Urlop wychowawczy ile trwa oraz komu przysługuje?

Urlop wychowawczy ile trwa? To bardzo często zadawane pytanie. Przyjście na świat dziecka to wielkie wydarzenie, które odwraca cały świat do górny nogami. Dotyczy to również życia zawodowego. Dowiedz się więcej!

Urlop wychowawczy ile trwa oraz na jakich warunkach jest przyznawany? Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wiele osób decyduje się na urlop wychowawczy. Dziecko wymaga wiele uwagi. Kwestia ta jest regulowana przez Kodeks pracy. To właśnie tam należy szukać odpowiedzi na wszelkie pytania. Jeżeli jednak czytanie kodeksów, nie jest twoim ulubionym zajęciem, to ten artykuł ci pomoże. Czytaj dalej!

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest brany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Z tej opcji może skorzystać pracownik, którego staż pracy wynosi co najmniej pół roku (6 miesięcy). Co istotne, do okresu zatrudnienia według Kodeksu pracy wliczają się również poprzednie okresy pracy. Z takiego urlopu może korzystać rodzic niezależnie od swojej płci. Oznacza to, że na urlop wychowawczy może przejść zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Mogą skorzystać z tej możliwości również razem, pod warunkiem że oboje są pracownikami.

Prawa i obowiązki podczas urlopu

Osoba, która decyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego, musi wiedzieć, że zawieszone są jego obowiązki oraz prawa. Jednak okres, przez jaki taka osoba pozostanie na urlopie wychowawczym, wlicza się do okresu zatrudnienia. Umowa nie zostaje automatycznie przedłużona o czas, który dana osoba poświęciła na urlop wychowawczy. Jest to o tyle istotne, że w momencie ustania zatrudnienia, pracownik traci swoje uprawnienia pracownicze.

Zobacz też:  Jak zostać egzaminatorem WORD? Egzaminator prawa jazdy sprawdza umiejętności kandydatów, ale kto sprawdza jego?

Urlop wychowawczy ile trwa maksymalnie?

Urlop wychowawczy ile trwa? Wymiar urlopu wychowawczego może maksymalnie wynosić 36 miesięcy, co daje pełne 3 lata. Urlop wychowawczy w niektórych okolicznościach może być jednak dłuższy. W jakich? Ustawodawca przewidział możliwość wydłużenia wymiaru urlopu w sytuacji, gdy dziecko wymaga osobistej opieki z powodu potwierdzonej orzeczeniem niepełnosprawności. W takim wypadku istnieje możliwość udzielania „dodatkowego” urlopu wychowawczego.

Jak korzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy ile trwa? 36 miesięcy. Jak jednak z niego korzystać? Jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, ponieważ 1 miesiąc jest przeznaczony dla drugiego rodzica. Dla przykładu matka bierze urlop wychowawczy na okres 35 miesięcy, pozostały miesiąc może zostać wykorzystany wyłącznie przez ojca. Nie ma możliwości, aby przenieść pozostały miesiąc na matkę.

W jakich sytuacjach rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy?

Dopuszczone są jednak sytuacje, w których to jeden rodzic może skorzystać z pełnego (36-miesięcznego) urlopu wychowawczego. Możliwe jest to wtedy, gdy wyłącznie jeden rodzic może pełnić funkcję opiekuna. Takie sytuacje mają miejsce gdy:

  • wyłącznie jeden rodzic żyje;
  • jednemu z rodziców została całkowicie odebrana władza rodzicielska;
  • władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona lub zawieszona.

Czy rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie?

Jeżeli rodzice tak zadecydują, mogą oni jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego. Muszą mieć jednak świadomość, że nie mogą przekroczyć maksymalnego wymiaru przewidzianego przepisami. Urlop wychowawczy ile trwa? Według Kodeksu pracy opiekunowie dziecka nie mogą korzystać z urlopu dłużej niż przez 36 miesięcy, z czego 1 miesiąc przeznaczony jest dla drugiego rodzica.

Czy urlop wychowawczy trzeba odbyć ciągiem?

Urlop wychowawczy ile trwa? Trwa on w teorii 3 lata, jest to dużo czasu. Dlatego istnieje możliwość rozbicia tego urlopu. Nie musisz obawiać się, że stracisz należny ci czas. Możesz podzielić urlop wychowawczy, jednak na maksymalnie 5 części. Możesz to rozplanować dowolnie. Pamiętaj wyłącznie o złożeniu odpowiedniej ilości wniosków o udzielenie urlopu.

Zobacz też:  Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę - jak zareagować?

Do kiedy można brać urlop wychowawczy 2022?

Z urlopu wychowawczego ma jednak pewne ograniczenia. Możesz z niego korzystać nie dłużej, niż do roku kalendarzowego, w którym twoje dziecko ukończy 6 rok życia. Więcej czasu mają rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi ze stwierdzoną niepełnosprawnością. W takim wypadku urlop wychowawczy może być wzięty do 18 roku życia dziecka. Co istotne pracownik może również zrezygnować z urlopu wychowawczego. Może to zrobić w dowolnym czasie, jednak za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej 30 dni przed powrotem do pracy.

Wniosek o urlop wychowawczy

Żeby otrzymać urlop wychowawczy, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Musisz wysłać go co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Z tego powodu pamiętaj, aby najpierw odpowiednio go zaplanować. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku, który złożył pracownik. Jeżeli złożysz wniosek zbyt późno, to pracodawca może udzielić ci urlopu do 21 dnia od daty złożenia wniosku. Jeżeli twoje plany ulegną zmianie, możesz złożyć pisemny wniosek o wycofanie urlopu. Musi być on jednak złożony nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu.

Czy podczas urlopu można pracować?

Co ciekawe podczas urlopu wychowawczego możesz pracować. Możesz podjąć się pracy u dotychczasowego pracodawcy lub innego. Warunek jest jednak taki, że musisz być w stanie połączyć pracę z opieką nad dzieckiem. Podczas urlopu wychowawczego możesz podjąć się również edukacji. Możesz rozpocząć naukę lub szkolenie. Pamiętaj jednak, że musisz w tym czasie spełniać wszystkie swoje obowiązki związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Jeżeli pracodawca ustali, że zaniedbujesz opiekę nad dzieckiem, otrzymasz wezwanie do wstawienia się w pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Każdy pracownik, który jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego, może złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w wymiarze, w którym pracownik mógłby korzystać z opcji urlopu wychowawczego. Nie może jednak zażądać zmniejszenia wymiaru pracy o więcej niż połowę. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek, jeżeli otrzyma go z zachowaniem terminu. Pracownik musi złożyć wniosek 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków w obniżonym wymiarze czasowym. W przypadku opóźnień pracodawca może rozpatrzeć wniosek do 21 dni od daty jego złożenia.

Zobacz też:  Różnice między umową o pracę a umową zlecenia - kluczowe aspekty

Jak chroniony jest pracownik na wychowawczym?

Pracodawca nie może rozwiązać lub wypowiedzieć umowy pracownikowi, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego od dnia złożenia wniosku. Dotyczy to zarówno wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, jak i wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. W wypadku urlopu umowa nie może zostać wypowiedziana aż do dnia zakończenia urlopu. Pracownik, który zdecydował się na obniżenie wymiaru czasu pracy, nie może zostać zwolniony, aż do powrotu do standardowego wymiaru pracy. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy.

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę?

Pracodawca ma jednak opcję na wypowiedzenie umowy pracownikowi. Pierwszą taką sytuacją jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Drugą możliwością jest wypowiedzenie umowy z winy pracownika. Pracodawca musi jednak być w stanie odpowiednio uargumentować taką decyzję. Pracownik musi dopuścić się rażącego przewinienia, aby można było wypowiedzieć mu umowę z jego winy.

Na jakim stanowisku pracownik pracuje po powrocie?

Powrót po urlopie wychowawczym może być ciężki. Pracownik będzie potrzebował czasu na ponowne wdrożenie się w swoje obowiązki. Pracodawca powinien przywrócić pracownika do pracy na jego dotychczasowym stanowisku. W niektórych sytuacjach może to być niemożliwe. Powinien on zostać w takim wypadku umieszczony na innym stanowisku, które odpowiada jego kwalifikacjom. Nie może również otrzymać wynagrodzenia niższego, niż tego, które przysługiwało mu przed przejściem na urlop wychowawczy.

Jeżeli masz umowę o pracę, to możesz wykorzystać urlop wychowawczy. Nie jest on jednak płatny. Wynagrodzenie można pobierać podczas urlopu macierzyńskiego i wynosi ono wtedy 80% dotychczasowej pensji. Osoby, które mają jednak trudną sytuację finansową, mogą pobierać zasiłek wychowawczy. Jest to forma wsparcia, którą oferuje ustawodawca. Można go pobierać wyłącznie z zasiłkiem rodzinnym.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *