Praca w żłobku – czym zajmuje się opiekunka dziecięca i jakie musi mieć kwalifikacje?

Choć może się wydawać, że praca opiekunki dziecięcej jest łatwa, nie jest to zajęcie dla każdego. Praca w żłobku jest niezwykle odpowiedzialna, męcząca i wymagająca szczególnych cech osobowości. A co najważniejsze – trzeba lubić dzieci.

Wiele młodych dziewcząt, zastanawiając się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej, rozważa pracę w żłobku lub przedszkolu. Przyczyn takich pomysłów należy dopatrywać się w niezwykłym uroku małych dzieci. Możliwość spędzania czasu z niewinnymi istotkami i wpływania na ich prawidłowy rozwój faktycznie może być kusząca. Należy jednak pamiętać, że praca w żłobku to nie tylko zabawa i przytulanie. Opieka nad dziećmi to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie, wymagające specjalnych uprawnień.

Czym zajmuje się opiekunka w żłobku?

Głównym obowiązkiem wychowawcy w żłobku jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dbanie o ich bezpieczeństwo. Zadaniem kadry jest też zapewnienie dzieciom warunków zbliżonych do warunków domowych. I nie chodzi tu jedynie o odpowiednie przygotowanie przestrzeni, lecz o ciepłą i przyjazną atmosferę, uwzględniającą potrzeby emocjonalne i społecznie dzieci. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie zabaw, a także zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dopasowanych do wieku podopiecznych i indywidualnych potrzeb każdego z nich. Co istotne, mają one być nie tylko przyjemne, ale i rozwijające. Opiekun w żłobku powinien też rozpoznawać potrzeby fizyczne dzieci oraz zajmować się ich pielęgnacją i higieną. Zadaniem osoby pracującej na tym stanowisku jest też często wydawanie posiłków.

Zadania żłobków i klubów dziecięcych są jasno określone w ustawie, jednak można zauważyć duże różnice pomiędzy publicznymi zespołami żłobków a żłobkami prywatnymi. Placówki, w których rodzice opłacają czesne maluchów, mogą pochwalić się lepszym wystrojem, cateringiem i możliwościami finansowymi. Najważniejsze jest jednak to, że w niepublicznym żłobku na ogół przypada mniej dzieci na jednego opiekuna, co jest korzystne nie tylko dla dzieci, ale także dla pracowników.

Zobacz też:  Wzory podań o rozwiązanie umowy o pracę - kiedy i jak prawidłowo złożyć

Godziny pracy

Zgodnie z ustawą żłobek powinien zapewnić dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. Żłobki otwarte są zwykle w godzinach 6-18, w zależności od wewnętrznych ustaleń danej placówki. W związku z tym praca odbywa się w systemie zmianowym, by nie przekraczać standardowego, 8-godzinnego wymiaru czasu pracy.

Praca w żłobku – niezbędne kwalifikacje

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekunem w żłobku może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia i niekarana. Wśród wymaganych uprawnień do pracy z małymi dziećmi ustawodawca wymienia również obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne. Choć dla wielu rodziców może to być zaskoczeniem, by pracować w żłobku nie trzeba jednak posiadać wykształcenia wyższego.

Mile widziane jest oczywiście wykształcenie kierunkowe. Najłatwiej pracę znajdą zawodowe pielęgniarki, położne, opiekunki, pedagogowie i nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz terapeutki, a także osoby, które ukończyły studia wyższe lub podyplomowe na kierunkach:

  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca,
  • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
  • psychologia wychowawcza.

O pracę w żłobku z powodzeniem mogą jednak ubiegać się także osoby z wykształceniem średnim, które w ciągu dwóch lat przed podjęciem pracy ukończyły kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku oraz posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3. By zdobyć kwalifikacje do pracy, nie mając kierunkowego wykształcenia, potrzebne jest także odbycie 280-godzinnego szkolenia, w ramach którego 80 godzin to zajęcia praktyczne z dziećmi.

Ile zarabia opiekunka w żłobku?

W tym miejscu pojawia się pytanie – czy to się w ogóle opłaca? Uśmiech bąbelka to oczywiście wspaniała nagroda za trud włożony w pracę, ale niestety nie opłacimy nim rachunków. Jak wynika ze statystyk opublikowanych w 2021 roku, wynagrodzenie opiekunki dziecięcej wynosi od 1900 do 2400 złotych netto za pracę na cały etat.

Zobacz też:  Zawód notariusza jest prestiżowy i cieszy się zaufaniem publicznym. Dowiedz się, jak zostać notariuszem, zdać egzamin notarialny i odbyć aplikację

Praca w żłobku – wady i zalety

Jak wspomniano już na początku, z pozoru łatwa praca w żłobku, jest tak naprawdę bardzo wymagająca i ma sporo wad. Największą jest z pewnością stosunek odpowiedzialności do wynagrodzenia. Wychowawcy mają w swoich rękach zdrowie i życie maluchów, są odpowiedzialni za ich rozwój emocjonalny i społeczny, a także za to, czego dzieci nauczą się w pierwszych latach życia. To, jakich nabiorą nawyków, w jakim tempie będą się rozwijać i jak ukształtuje się ich osobowość, w dużej mierze zależy właśnie od osób, z którymi spędzają po kilka godzin każdego dnia. Tak dużą odpowiedzialność można uznać za wadę pracy opiekuna. Można jednak dostrzegać w niej także szansę kształtowania przyszłych pokoleń, które będą budować lepszy świat. Na pracę w żłobku z całą pewnością powinny decydować się osoby, którym bliższe jest to drugie podejście.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *