Wczasy pod gruszą – sprawdź, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na wakacje

Jesteś zmęczony pracą i marzysz o urlopie? Chciałbyś udać się na wakacje, jednak brakuje ci środków finansowych? Dowiedz się, czym są wczasy pod gruszą oraz komu się należą.

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa świadczenia, które zyskało ogromną popularność w czasie PRL-u. Właśnie wtedy powszechnie wyjeżdżano na urlopy do rodziny na wieś lub na działki poza miastem. Jest to więc nic innego, jak pomoc finansowa ze strony firmy, która udzielana jest pracownikom samodzielnie organizującym sobie wypoczynek.

Wczasy pod gruszą w 2022 roku

Wczasy pod gruszą to atrakcyjna forma wspierania finansowego pracowników, która dostępna jest w niektórych zakładach pracy. Na dzień 1 stycznia danego roku, fundusz ten organizuje się w przedsiębiorstwach, w których pracuje co najmniej 50 pracowników. W jednostkach budżetowych, gdzie zatrudnieni są nauczyciele lub policjanci, obejmuje ich bez względu na liczbę pracowników, nawet jeżeli jest ich mniej niż 50. Wypłacany jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli w skrócie ZFŚS. To świadczenie socjalne ma swoje korzenie w PRL-u i obecnie zmieniło nieco swoją formę, ale w dalszym ciągu jest doskonałym benefitem, z którego mogą korzystać pracownicy.

Jakim pracownikom należy się świadczenie na wypoczynek?

Komu przysługuje ZFŚS? Ze świadczenia tego mogą skorzystać osoby zatrudnione na cały etat, którym pracodawca przyznał prawo do skorzystania z funduszu. Obejmuje to również emerytów i rencistów oraz byłych pracowników danego przedsiębiorstwa. W tym przypadku nie ma znaczenia stanowisko, staż pracy ani doświadczenie zawodowe. Same zasady wypłacania dofinansowania ustanawiane są przez pracodawcę  – może on ustalić między innymi, że świadczenie jest wypłacane tylko pracownikom w trudniejszej sytuacji materialnej. W innych sytuacjach, dofinansowanie do wypoczynku otrzymują wszyscy, a jego wartość dobierana jest indywidualnie w zależności od kwoty zarobków.

Zobacz też:  Płatny urlop rodzicielski – czym różni się od urlopu macierzyńskiego?

Dofinansowanie wypoczynku – na jakie kwoty można liczyć?

Na jakie dodatkowe pieniądze na wakacje możesz liczyć, starając się o świadczenie urlopowe? Wczasy pod gruszą z ZFŚS nie mają z góry określonej wartości. Sytuacja każdego pracownika jest analizowana indywidualnie. Na ostateczną kwotę nie mają wpływu takie elementy jak staż pracy czy kwalifikacje. Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach pracy może liczyć na nieco niższe świadczenie niż osoba pracująca w uciążliwych warunkach. Wczasy pod gruszą wypłacane są nawet młodocianym pracownikom w pierwszych trzech latach nauki, jednak kwoty te nie są duże  – wynoszą od 221,73 do 310,42 zł.

Wakacje pod gruszą – przyznanie dofinansowania a kwota świadczenia

W roku 2022 wartość świadczenia wynosiła maksymalnie 1663 zł brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat. Osoby podejmujące się pracy na stanowisku o szczególnym charakterze mogą liczyć nawet na 2000 zł brutto. Są to jednak maksymalne wartości, natomiast te minimalne nie są określone  – w praktyce oznacza to, że otrzymać w ramach funduszu można zaledwie kilkaset złotych. Należy jednak pamiętać, że te pieniądze są zwolnione od podatku dochodowego do kwoty 2000 zł. Od tej sumy nie są też pobierane składki ZUS.

Wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe  – czym się różnią?

Wbrew pozorom, wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe to dwa różne pojęcia. W pierwszym przypadku, aby pracownik mógł ubiegać się o dofinansowanie, musi wykorzystać co najmniej 14 kolejnych dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to zakładu pracy, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Jeśli chodzi o fundusz ZFŚS, może to być dowolny okres, wybrany przez pracownika. Drugą ważną różnicą jest kwestia obciążenia składkami ZUS. Świadczenia urlopowe w przeciwieństwie do wakacji pod gruszą nie są zwolnione z ZUS-u.

Zobacz też:  Czeka cię ślub lub narodziny dziecka? Wykorzystaj urlop okolicznościowy 2022!

Urlop wypoczynkowy ZFŚS  – ile powinien trwać?

Wczasy pod gruszą to świadczenie, które może być wypłacone pracownikowi raz w roku. W tym przypadku okres 10 dni roboczych nie ma zastosowania, a ustawa o funduszu nie mówi, jaki powinien mieć minimalny czas urlopu. Nie też ma wymogu, aby czas ten spędzać poza domem – pracownik sam decyduje, czy uda się za granicę, czy spędzi swój urlop z rodziną. Fundusz przysługuje osobom, które udają się zarówno na urlop zimowy, jak i letni. 

Dofinansowanie do wypoczynku  – zasady korzystania z funduszu świadczeń socjalnych

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do swoich wakacji? Na samym początku, musisz sprawdzić, czy w twojej firmie istnieje ZFŚS, czyli pula pieniędzy przeznaczona na cele socjalne dla pracowników. Zasady przyznawania tego świadczenia nie są regulowane przez państwo, ale znajdują się w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aby więc skorzystać z funduszu, na początku trzeba spełnić określane w tym dokumencie kryteria, a następnie złożyć wniosek. Na wsparcie takie nie mogą jednak liczyć dobrze sytuowani pracownicy, ponieważ fundusz ten powstał z myślą o osobach najbardziej potrzebujących.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jeżeli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia, musisz zapoznać się z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zawiera on między innymi takie informacje, jak wysokość i częstotliwość wypłat. Informuje też, kto jest uprawniony do tego funduszu oraz ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać.

Jak otrzymać dofinansowanie – złożenie wniosku o dofinansowanie

Aby otrzymać wsparcie materialne z funduszu socjalnego, na samym początku należy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba w nim uwzględnić oświadczenie o dochodach własnych oraz innych członków rodziny – jest to istotne, ponieważ wysokość funduszu zależy od sytuacji materialnej pracownika. Niektóre zakłady pracy mogą dodatkowo wymagać, abyś przedłożył PIT za ostatni rok. Po dostarczeniu tych dokumentów przełożony starannie analizuje sytuacją rodzinną i materialną pracownika oraz decyduje, czy otrzyma świadczenie, a jeśli tak, to o jakiej wartości. Następnie należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia, ponieważ sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający.

Zobacz też:  Czym różni się urlop tacierzyński od urlopu ojcowskiego? Czy jest płatny?

Jak powinien wyglądać wniosek?

Do uzyskania wczasów pod gruszą należy złożyć stosowny wniosek. Jak powinien wyglądać? W wielu firmach w dziale kadr dostępne są gotowe wzory, które należy tylko wypełnić swoimi danymi. Jeżeli nie masz takiej możliwości, możesz napisać go samodzielnie. Wystarczy na górze uwzględnić swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a dokument zatytułować jako wniosek o dofinansowanie wypoczynku ze świadczeń socjalnych. W treści wniosku należy zwrócić się z prośbą o przyznanie dofinansowania na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w konkretnej dacie. Na dole trzeba jeszcze podać dochód miesięczny na członka rodzinny netto.

Chociaż termin wczasy pod gruszą może brzmieć nieco archaicznie, fundusz ten w dalszym ciągu funkcjonuje, oferując pracownikom dopłaty do wakacji. Aby z niego skorzystać, należy spełniać warunki określone przez dany zakład pracy oraz złożyć stosowny wniosek.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *