Praca w wydawnictwie – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy redaktora i innych specjalistów

Praca w wydawnictwie to marzenie wielu fanów książek. Trzeba jednak pamiętać, że miłość do czytania nie wystarczy. Oferty pracy wydawnictw skierowane są przede wszystkim do specjalistów. By otrzymać upragnione stanowisko, należy wykazać się wysokimi kompetencjami. Jakimi? Dowiesz się w poniższym artykule.

Poszukując pracy w wydawnictwie na różnych portalach internetowych, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, czym konkretnie chcemy się zajmować. W strukturach firm i instytucji zajmujących się wydawaniem książek istnieje bowiem bardzo jasny podział na stanowiska, którym przypisane są bardzo konkretne zadania. Trudno jednoznacznie określić, które z nich są ciekawsze, a które ważniejsze. Każda z osób odpowiada za inny etap procesu wydawniczego, bez którego książka po prostu nie trafiłaby na rynek.

Praca w wydawnictwie – najważniejsze stanowiska

W procesie wydawniczym bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Jak łatwo się domyślić, w małych wydawnictwach często zdarza się, że jedna osoba pełni kilka funkcji, a część zadań jest delegowana na zewnątrz. W dużych firmach istnieje dużo dokładniejszy podział i rozbudowana struktura. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, by książka (lub jakakolwiek inna publikacja) trafiła na półki, swoją pracę musi wykonać szereg specjalistów. Najważniejsi z nich to:

Recenzent, czyli czytelnik pierwszego kontaktu

Wbrew temu, co może sugerować nazwa tego stanowiska, recenzent nie zajmuje się pisaniem recenzji gotowej książki, lecz oceną tekstu nadesłanego przez autora. To on opiniuje, czy warto podjąć się wydania danego dzieła. W małych wydawnictwach często rezygnuje się ze stanowiska recenzenta, a decyzję o wydaniu książki podejmuje właściciel firmy w porozumieniu z redaktorem.

Zobacz też:  Zwolnienie grupowe – w jaki sposób pracodawca może przeprowadzić wypowiedzenie?

Wymagania wobec osób ubiegających się o stanowisko recenzenta są zależne od profilu wydawniczego danej firmy. W każdym przypadku powinna to być osoba oczytana, dobrze znająca rynek oraz dysponująca dużą wiedzą w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst.

Redaktor – zadania i wymagania

Redaktor jest osobą, która czuwa nad książką od momentu dostarczenia tekstu przez autora do wręczenia mu gotowego egzemplarza. Jego praca polega na sprawdzaniu i dopracowywaniu tekstu pod kątem językowym, kompozycyjnym, stylistycznym i merytorycznym – oczywiście w porozumieniu z autorem. Osoba zajmująca się redakcją najczęściej kontaktuje się też z ilustratorami i grafikami oraz tłumaczem. Zdarza się też, że zleca wymienione zadania innym, a sama kontroluje jedynie przebieg ich prac. By zostać redaktorem w wydawnictwie, najlepiej skończyć studia polonistyczne. Praca na tym stanowisku wymaga bowiem perfekcyjnej znajomości zasad języka polskiego, którą będzie trzeba udokumentować przed przyszłym pracodawcą. Nie bez znaczenia są też umiejętności miękkie, które pozwolą bezkonfliktowo współpracować z autorami.

Korektor – osoba zajmująca się korektą

Praca korektora również polega na sprawdzaniu tekstu, jednak zakres jego obowiązków jest znacznie węższy. Korektor skupia się przede wszystkim na poprawności językowej – sprawdza ortografię, interpunkcję i gramatykę. Jego zadaniem jest wyłapanie wszystkich błędów i literówek, których nie dostrzegł redaktor. Zwraca też uwagę na numerację stron i rozdziałów, a także dba o konsekwencję w zapisie tytułów, nagłówków itp.
Podobnie jak w przypadku stanowiska opisanego powyżej, korektor również musi wykazywać się idealną znajomością języka polskiego. Bardzo istotna jest też sumienność i dokładność oraz zwracanie uwagi na szczegóły.

Tłumacz – czy musi być filologiem?

Jak sama nazwa wskazuje, tłumacz tłumaczy teksty z języków obcych na polski. Ukończenie studiów filologicznych z pewnością przydaje się podczas poszukiwania pracy tłumacza, warto jednak nadmienić, że nie jest to kwestia obowiązkowa. Tłumacz literacki powinien oczywiście dobrze znać język, w jakim został napisany tekst, którego przekład przygotowuje. Równie istotne jest jednak lekkie pióro i sprawne posługiwanie się ojczystym językiem, by oddać nie tylko znaczenie słów, ale i styl autora oraz ducha książki.

Zobacz też:  Jak zostać seksuologiem? Kto będzie dobrym specjalistą?

Ilustratorzy i graficy

Choć zadania ilustratorów i grafików mogą wydawać się zbliżone, ich role są zupełnie inne. Tak jedni, jak i drudzy, zajmują się warstwą wizualną, jednak praca grafika w wydawnictwie znacznie różni się od pracy ilustratora. Grafik opracowuje spójny projekt graficzny książki i przygotowuje publikację gotową do druku. Ilustrator jest natomiast artystą, którego prace znajdą się na stronach lub na okładce książki. Podczas gdy wydawnictwo nie byłoby w stanie obyć się bez etatowego grafika, ilustratorzy są najczęściej zleceniobiorcami, którzy zajmują się tylko konkretną książką.

Marketingowiec i handlowiec w wydawnictwie – czym się zajmują?

Osoby pracujące w dziale marketingu nie biorą udziału w tworzeniu publikacji, jednak bez nich praca wszystkich poprzedników nie miałaby sensu. Pracownicy działu marketingu i działu handlowego w wydawnictwie dbają po prostu o to, żeby książki się sprzedawały. Kontaktują się ze sklepami, z mediami, z blogerami i influencerami. Organizują też spotkania autorskie, wysyłają książki do recenzji i dbają o to, by twórcy byli zapraszani na wywiady. W skrócie – zajmują się tym, by jak najwięcej osób usłyszało o danym tytule i zdecydowało się go kupić.
By pracować w dziale promocji książek trzeba nie tylko doskonale znać rynek wydawniczy, ale także świetnie orientować się w social mediach, mieć rozległe kontakty i duże umiejętności interpersonalne.

Praca w wydawnictwie: Czy profil wydawniczy ma znaczenie?

Opisy najważniejszych stanowisk w wydawnictwie w zasadzie odpowiadają już na to pytanie. Na każdym z nich niezbędna jest bowiem duża wiedza i doskonała znajomość tematyki danej publikacji. Osoba o nawet najdoskonalszej znajomości poprawnej polszczyzny nie sprawdzi się jako redaktor publikacji naukowych z zakresu biologii, jeśli interesuje się kulturą, zaś znawca historii II wojny światowej nie będzie dobrym recenzentem książek dla dzieci. Dlatego zawsze warto sprawdzić profil wydawnictwa, do którego wysyłamy swoje CV.

Zobacz też:  Praca w straży granicznej – jak wyglądają obowiązki funkcjonariuszy granicznych?

Zarobki w wydawnictwach

Zarobki w wydawnictwach są bardzo zróżnicowane. Zależą przede wszystkim od wielkości firmy i zakresu obowiązków. Zgodnie z danymi z 2021 roku, w wydawnictwach najmniej zarabiają korektorzy. Ich wynagrodzenie oscyluje pomiędzy 2500 a 3700 złotych netto. Na nieco wyższe pensje mogą liczyć graficy (od 2750 zł do 4100 zł netto) oraz tłumacze (od 2800 zł do 4600 zł netto). Najwięcej zarabiają redaktorzy. Ich miesięczne wynagrodzenie netto wynosi do 5000 złotych.

Praca zdalna w wydawnictwie

Praca w wydawnictwie jest trudna i pełna wyzwań. Obfituje w wiele żmudnych i powtarzalnych zadań, które należy wykonywać z ogromną dokładnością. Co więcej, trzeba nieustannie użerać się z autorami, którzy mają osobisty stosunek do swoich dzieł i bardzo niechętnie godzą się na zmiany. Nagrodą za wszelkie trudy jest oczywiście ogromna satysfakcja z gotowego dzieła i świadomość dokładania cegiełki do rozwoju literatury. Nie jest to jednak jedyny atut tej pracy. Osoby współtworzące książki oraz inne publikacje chwalą sobie możliwość pracy zdalnej niemal na każdym stanowisku. Redakcję, korektę, tłumaczenie czy ilustracje można zazwyczaj wykonywać w dowolnym miejscu, a więc zarówno przy własnym biurku, w domku pod lasem, jak i w hotelu w ciepłych krajach. Bez wątpienia jest to zaleta pracy w wydawnictwie, której nie da się przecenić.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *