Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Chcesz wiedzieć, jak zostać członkiem komisji wyborczej w najbliższych wyborach? Przeczytaj nasz poradnik – znajdziesz tam wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zgłosić swoją kandydaturę.

Czy wykonywanie zadań w ramach komisji wyborczej to dobra okazja do zdobycia dodatkowych pieniędzy? Warto spróbować swoich sił – za kilkanaście godzin pracy możesz otrzymać nawet 500 złotych. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Sprawdź, jakie są wymagania i procedury dla kandydatów.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydat na członka komisji wyborczej powinien spełniać kilka kryteriów. Taka osoba musi:

 • być obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat;
 • nie być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie być pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie być ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W kwestii „jak zostać członkiem komisji wyborczej” ważne jest również miejsce zamieszkania. Kandydatem może być osoba, która mieszka na stałe na obszarze województwa, w którym zgłasza się do pracy w komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie jednej z gmin tego województwa.

Przepisy Państwowej Komisji Wyborczej określają również, jakie osoby nie mogą znajdować się w składzie komisji wyborczej. Są to:

 • kandydaci w wyborach;
 • osoby, które są w stosunku do kandydata: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub przysposabiającą, a także małżonkiem wstępnego, zstępnego lub przysposobionego – ale jedynie wtedy, gdy kandydat ubiega się o stanowisko w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
 • komisarze wyborczy;
 • pełnomocnicy wyborczy i finansowi komitetów wyborczych;
 • urzędnicy wyborczy;
 • mężowie zaufania;
 • obserwatorzy społeczni;
 • pełnomocnicy, o których jest mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
Zobacz też:  Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – o co może zapytać rekruter? Poznaj najczęściej zadawane pytania!

Jakie są obowiązki członka komisji wyborczej?

Zadaniami obwodowych komisji wyborczych, powoływanych przez Państwową Komisję Wyborczą (Krajowe Biuro Wyborcze) na czas wyborów, jest:

 • przeprowadzenie głosowania w wyznaczonym obwodzie;
 • pilnowanie, by w dniu wyborów, w miejscu i czasie głosowania, przestrzegano prawa wyborczego;
 • ustalenie wyniku głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przekazanie wyników głosowania w obwodzie do właściwej komisji wyborczej.

Jak to wygląda w praktyce? Jako członek komisji wyborczej będziesz zobowiązany do przebywania w miejscu głosowania w wyznaczonych godzinach (najczęściej w wybranych godzinach otwarcia lokalu wyborczego), wydawania kart wyborczych, sprawdzania danych osób głosujących, a także udzielania im niezbędnych informacji. Konieczna jest także obecność członków podczas otwarcia zapieczętowanych kart wyborczych. Jako członek komisji wyborczej będziesz musiał być również obecny podczas zliczania głosów. Tę procedurę przeprowadza się wieczorem, po zakończeniu głosowania – warto pamiętać, że przy dużej frekwencji lub przy problemach w uzyskaniu wiarygodnego wyniku liczenie może przedłużyć się do godzin nocnych.

Ile zarobisz jako członek obwodowej komisji wyborczej?

Stawki wynagrodzenia dla członków obwodowej komisji wyborczej są ustalane każdorazowo przy danych wyborach. To, ile pieniędzy zarobisz, zależy od twojej funkcji w komisji. Przykładowo w wyborach prezydenckich w 2020 roku stawki były następujące:

 • 500 złotych dla przewodniczącego;
 • 400 złotych dla zastępcy przewodniczącego;
 • 350 złotych dla członków komisji.

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów, zwyczajowo dieta wynosi 50% pierwotnej stawki. Nie zawsze tak jednak jest – we wspomnianych wyborach prezydenckich członkowie komisji otrzymali takie samo wynagrodzenie za pracę przy głosowaniu w pierwszej i drugiej turze.

Jak zostać członkiem komisji wyborczej – gdzie się zgłosić?

Jeśli chcesz zostać kandydatem do składu wybranej komisji wyborczej, masz dwa sposoby, by to zrobić. Możesz:

 • zgłosić się bezpośrednio do wybranego komitetu wyborczego;
 • zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.
Zobacz też:  Jaka praca na weekendy idealna dla ciebie? sprawdź najlepsze opcje!

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W jakim terminie odbywają się zgłoszenia kandydatów?

Wiesz już, jak zostać członkiem komisji wyborczej i chcesz sprawdzić się w tej roli? Pamiętaj o terminie zgłaszania swojej kandydatury. Informacje na ten temat zawsze znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Warto wiedzieć, że za dzień dokonania zgłoszenia uznaje się ten, w którym twoje dokumenty dotrą do urzędu gminy – uwzględnij to w swoich planach.

Kiedy możesz spodziewać się wyników rekrutacji? Obwodowe komisje wyborcze przyjmują członków najpóźniej na 21 dni przed terminem wyborów.

Chcesz połączyć aktywność obywatelską z szansą na dodatkowy zarobek? Praca w komisji wyborczej może być rozwiązaniem dla ciebie!


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *