Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kiedy przysługuje zasiłek po zwolnieniu lekarskim?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia może się należeć pracownikowi. Niestety nie każdemu. Konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Jakich dokładnie? Dowiesz się tego z dalszej części artykułu!

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia może okazać się możliwy. Wiele osób, które tracą zatrudnienie, obawiają się o świadczenia społeczne. Wiedza o tym, co należy się pracownikowi, nie jest powszechna. Jest jednak łatwo dostępna. W każdej chwili przy pomocy Internetu możesz sprawdzić, jakie świadczenia gwarantuje ci prawo. Taka świadomość może znacznie poprawić komfort psychiczny, ponieważ już sama utrata pracy powoduje stres oraz liczne obawy. Czytaj dalej.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – jakie warunki trzeba spełnić?

Żeby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, musisz pobierać go jeszcze w trakcie zatrudniania. W ten sposób będziesz mógł kontynuować pobieranie zasiłku, nawet pomimo tego, że umowa z pracodawcą już wygaśnie. Konieczne jest jednak spełnienie warunków:

  1. Niezdolność do pracy trwała bez przerwy przez 30 dni.
  2. Powstała nie później niż 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia chorobowego.
  3. Jeżeli przyczyną niezdolności jest chorobą zakaźną, to nie powstała później niż 3 miesiące po zakończeniu okresu ubezpieczenia chorobowego, a na zaświadczeniu zamieszczono odpowiedni kod literowy.

Jak to działa w praktyce?

Posłużmy się teraz przykładem, aby zobrazować lepiej tę sytuację. Pan Kamil pracuje w firmie XYZ. Jest zatrudniony na umowę o pracę, odprowadza składki zdrowotne oraz społeczne, w tym również składkę na poczet ubezpieczenia chorobowego. Jego umowa wygasa z dniem 30 września. Niestety zachorował. Przedstawił swojemu pracodawcy zwolnienie lekarskie. Obejmowało ono okres od 15 września, do 15 października. Otrzymuje on zasiłek chorobowy na okres zwolnienia. Po zakończeniu umowy, czyli od 1 do 15 października zostanie ono wypłacone przez właściwy oddział ZUS.

Zobacz też:  Ile zarabia kierowca w cateringu dietetycznym?

Czy zawsze zasiłek chorobowy zawsze przysługuje po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie zawsze jest należny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać się od wypłacenia zasiłku w kilku przypadkach. Przede wszystkim dotyczy to osób, które mają prawo do pobierania renty lub emerytury. Podobnie ma się sprawa z osobami, które są uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innych form wsparcia, takich jak zasiłek przedemerytalny oraz świadczenie przedemerytalne.

Na jakich warunkach przyznawane jest wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przyznawany jest na zasadach, które zawiera Kodeks pracy. Osoba, która boryka się z chorobą, ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Nie może ona jednak pobierać takiego świadczenia dłużej, niż 33 dni w roku kalendarzowym. Osoby, po 50 roku życia mogą skorzystać z tego przywileju wyłącznie przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jest to wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, z jego środków. Dni na wynagrodzeniu chorobowym sumują się, nie są również powiązane z jednym pracodawcom.

Okres zasiłku chorobowego przyznawanego przez ZUS

Według informacji, które możesz znaleźć na głównej stronie ZUS, zasiłek chorobowy przysługuje ci przez okres trwania niezdolności do pracy. Nie może być on jednak dłuższy, niż 182 dni lub 270 dni w przypadku osób w ciąży, lub chorych na gruźlicę. Gruźlica oznaczana jest przez lekarzy przy pomocy litery „D”. Powinna ona znajdować się na zaświadczeniu lekarskim. W przypadku kobiet w ciąży, na zaświadczeniu widnieje litera „B”.

Zmiany w okresach zasiłku chorobowego po wygaśnięciu umowy

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 2022 roku wypłacany jest przez krótszy okres. Wcześniej przysługiwał on przez 182 dni od rozwiązania umowy. Obecnie przysługuje on wyłącznie przez 91 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest u kobiet ciążą. Czas został więc skrócony o połowę. Wyjątkiem objęto również osoby chore na gruźlicę oraz te, które poddają się niezbędnym badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek oraz narządów. Dotyczy to oczywiście również osób, które poddały się takowemu zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zobacz też:  Ile zarabia kucharz w cateringu dietetycznym? Poznaj realia rynku pracy

Jak ubezpieczony jest pracownik?

Aby zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia mógł zostać wynagrodzony, pracownik musi odprowadzać wszystkie niezbędne składki. Dokładniej rzecz ujmując, robi to pracodawca w imieniu pracownika, którego zatrudnił na podstawie umowy o pracę. Pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, które trwa od momentu rozpoczęcia stosunku pracy, aż do jego zakończenia.

Kto podlega pod ubezpieczenie chorobowe?

Zasiłek chorobowy nie należy się każdemu pracownikowi. Aby móc go pobierać, konieczne jest pozostanie ubezpieczonym przez przynajmniej 30 dni. Dopiero po tym okresie, może on otrzymać świadczenie. Dotyczy to osób, które są ubezpieczone obowiązkowo. Jeżeli pracownik podejmuje się nieobowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, to musi on pozostać ubezpieczony nieprzerwanie przez okres 90 dni. Dopiero po tym czasie może się ubiegać o otrzymanie zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe absolwentów

Absolwenci szkół lub szkół wyższych mają prawo do odebrania zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest jednak to, że muszą oni przystąpić do ubezpieczenia w terminie do 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Jeżeli jesteś więc absolwentem, który dopiero zakończył swoją edukację, możesz skorzystać z tego przywileju. Pozwala on na szybkie skorzystanie z zasiłku, który może pomóc w przetrwaniu choroby uniemożliwiającej pracę.

W jakich przypadkach zasiłek chorobowy należny jest od pierwszego dnia ubezpieczenia?

Wiesz już, że zasiłek chorobowy od pierwszego dnia ubezpieczenia, mogą pobierać absolwenci szkół, którzy ukończyli edukację do 90 dni. Są jednak jeszcze inne przypadki, które gwarantują objęcie świadczeniem. Na tego typu zasiłek mogą liczyć osoby, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem. Warunek jest jednak taki, że owy wypadek, musiał mieć miejsce w drodze do pracy lub podczas powrotu z pracy. Od pierwszego dnia ubezpieczenia, do zasiłku kwalifikują się również posłowie oraz senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Zobacz też:  Sejf do przechowywania dokumentów – jak go wybrać?

Kiedy nie otrzymasz należnego ci zasiłku?

Zasiłek może przestać ci przysługiwać w sytuacji, w której nie dopełnisz swoich obowiązków. Lekarz orzecznik wyznaczy ci termin badań, których celem będzie udowodnienie choroby. Jeżeli zdecydujesz się na uniemożliwienie badań lekarskich lub nie dostarczysz wyników badań w wyznaczonym terminie, to nie otrzymasz świadczenia. W związku z tym, jeżeli zależy ci na otrzymaniu zasiłku chorobowego, do kwestii terminów musisz podchodzić z należytym zaangażowaniem.

Możesz otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Wiesz już, na jakich warunkach jest to możliwe. Musisz jednak pamiętać o tym, że zasiłek nie będzie ci przysługiwał, jeżeli zachowujesz prawo do wynagrodzenia, na podstawie innych przepisów obowiązujących w danej sytuacji. Dodatkowo zasiłku nie mogą pobierać osoby, które znajdują się na urlopie wychowawczym lub nawet bezpłatnym urlopie. W skrajnych przypadkach zasiłek może odebrać ci pobyt w areszcie tymczasowym lub pozbawienie wolności.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *