Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę to czas, jaki musi minąć między wypowiedzeniem umowy a jej rozwiązaniem. Do tego momentu pracownik zobowiązany jest wykonywać obowiązki pracownicze. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj artykuł do końca.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, zależne są przede wszystkim od okresu zatrudnienia pracownika w danej firmie. Aspekt ten szczegółowo regulowany jest przez artykuł 36. Dziennika Ustaw z 2022 roku.

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

W zależności od stażu pracy długość twojego okresu wypowiedzenia umowy o pracę może się różnić. Zasady te dokładnie opisane są w Dzienniku ustaw i Kodeksie pracy. Według nich:

 • poniżej 6 miesięcy zatrudnienia, rozwiązanie umowy następuje po 2 tygodniach;
 • od 6 miesięcy okres ten jest równy jeden miesiąc;
 • jeśli zatrudnienie trwało minimum 3 lata, okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące.

Choć umowa o pracę jest najczęściej stosowanym dokumentem, istnieją również inne. Jedną z nich jest umowa zlecenie. Według prawa pracy jest to umowa cywilnoprawna, w związku z czym jej zerwanie może nastąpić w trybie natychmiastowym.

Drugim rodzajem jest umowa o dzieło. Działa ona na innych zasadach, niż umowa o pracę – zerwanie jej w trybie wypowiedzenia nie jest możliwe. Najczęstszym powodem zakończenia współpracy przy tym dokumencie jest niezadowolenie zamawiającego z pracy osoby wykonującej dzieło. Strona zamawiająca może zerwać umowę w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny.

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – kiedy może mieć miejsce?

Umowa o pracę działa na zupełnie innych zasadach w porównaniu z pozostałymi rodzajami umów. Wynika to z wielu zasad i warunków, które się na nią składają.

Zobacz też:  Chciałbyś pracować w sądzie, ale nie masz wykształcenia prawnego? Dowiedz się, jak zostać biegłym sądowym!

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych w sprawie okresów wypowiedzenia jest skrócenie go. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje taka możliwość. Okazuje się, że okresy wypowiedzenia mogą zostać skrócone, ale tylko w niektórych warunkach przy ściśle określonych zasadach.

Wypowiedzenie skrócisz w przypadku kiedy w firmie pracujesz co najmniej 3 lata, a czas wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że wówczas skrócenie może zasądzić wyłącznie pracodawca. Gdy już dojdzie do takiej sytuacji, musi on wypłacić pracownikowi odszkodowanie równe wypłacie za pozostały czas wypowiedzenia.

Inna możliwość skrócenia tego okresu może wystąpić, gdy będą mieć miejsce sytuacje, na które nie ma wpływu pracownik, np. likwidacja zakładu pracy lub ogłoszenie przez pracodawcę upadłości przedsiębiorstwa. W takim wypadku musisz złożyć swojemu przełożonemu oświadczenie – koniecznie razem z wypowiedzeniem umowy. Dokumenty te muszą być złożone razem, w tym samym momencie. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, w tym przypadku również przysługuje ci odszkodowanie od pracodawcy za pozostały czas wypowiedzenia. Wynika to z zapisów zawartych w Kodeksie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co powinno zawierać?

Wiesz już, czym jest okres wypowiedzenia o pracę, więc skupmy się na tym, co go poprzedza – wypowiedzenie umowy. Jest to dokument w formie pisemnego oświadczenia woli pracownika lub pracodawcy. Oświadczenie to stanowi decyzję jednostronną, w związku z czym nie wymaga zgody drugiej ze stron.

Ważne jest, aby sporządzając wypowiedzenie uwzględnić w nim następujące informacje:

 • miejscowość i datę;
 • informacje na temat pracodawcy i pracownika;
 • oświadczenie chęci wypowiedzenia umowy o pracę wraz z podaniem jej numeru, daty zawarcia oraz stron umowy;
 • określenie długości okresu wypowiedzenia i oświadczenie o jego zachowaniu, chyba że jest to wypowiedzenie natychmiastowe, bez tego okresu;
 • podpis strony oświadczającej i przyjmującej oświadczenie do wiadomości.

Niepoprawne oświadczenie, w którym wystąpią błędy lub braki, może nie zostać zaakceptowane. Zwracaj więc uwagę na ilość i poprawność zapisywanych danych, aby uniknąć zbędnych komplikacji i wydłużenia całego procesu.

Zobacz też:  Jak zostać strażakiem zawodowym? Od OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) do PSP (Państwowej Straży Pożarnej)

Umowa na czas określony a nieokreślony – jakie są różnice w okresie wypowiedzenia?

Umowa o pracę na czas nieokreślony działa na podobnej zasadzie, jak umowa zawarta na czas określony. Istnieją jednak pewne zbieżności, o których warto wiedzieć.

Główną różnicą między tymi dwiema umowami jest czas związany ze stażem pracownika. Pracodawca powinien przejść z pracownikiem na umowę na czas nieokreślony wówczas, gdy ten przepracuje u niego maksymalnie 33 miesiące. Mogą one zostać podzielone najwyżej na 3 umowy na czas określony.

Różnica w okresie wypowiedzenia między umową na czas określony a nieokreślony polega na tym, że w przypadku tej pierwszej strona nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia. Gdy jednak zawarta została umowa na czas nieokreślony, podanie powodu jej rozwiązania jest obligatoryjne.

Okres wypowiedzenia – jak liczyć, aby przewidzieć, kiedy się skończy?

Okresy wypowiedzenia można przedstawiać w trzech parametrach – dniach, tygodniach i miesiącach. Specjalnie dla ciebie sprawdziliśmy, jak liczyć go w tych trzech wariantach.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach nie ma zastosowania przy standardowych umowach o pracę. Może on się jednak sprawdzić w przypadku trzydniowego wypowiedzenia umowy na okres próbny wynoszącej 2 tygodnie. Odliczanie rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym od dnia złożenia wypowiedzenia i trwa 3 dni robocze.

W przypadku wypowiedzenia liczonego w tygodniach pierwszym dniem rozpoczynającym ten okres zawsze jest niedziela. W związku z tym każdy tydzień mija w sobotę. Z kolei w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach, pod uwagę bierze się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następnego. Oznacza to, że jeśli złożysz wypowiedzenie drugiego stycznia, okres wypowiedzenia rozpoczyna się dopiero pierwszego lutego.

Wypowiedzenie umowy o pracę – podsumowanie

Jest wiele aspektów, które warto wziąć pod uwagę w trakcie składania wypowiedzenia umowy o pracę. W ramach podsumowania przygotowaliśmy ci w punktach najważniejsze informacje:

 • okres wypowiedzenia to czas, który musi minąć od momentu złożenia wypowiedzenia, do chwili rozwiązania umowy;
 • okresy wypowiedzenia są różne w zależności od długości stażu pracy w danej firmie.
 • w przypadku umowy zlecenie współpraca rozwiązana może być natychmiastowo,
 • w niektórych przypadkach ujętych w Kodeksie pracy, okres wypowiedzenia może zostać skrócony (np. upadłość pracodawcy). W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi odszkodowanie,
 • okres wypowiedzenia może być liczony w tygodniach lub miesiącach, rzadziej w dniach.
Zobacz też:  Praca w kwiaciarni – na czym polega praca florysty?

Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *