Ile może dorobić emeryt w 2022 r.? Limity dorabiania do emerytury i renty

Ile może dorobić emeryt? Jest to kwestia regulowana przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach oraz rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli emeryt zanotuje zbyt duży przychód, to jego świadczenia mogą zostać zmniejszone. Czytaj dalej!

Ile może dorobić emeryt? Jest to bardzo ważne pytanie. Jeżeli emeryt chce zachować pełnię swoich świadczeń, to musi mieć świadomość tego, jaką kwotę wolno mu zarobić. Warto od razu podkreślić, że limity obowiązują wyłącznie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które przekroczyły wiek emerytalny, nie muszą się martwić. Mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Dowiedz się więcej!

Ile może dorobić emeryt?

Ile może dorobić emeryt? We wstępie znajduje się informacja o tym, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą dorobić bez ograniczeń. Jednak od tej zasady również jest wyjątek. Emeryci, których świadczenie emerytalne zostało podwyższone przez ZUS do wysokości świadczenia minimalnego, czyli na rok 2022 na kwotę 1338,44 zł brutto. W przypadku gdy taki emeryt osiągnie zbyt duży przychód, to otrzyma emeryturę bez dopłaty do kwoty minimalnej. Jeżeli taki emeryt chce otrzymać dopłatę, wysokość jego zarobków nie może jej przewyższać.

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie finansowe, które wypłacane jest przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci, czyli osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny (lub spełnią inne kryteria), otrzymują należne się im świadczenie. Wysokość emerytury obliczana jest na podstawie składek, które były odprowadzane przez osobę przyjmującą świadczenie podczas okresu, gdy pracował zawodowo. Istotna jest wysokość odprowadzanych składek społecznych, ponieważ to one decydują o tym, jakie świadczenie jest należne.

Zobacz też:  Jak zostać projektantem mody? Możesz spełnić swoje marzenia i dołączyć do grona wybitnych projektantów

Jakie są inne źródła dochodu emerytów?

Emeryci, którzy pobierają świadczenie emerytalne, mogą korzystać z różnych form wsparcia. Ustawodawca umożliwił dodatkowe oszczędzanie podczas okresu pracy zarobkowej. Osoby, które się na to decydują, mogą znacznie podnieść komfort swojego życia. Ustawodawca utworzył:

 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPK),
 • Indywidualne konto Emerytalne (IKE),
 • Indywidualne konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Powyższe opcje są dobrowolne. Każdy obywatel ma prawo samodzielnie zadecydować o tym, czy zechce wziąć udział w powyższych programach. Stanowią one pewną formę uzupełnienia systemu emerytalnego.

Czy renciści mogą dorabiać?

Jeżeli jesteś rencistą i zastanawiasz się nad tym, czy możesz sobie dorobić? Jeżeli pobierasz rentę rodzinną, to nie musisz przejmować się żadnymi ograniczeniami. Możesz zarobić każdą kwotę i nie odbije się to na wysokości renty. Podobnie jest w przypadku osób, które pobierają rentę inwalidzką. Inwalidzi, w tym również inwalidzi wojskowi, którzy są niezdolni do pracy, mogą bez żadnych ograniczeń dorabiać do świadczeń. Dzięki temu są oni w stanie skutecznie podnieść komfort swojego życia.

Ile może dorobić emeryt? W jakim przypadku emerytura zostanie zmniejszona?

Twoje świadczenie może zostać zmniejszone. W jakim wypadku? Jeżeli twoje wynagrodzenie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Wysokość tego wynagrodzenia ustalane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo ważne jest to, że emerytura może zostać zawieszona! Dzieje się to w sytuacji, gdy wynagrodzenie przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym osoby, które chcą zachować swoje świadczenia, muszą zwracać uwagę na wysokość swoich zarobków.

Ile wynosi obecnie przeciętne wynagrodzenie?

Ile może dorobić emeryt? Zależy to od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny podał, że średnie wynagrodzenie na drugi kwartał 2022 r. wynosi 6156,25 zł. Musisz pamiętać, że ta kwota zmienia się co kwartał. Obecna jest o 75 zł mniejsza niż poprzednia. W związku z tym, jeżeli twoje zarobki zbliżają się do kluczowych w tej sprawie wartości, musisz pamiętać o sprawdzaniu najnowszych ogłoszeń GUS-u.

Przykład z życia wzięty

Ile może dorobić emeryt? Żeby to obliczyć, musisz wiedzieć, ile wynosi średnie miesięczne wynagrodzenie podane przez GUS. Z powyższej części tekstu wiesz już, że na drugi kwartał 2022 r. takie wynagrodzenie wynosi 6156,25 zł. Oznacza to, że zmniejszenie emerytury może mieć miejsce, jeżeli przychód emeryta wyniesie więcej niż 4309,40 zł. Jest to 70 proc. pełnego średniego wynagrodzenia. Zawieszenie emerytury lub renty może mieć miejsce w sytuacji, gdy wynagrodzenie emeryta przekroczy 8003,20 zł, czyli 130 proc. średniej.

Zobacz też:  Praca w korporacji. Jak pracuje się w dużej firmie?

Kiedy przejść na emeryturę?

W Polsce istnieje możliwość wyboru. Emerytura jest prawem, ale nie obowiązkiem. Oznacza to, że możesz samodzielnie podjąć decyzję o przejściu na emeryturę po przekroczeniu wieku emerytalnego. Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 dla mężczyzn. W aktualnej postaci został on ustalony 1 października 2017 roku. Kiedy zdecydować się na emeryturę? Jest to pytanie bardzo trudne, ponieważ wiele zmiennych odgrywa tutaj istotną rolę. Przede wszystkim należy kierować się swoim stanem zdrowia oraz sytuacją na rynku pracy, a także swoimi potrzebami.

Ile otrzymasz emerytury?

Emerytury i renty obliczane są indywidualnie, jednak na podstawie ogólnych standardów. Jeżeli wykazujesz niezdolność do pracy i chcesz poznać wysokość należnych ci świadczeń, możesz odwiedzić doradców emerytalnych. Zostali oni powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie kwoty przychodu oraz innych danych powiedzą ci oni, jaką kwotę świadczeń otrzymasz.

Czy ZUS zawsze zmniejszy świadczenia?

Limity nie dotyczą wszystkich. Są niektóre grupy osób, które nie muszą przejmować się wysokością swoich zarobków, ponieważ nie będzie to miało wpływu na ich świadczenia. Przede wszystkim są to osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i jednocześnie nie mają podwyższonej przez ZUS emerytury do kwoty minimalnej. Osoby, które mają prawo do emerytury częściowej, również nie muszą obawiać się zmniejszenia świadczeń. Podobnie osoby pobierające rentę inwalidy wojennego. Dotyczy to osób, które przebywają w miejscach odosobnienia, ale również rodzin, które otrzymują świadczenia po inwalidach.

Osoby na wcześniejszej emeryturze

Osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę. Mają one obowiązek poinformowania ZUS-u o dodatkowych dochodach. Konieczne jest zgłoszenie się do urzędu i poinformowanie o prognozowanych dochodach. Jeżeli osoba na wcześniejszej emeryturze się na to nie zdecyduje, to może utracić świadczenie, a w nawet może pojawić się konieczność zwrócenia świadczenia, które zostało nienależnie pobrane.

Zobacz też:  Urlop na żądanie - jak prawidłowo zgłosić pracodawcy chęć skorzystania z uprawnień pracowniczych

Jakie źródło zarobków może powodować obniżenie emerytury?

ZUS zwraca bardzo dużą uwagę na to, czy emeryt, który pobiera świadczenie, ma źródło dochodu, które podlega pod obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego. Chodzi tu głównie o pracę na podstawie stosunku pracy, czyli najczęściej na podstawie umowy o pracę. Emeryt może również pracować na podstawie umowy zlecenie lub umowy agencyjnej. Podobnie ma się sprawa w przypadku pracy na podstawie umowy o świadczenie usług, która została sporządzona zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Kto otrzymuje trzynastkę?

Emeryci od 2020 r. otrzymują trzynastą emeryturę. Jest to dodatkowe, stałe świadczenie, które wypłacane jest w kwietniu. Żeby otrzymać świadczenie, emeryt musi przejść na emeryturę przed końcem marca danego roku. Trzynastka wypłacana jest w wysokości minimalnej emerytury. Trzynastkę otrzymują osoby, które posiadają:

 • emeryturę;
 • rentę w ZUS;
 • rentę rolników w KRUS;
 • emeryturę pomostową;
 • rentę socjalną;
 • zasiłki przedemerytalne;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę służb mundurowych;
 • rentę inwalidów wojennych i wojskowych.

Czym jest 14 emerytura?

W Polsce emeryci mogą liczyć również na otrzymanie czternastki. Jest to świadczenie, które wypłacane jest raz w roku. Przysługuje ono takim samym grupom jak trzynastki. Świadczenie otrzymują więc renciści oraz emeryci. Czternastka może zostać jednak zmniejszona. Decyduje o tym próg dochodowy. W przypadku czternastki obowiązuje zasada  „złotówka za złotówkę”. Na czym ona polega? Świadczenie emeryta jest zmniejszana o nadwyżkę kwoty 2900 zł. Jeżeli emeryt zanotował dochód w wysokości 3100 zł, to jego czternastka zostanie pomniejszona o 200 zł.

Ile może dorobić emeryt? Graniczne kwoty zmieniają się na przestrzeni lat. Niektórzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Bez obawy, że ZUS zawiesi im świadczenia. Niektórzy emeryci i renciści muszą liczyć się z tym, że istnieją dla nich limity dorabiania, które nie pozwalają im zarobkować bez ograniczeń pod groźbą zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Pamiętaj, że istnieje tutaj wiele zmiennych, a przepisy mogą się zmienić. W przypadku wątpliwości należy poszukać informacji u źródła, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *