PRACA W WOJSKU — PRAWDZIWE ZAWODOWE WYZWANIE

Do 2009 roku obowiązywała w Polsce zasadnicza służba wojskowa, której wielu młodych mężczyzn chciało za wszelką cenę uniknąć. Obecnie sytuacja wydaje się zgoła odmienna — praca w wojsku staję się często marzeniem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ to jasno wytyczona ścieżka kariery z szansą na bardzo dobre zarobki. Z tego tekstu dowiesz się, jak dostać się do wojska, z czym wiążę się praca w wojsku, i jakie znajdziesz w nim perspektywy zawodowe.

Praca w wojsku — na czym polega?

Podstawowym zadaniem żołnierza pełniącego służbę w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest obrona granic ojczyzny, co jest zawarte w słowach przysięgi żołnierskiej składanej na sztandar. Ze względu na przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej żołnierz może być wysyłany na misje zagraniczne, zwane także pokojowymi. Od 2020 roku Polska brała udział w misjach pokojowych m.in. w Afganistanie, Syrii, czy Libanie.

W okresie pokoju praca w wojsku polega na niesieniu pomocy cywilom np. w czasie klęsk żywiołowych, różnego rodzaju katastrof, przy rozbrajaniu niewypałów, czy pełniąc wartę przy ważnych obiektach państwowych. Struktura Armii Polskiej jest zróżnicowana i składa się na: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne, Żandarmerię Wojskową, Marynarkę Wojenną i powstałe w 2017 roku Wojska Obrony Terytorialnej.

Jeżeli chcesz podjąć się pracy w wojsku, musisz spełnić kilka podstawowych kryteriów, którymi są: pełnoletność, posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, dobry stan zdrowia. Płeć nie mam tutaj znaczenia — zarówno pełnoletni mężczyźni, jak i kobiety mają szansę na rozpoczęcie kariery w wojsku. Rekrutacja na żołnierza zawodowego przebiega na trzy sposoby:

Służba kandydacka — jest przeznaczona dla osób chcących zasilić kadry oficerskie. Polega ona na ukończeniu szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych. Absolwent zyskuje tytuł podoficera bądź oficera.

Zobacz też:  Chief Financial Officer (CFO) – zakres obowiązków, zarobki i wymagane kwalifikacje

Służba przygotowawcza — jest przeznaczona dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej. Po służbie przygotowawczej uzyskuje się stopień szeregowego, oficera rezerwy lub podoficera. W zależności od wykształcenia trwa ono od 4 do 6 miesięcy.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej — jest to rodzaj jednostki powołany do życia w 2017 roku. Żołnierze WOT pełnią służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat. W takiej formie praca w wojsku jest najłatwiejsza do pogodzenia z życiem prywatnym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zgłosić się do Wojskowej Komisji Uzupełnień, gdzie otrzymasz wszystkie informacje dotyczące pracy w wojsku, wolnych stanowisk w strukturach armii oraz terminów kwalifikacji do wojska.

Praca w wojsku — stanowiska

Podstawowym rozróżnieniem stanowisk pracowniczych w wojsku są oczywiście stopnie wojskowe. Zakres obowiązków jest określany w zależności stopnia, jakiego dosłużył się żołnierz, jego specjalizacji i korpusu osobowego, do którego został przydzielony. Dla osób, które ukończyły szkołę podstawową lub średnią, armia oferuje zdobycie zawodu, natomiast dla absolwentów studiów wyższych mogą mieć możliwość pracy w wyuczonym zawodzie. Na podstawie informacji z portalu wojsko-polskie.pl, można określić szereg różnorodnych stanowisk, m.in.: kierowca pojazdu opancerzonego, strzelec wyborowy, wartownik, informatyk, saper, zwiadowca, operator łączności, czy dowódca drużyny.

Praca w wojsku to nie tylko służba żołnierska związana. Możliwość rozwoju zawodowego w armii mają także cywile. Wojsko stwarza możliwość zatrudnienia osobom, które nie są zainteresowane uczestnictwem w działaniach na polu walki. Znają tam zatrudnienie specjaliści z różnorodnych dziedzin; prawa, księgowości, komunikacji, czy informatyki. Bardzo pożądanymi pracownikami cywilnymi w wojsku są kierowcy także posiadający uprawnienia kategorii C i C + E. Służba cywilna jest dla funkcjonowania wojska bardzo istotna, ponieważ wspiera ją w działaniach niepowiązanych bezpośrednio z obroną kraju.

Zobacz też:  Wypowiedzenie umowy o pracę – wzory, terminy i zasady

Praca w wojsku — zarobki

Praca w wojsku zapewnia stabilne i jasno określone zarobki. Wynagrodzenie zależy od stopnia wojskowego (co jest związane z wykształceniem) i pełnionych obowiązków. Najmniej oczywiście zarobi szeregowiec, a najwyższe wynagrodzenie otrzyma generał. Członkowie polskiej armii zyskali wyraźną podwyżkę swojego wynagrodzenia w 2020 roku, przykładowo; podstawowy żołd żołnierza w stopniu szeregowca wzrósł z 3650 zł brutto do 4100 zł, natomiast sierżanta z 4440 zł brutto do 4970 zł. Dokładne stawki uposażenia wojskowego na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wyglądają następująco:

⦁ szeregowy: 4110 zł brutto

⦁ starszy szeregowy: 4180 zł brutto

⦁ kapral: 4660 zł brutto

⦁ starszy kapral: 4700 zł brutto

⦁ plutonowy: 4740 zł brutto

⦁ sierżant: 4970 zł brutto

⦁ starszy sierżant: 5040 zł brutto

⦁ młodszy chorąży: 5090 zł brutto

⦁ chorąży: 5330 zł brutto

⦁ starszy chorąży: 5430 zł brutto

⦁ starszy chorąży sztabowy: 5530 zł brutto

⦁ podporucznik: 5790 zł brutto

⦁ porucznik: 5870 – 5910 zł brutto

⦁ kapitan: 6120 – 6230 zł brutto

⦁ major: 6530 – 6870 zł brutto

⦁ podpułkownik: 7170 – 7850 zł brutto

⦁ pułkownik: 8320 – 9660 zł brutto

⦁ generał brygady: 10480 – 11230 zł brutto

⦁ generał dywizji: 11830 – 12780 zł brutto

⦁ generał broni : 13480 – 14580 zł brutto

⦁ generał: 16830 zł brutto

Praca w wojsku — wady i zalety

Praca w wojsku posiada długą listę zalet. Jest to zawód traktowany z najwyższym szacunkiem przez społeczeństwo i łączy się z wieloma gratyfikacjami poza podstawowym wynagrodzeniem z tytułu służby wojskowej. Co 3 lata żołnierz otrzymuje dodatek w związku z długoletnią służbą i wynosi on dodatkowe 3 proc. do podstawowego uposażenia. W związku ze służbą w danej miejscowości otrzymujemy świadczenie mieszkaniowe graniczące w kwotach od 360 do 900 zł. Poza tym dzięki służbie wojskowej otrzymamy: nagrody uznaniowe, różnorodne dodatki, zapomogi na okoliczności kryzysowe, należności za podróże i przeniesienia, czy zniżki. Oczywiście poza korzyściami materialnymi sama praca w wojsku jest ekscytującą przygodą, możliwością nawiązania długoletnich przyjaźni, obsługiwania specjalistycznych maszyn i odwiedzenia różnorodnych zakątków świata w związku z podróżami służbowymi i misjami zagranicznymi.

Zobacz też:  Jak przejść na emeryturę : wszystko co musisz wiedzieć

Wszystkie powyższe zalety wynikają jednak z tego, że wojsko zawodowe to służba wymagająca bezwzględnego poświęcenia i posłuszeństwa. Wojsko to jest instytucją wybitnie hierarchiczną i wiąże się z wypełnianiem rozkazów, a nie poleceń służbowych. Rozkazów w żadnym wypadku nie możemy negować. Posłuszeństwo, pokora i szacunek do przełożonych jest wymogiem absolutnie podstawowym, więc jeżeli ktoś miałby problemy z podporządkowaniem się, to absolutnie nie nadaje się do służby wojskowej. Praca w wojsku wymaga też innych istotnych cech, aby armia funkcjonowała należycie: odwaga, rzetelność, dyscyplina, samodzielność. Dla służby w wojsku trzeba też niejednokrotnie poświęcić swoje życie prywatne i liczyć się z częstymi i długimi rozłąkami z rodziną. Jest to kwestia, z którą nie każdy sobie radzi psychicznie.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *