzlakowaną opinią i brakiem konfliktów z prawem.

Jak wygląda praca w straży granicznej?

Zakres obowiązków różni się w zależności od miejsca wykonywania pracy. Najczęściej funkcjonariusze straży granicznej:

  • kontrolują dokumenty osób przekraczających granicę;
  • monitorują tzw. zielone granice (miejsca, gdzie nie ma przejść granicznych, a granica biegnie np. przez pola);
  • sprawdzają legalność migrantów wjeżdżających do danego kraju;
  • pilnują bezpieczeństwa miejsc o podwyższonym ryzyku.

Co istotne strażnicy graniczni są zainteresowani ruchem granicznym obywateli poszczególnych państw. Towarami przewożonymi przez granice zajmuje się Służba Celna. Oczywiście funkcjonariusze są nastawieni też na kontrolę towarów, jeśli okaże się, że migranci nielegalnie je przewożą.

Zobacz też:  Jak napisać podanie o pracę w programie word krok po kroku - poradnik

Kto prowadzi nabór do straży granicznej?

Komenda Główna Straży Granicznej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do pracy przy granicach Polski. Informacja o tym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej KGSG. Oczywiście ogłoszenia o pracy w straży granicznej można też spotkać w poszczególnych oddziałach regionalnych. Kontrolują one osobne odcinki granic państwowych. Jednak sprostanie wymaganiom stawianym kandydatom na funkcjonariuszy nie jest proste. Należy pamiętać, że są to służby mundurowe, a więc jak wszystkie tego typu wymagają od osób aplikujących wielu umiejętności. Są one sprawdzane na testach sprawnościowych, badaniach psychologicznych i podczas egzaminów teoretycznych.

Jaki musi być funkcjonariusz w straży granicznej?

Weryfikacja kandydata pod kątem wymagań sprawdzana jest na różnych płaszczyznach. Pierwsza z nich to oczywiście zdolność prawna do podjęcia takiego zawodu. Każdy oddział straży granicznej kładzie ogromny nacisk na niekaralność i uregulowany stosunek do służby wojskowej. To logiczne ze względu na wysokie ryzyko przemytu na szlakach granicznych. Nie mniej ważna jest nieskazitelna opinia oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich.

Praca w straży granicznej ma również związek z zachowaniem tajemnicy zawodowej, która potwierdzana jest pisemną rękojmią. Poza tym sprawdzana jest wiedza ogólna i znajomość wybranego języka obcego (często zależnego od obszaru). Każdy z kandydatów kwalifikujących się dalej przechodzi testy sprawnościowe potwierdzające kondycję fizyczną.

Ile zarabia funkcjonariusz straży granicznej?

Według najnowszych danych początkujący strażnik pracujący na przejściu może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 2800 zł netto. Dodatki do podstawowego uposażenia są wypłacane jeśli funkcjonariusz osiąga konkretny stopień, ma szczególne kwalifikacje lub podejmuje się służby w szczególnych okolicznościach. Z biegiem czasu praca w straży granicznej przynosi pracownikom większe korzyści finansowe. Po kilkunastu latach można liczyć na podniesienie pensji o kilkadziesiąt procent w stosunku do zarobków początkującego funkcjonariusza.

Zobacz też:  Praca w muzeum – na czym polega i jak ją znaleźć?

Umiejętności miękkie kandydata do straży granicznej

Od nowych funkcjonariuszy wymaga się, by mieli też dodatkowe uwarunkowania pozwalające na podjęcie pracy. Jedną z nich jest odporność na niekorzystne warunki pogodowe. Kontrolowanie pojazdów i monitorowanie granicy nie odbywa się jedynie podczas sprzyjającej pogody. Niekiedy należy spędzić cały 12-godzinny dyżur na mrozie, deszczu i wietrze.

Poza tym podczas służby w straży granicznej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Spotyka się osoby przewożące niedozwolone transporty papierosów, alkoholu lub narkotyków, nielegalnych migrantów, czy wręcz agresywnych turystów. Dlatego strażnik musi być niezwykle odporny psychicznie na wszelkie próby manipulowania nim. Każdy pracownik straży powinien być również nieprzekupny, co stanowi spore wyzwanie szczególnie w obszarach najsłabiej opłacanych.

Praca w straży granicznej – plusy i minusy

Jeśli interesuje cię nabór do służby w SG pomyśl o wszystkich za i przeciw takiej pracy. Zarobki nie zawsze są adekwatne do uciążliwości wykonywanych zajęć. Dodatkowo może się zdarzyć, że podczas pełnienia obowiązków spotkasz się z niebezpiecznymi osobami, które będą grozić twojemu zdrowiu lub życiu.

Przyjęcie do służby w straży granicznej skutkuje zwykle pracą nie tylko w weekendy, ale też w święta. Niedogodności możesz spotkać również podczas sytuacji wyjątkowych tak jak ta związana z uchodźcami koczującymi przy przejściu w Kuźnicy. Dobrą wiadomością jest fakt, że funkcjonariusz SG po przekroczeniu 55 roku życia i 25 lat służby nabywają prawa do emerytury, co kusi niejednego kandydata na takie stanowisko.

Czy więc praca w straży granicznej to coś dla ciebie? Wnioskuj do wybranego przez siebie oddziału i rozpocznij swoją karierę w SG!


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *