CEO (Chief Executive Officer) w firmie – poznaj obowiązki dyrektora generalnego!

CEO to jeden z częściej używanych anglojęzycznych skrótów w świecie przedsiębiorców. Mianem tym określa się stanowisko pracy dyrektora generalnego, czyli jednej z najważniejszych osób w organizacji. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat jego roli w firmie.

Używanie anglojęzycznych określeń w nazewnictwie stanowisk pracy służy ułatwieniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami oraz stworzeniu profesjonalnego wizerunku firmy. CEO jest jednym częściej używanych skrótów – w ten sposób określa się dyrektora generalnego, czyli podstawową jednostkę zarządzającą Stworzyliśmy krótki poradnik zawierający najważniejsze informacje dotyczące omawianego stanowiska.

Co oznacza skrót CEO w firmie?

Używanie skrótów anglojęzycznych nazw stanowisk pracy powoli staje się normą w polskich przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Język angielski uznaje się bowiem za międzynarodowy, a firmy go wykorzystujące odbiera się jako bardziej profesjonalne i otwarte na ekspansję zagraniczną.

Kim jest CEO? To skrót od nazwy Chief Executive Officer, co w przekładzie na język polski oznacza dyrektora generalnego lub dyrektora zarządzającego. Stanowisko to piastuje najważniejsza osoba w firmie, czyli szef lub prezes zarządu. W niektórych kręgach mianem CEO określa się osobę, która stworzyła daną firmę i cały czas nią zarządza.

W Stanach Zjednoczonych tego skrótu używa w odniesieniu do najważniejszej osoby w organizacji. W innych krajach anglojęzycznych stosowany jest on głównie w przedsiębiorstwach notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Zadania dyrektora zarządzającego

Chief Executive Officer (CEO) jest ekscytującą rolą w przedsiębiorstwie, która daje wiele możliwości do działania i rozwoju, a jednocześnie jest dobrze płatna i doskonale wygląda w referencjach zawodowych. Jednak rozwój zawodowy i budowanie marki własnej wiąże się tutaj z ponoszeniem bardzo dużej odpowiedzialności za byt zarządzanego przedsiębiorstwa oraz los zatrudnionych w nim pracowników. Dbałość o rentowność firmy, zaspokojenie oczekiwań finansowych pracowników oraz oczekiwań inwestorów niezwykle trudno jest pogodzić, dlatego niewielu ma odwagę i predyspozycje, aby przejąć na siebie taki ciężar.

Zobacz też:  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022? Otrzymaj kuroniówkę!

Chcesz w przyszłości zostać CEO? Poniżej opisujemy podstawowe zadania, jakim musi sprostać osoba piastująca stanowisko dyrektora generalnego.

Wyznaczanie długoterminowej wizji i planowanie strategiczne

Osoba zarządzająca w korporacji jest podmiotem odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstwa. Musi doskonale wiedzieć, dokąd zmierza firma oraz jakie cele powinna osiągnąć w długiej perspektywie czasu. CEO odpowiada za kreowanie długoterminowej wizji, misji i strategii. Do jego zadań należy wyznaczanie konkretnych kierunków działań i celów biznesowych organizacji.

Efektywna współpraca z podwładnymi

Dyrektor generalny powinien pozostawać w stałym kontakcie z dyrektorami poszczególnych działów w przedsiębiorstwie, aby na bieżąco kontrolować sposób realizacji przez nich obranej strategii firmy. Dodatkowo powinien nadzorować pracę podległych im zespołów pod kątem jej efektywności i celowości. Wszelkie niedoskonałości, które są wskazywane przez raporty, powinny być natychmiast korygowane za pomocą odpowiednich planów naprawczych.

Właściwa komunikacja wewnętrzna

Osoby piastujące najwyższe stanowisko w dziale są ważne, ale w istocie każdy pracownik organizacji powinien doskonale znać jej misję i wizję, aby wiedzieć, do czego mają prowadzić wykonywane przez niego zadania. To właśnie do obowiązków CEO należy opracowanie i wdrożenie odpowiednich planów dla nowych pracowników. Ponadto powinien on zadbać o prawidłowe sformułowanie i funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy pracownikami i zatroszczyć się o ich odpowiednią motywację do pracy.

Dbałość o kadrę pracowniczą najwyższej jakości

Zatrudnieni w firmie pracownicy, a dokładniej posiadane przez nich kwalifikacje i umiejętności, świadczą o efektywności funkcjonowania całej organizacji. Z tego powodu CEO powinien dbać o to, aby podległy mu zespół składał się z najlepszych specjalistów. Dodatkowo pracownicy powinni lubić siebie nawzajem i tworzyć zgrany zespół połączony wspólnymi wartościami. Wartości te powinny być promowane na różnych poziomach funkcjonowania firmy, m.in. przy rekrutacji, realizacji projektów czy w systemie benefitów.

Dbałość o relacje z otoczeniem zewnętrznym

Chief Executive Officer jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiednich relacji z inwestorami i kontrahentami. Powinien właściwie zarządzać finansami przedsiębiorstwa oraz znajdować niezbędne do działania fundusze. Zadaniem CEO jest również reprezentowanie firmy na zewnątrz:

  • uczestniczenie w konferencjach, targach i eventach branżowych;
  • udzielanie wywiadów i komunikacja z mediami;
  • komentowanie działań podejmowanych przez branżę i jej poszczególne podmioty.
Zobacz też:  Chciałbyś pracować w sądzie, ale nie masz wykształcenia prawnego? Dowiedz się, jak zostać biegłym sądowym!

Zakres obowiązków Chief Executive Officer’a

W małych i średnich przedsiębiorstwach w roli dyrektora generalnego najczęściej występują właściciele i założyciele. Wówczas trudno mówić o jakichkolwiek wymaganiach, jakie się przed nimi stawia, ponieważ ich najważniejszym zadaniem jest utrzymanie rentowności podmiotu.

W większych firmach CEO wybierany jest w drodze awansu lub konkursu. Wówczas śmiało można określać szereg obowiązków, jakimi ci będą musieli sprostać. Niepodważalnie najważniejszym z nich jest zarządzanie organizacją oraz dbałość o efektywną komunikację pomiędzy zarządem a pozostałymi pracownikami.

Umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje, jakie powinien posiadać CEO

Rola dyrektora generalnego uznawana jest za niezwykle prestiżową, ale jednocześnie obarczoną ogromną odpowiedzialnością. Powinien on cechować się nienaganną prezencją, intelektem i błyskotliwością, ponieważ jest wizytówką przedsiębiorstwa. Oznacza to, że odbiera pochwały, ale również odpowiada za wszelkie niedociągnięcia, niedopatrzenia, porażki, braki i kryzysy wizerunkowe. Dobry dyrektor będzie zatem odporny na presję czasu i otoczenia, będzie miał umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie oraz ogromną wiedzę z dziedziny zarządzania. Powinien być dobrym kompanem do rozmów, wytrawnym negocjatorem, odpowiedzialnym przedsiębiorcą i autorytetem.

Zarobki CEO

Dyrektor generalny lub prezes przedsiębiorstwa mogą liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenia. Ich wysokość rozpoczyna się od kwoty osiemnastu tysięcy brutto miesięcznie. W średnich i dużych przedsiębiorstwach, które działają na skalę międzynarodową, pensje CEO sięgają nawet dziewięćdziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorstwo jest spółką kapitałową, a CEO członkiem jej zarządu, wówczas dyrektor może liczyć na coroczny udział w zyskach. Do tego dochodzą liczne dodatki uznaniowe.

CEO to anglojęzyczny skrót używany dla określenia posady Chief Executive Officera, czyli dyrektora generalnego. Za podejmowanie kluczowych decyzji odpowiada zwykle prezes zarządu lub właściciel firmy. To bardzo prestiżowe stanowisko, którego piastowanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Trudy pracy są jednak sowicie wynagradzane.

Zobacz też:  Praca w banku — czy kariera w bankowości jest wciąż atrakcyjna?

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *