Jak wygląda praca agenta celnego? Jak zostać agentem celnym?

Chcesz wiedzieć, jak zostać agentem celnym? Zapoznaj się z poniższym artykułem i przekonaj się, czy to zawód odpowiedni dla ciebie.

Agent celny może znaleźć dobrze płatną pracę w wielu miejscach lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Przeczytaj ten artykuł, który wyjaśnia, na czym polega praca agenta celnego, jak zostać agentem celnym, a także ile się zarabia na tym stanowisku.

Na czym polega praca agenta celnego?

Agent celny nie jest urzędnikiem państwowym tak jak celnik. Agent celny pracuje na rzecz firmy lub przedsiębiorcy. Jego obowiązkiem jest dopilnowanie, aby obrót towarowy przez granicę przebiegał zgodnie z przepisami prawa. Kontroluje, czy przewożony towar jest legalny, czy towar jest przewożony prawidłowo i odpowiednio zabezpieczony oraz co jest przewożone. Jest to osoba dobrze zaznajomiona z przepisami prawa głównie tymi, jakie obowiązują w kraju, w którym pracuje, ale też innych krajów.

Podstawowe zadania na stanowisku agenta celnego:

  • współpraca z Urzędem Celnym;
  • zgłaszanie towarów do procedur celnych;
  • odprawa celna;
  • przygotowanie raportów i rozliczeń podatkowych;
  • kontrola dokumentów dostarczanych przez przedsiębiorców;
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi.

Jak zostać agentem celnym?

Na listę agentów celnych Ministra Finansów można zapisać się podczas wizyty w urzędzie lub listownie. W tym celu wystarczy wypełnić wniosek o wpis na listę agentów celnych. Do wniosku należy dołączyć odpisy dyplomu potwierdzającego wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności oraz dokument, który potwierdza co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych. Osoby, które ubiegają się o wpis na podstawie decyzji o uznaniu kwalifikacji, muszą dołączyć do wniosku jedynie zaświadczenie o niekaralności.

Zobacz też:  Jak zostać aktorem dubbingowym? Profesjonalny dubbing dodaje finalnemu dziełu czegoś wyjątkowego, stań się tego częścią

Jeżeli wniosek zawiera braki lub błędy, należy je poprawić w terminie 7 dniu od otrzymania wezwania z urzędu. W przeciwnym razie urząd nie będzie go dalej rozpatrywał. Na listę agentów celnych wpisuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku.

Kto może zostać agentem celnym?

Osoba, która chce zostać agentem celnym, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu procedur związanych z handlem międzynarodowym, wiedzę z zakresu prawa celnego oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze celnej. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę, jeśli posiada ona decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu, a także dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku finanse, prawo, handel międzynarodowy lub ekonomia. Studia powinny obejmować wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa finansowego. Warunkiem jest także zgoda kandydata na wpisanie do rejestru agentów celnych i zdolność do czynności prawnych.

Kto nie może pracować jako agent celny?

Agentem celnym nie może zostać osoba, która jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Co jest ważne w zawodzie agenta celnego?

Zawód agenta celnego, to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Kandydat na to stanowisko musi ciągle aktualizować swoją wiedzę, aby być na bieżąco z wymaganiami sanitarnymi, farmaceutycznymi i weterynaryjnymi w przewozie. Przydatna jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Wykształcenie prawne lub techniczne dobrze przygotowuje do wykonywania tej pracy. Trzeba pamiętać, że agent celny musi wykazywać się dużą odpowiedzialnością, skrupulatnością i odpornością na stres. W pracy, podczas kontroli mogą zdarzać się sytuacje, które wymagają pełnego opanowania i samodzielnego podejmowania decyzji, na przykład, gdy okazuje się, że dokonywany jest przemyt lub przedsiębiorcy dopuścili się przestępstwa. Agent celny musi wtedy odpowiednio ocenić sytuację i szybko zareagować.

Zobacz też:  Podanie o pracę ratownik medyczny - jak skutecznie aplikować o pracę w szpitalu?

Zalety pracy jako agent celny

Praca na tym stanowisku nie należy do nudnych. Wiąże się z ciągłym kontaktem z innymi ludźmi i nowymi sytuacjami. To praca, którą można wykonywać latami, bez wypalenia zawodowego. Wraz ze wzrostem doświadczenia daje możliwość awansu i lepszych zarobków. Duża odpowiedzialność, jaka się z nią wiąże, może również dawać poczucie satysfakcji z pracy.

Ile zarabia agent celny i gdzie może znaleźć pracę?

Na zarobki agenta celnego wpływa doświadczenie i wiedza, jaką posiada. Początkujący agent celny może zarobić ponad 3000 zł brutto. Jednak z czasem ma szanse na awans i wysokie premie. Średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5 500 zł brutto. Najbardziej doświadczeni agenci osiągają zarobki powyżej 6 000 zł brutto na miesiąc.

Agent celny może znaleźć zatrudnienie w magazynach celnych, celnych organach podatkowych lub biurach agencji celnych. Agenci celni są zatrudniani przez większość przedsiębiorstw, które zajmują się wymianą handlową z innymi krajami, czyli firmy kurierskie, transportowe i przedsiębiorstwa logistyczne.

Droga do tego, jak zostać agentem celnym nie jest trudna, o ile spełnia się określone wymagania. Później zostaje już tylko nabrać doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę, aby mieć szanse na wyższe zarobki.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *