Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi? Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie złożyć wniosek?

W Polsce wiele osób pozostaje bez pracy z różnych względów. Problemy z zatrudnieniem często wynikają z braku kwalifikacji lub problemów zdrowotnych. Sprawdź, ile wynosi i jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych 2022.

Po spełnieniu określonych w przepisach warunków każdy, kto pozostaje bez pracy, ma prawo do zasiłku wypłacanego przez Urząd Pracy. Jako osoba bezrobotna masz możliwość otrzymywania świadczenia finansowego nawet przez 365 dni w roku. PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy, wymaga rejestracji osoby bezrobotnej w systemie, by móc wypłacić świadczenie. Pamiętaj, że pomoc przysługuje ci tylko wtedy, kiedy twój staż pracy jest odpowiednio długi, a ty zarejestrujesz się jako osoba niepracująca. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak działa zasiłek dla bezrobotnych 2022? Poniżej znajdziesz wiele ciekawych informacji.

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – jakie są warunki przyznania świadczenia?

Straciłeś pracę i chcesz pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych? W takim razie musisz spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim udaj się do Powiatowego Urzędu Pracy i zarejestruj się jako osoba bezrobotna. Oprócz tego PUP do wypłaty zasiłku wymaga:

 • minimum rocznego stażu pracy;
 • dokumentacji, która potwierdza, że przepracowałeś 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w PUP-ie;
 • osiągania minimum minimalnego wynagrodzenia w kraju podczas wcześniejszej pracy zawodowej;
 • odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Pamiętaj, że minimalne wynagrodzenia na 2022 rok wynosi 3010 złotych brutto. To niezbędne minimum, aby mieć prawo do pełnej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Chcesz wiedzieć, kiedy przysługuje ci prawo do zasiłku? Przede wszystkim wtedy, kiedy stracisz pracę, a także w Urzędzie Pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji pracy.

Zobacz też:  Jak zadbać o twarz przed rozmową kwalifikacyjną? Makijaż biznesowy i walka z niedoskonałościami

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 nie przysługuje osobom, które prowadziły własną działalność gospodarczą i odprowadzały preferencyjne składki ZUS. W tym przypadku podstawa wymiary składek jest znacznie niższa, aniżeli minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce. Do okresu pracy, który wlicza się do warunków otrzymywania zasiłku, zaliczamy:

 • urlopy wychowawcze;
 • czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

W tych trzech sytuacjach czas pracy liczony jest na normalnych zasadach. Jeśli po utracie pracy zajdziesz w ciąże zasiłek macierzyński, niestety nie będzie dla ciebie dostępny. Zasiłek dla bezrobotnych 2022 przysługuje natomiast za każdy dzień kalendarzowy od czasu zarejestrowania się w urzędzie jako osoba bezrobotna.

Kiedy można stracić prawo do świadczenia? Zasiłek dla bezrobotnych 2022

Jako osoba bezrobotna możesz w niektórych sytuacjach stracić prawo do otrzymywania zasiłku. Jeśli bez uzasadnionej przyczyny odmówisz przyjęcia propozycji pracy z PUP-u, utracisz całkowicie status osoby bezrobotnej. Zwróć uwagę, że ponowne zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna będzie możliwe dopiero po upływie aż 120 dni od tego czasu. Nie chcesz stracić zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych? W takim razie po otrzymaniu dyspozycji z PUP-u musisz zgodzić się na:

 • wykonywanie prac społecznych;
 • wykonywanie prac interwencyjnych;
 • odbywanie szkoleń;
 • uczestnictwo w stażu;
 • przyjęcie pracy w firmie, do której skierował cię PUP.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku?

Chcesz wiedzieć, komu nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2022 roku? Aby otrzymać świadczenie, musisz spełnić określone warunki wynikające z przepisów prawa. Zasiłek dla bezrobotnych 2022 nie jest dostępny dla osób, które:

 • nie podjęły się szkolenia po otrzymaniu skierowania;
 • w terminie 6-miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP-ie rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia z pracodawcą;
 • odbywają praktyki absolwenckie i otrzymują z tego tytułu świadczenia pieniężne;
 • otrzymują odszkodowanie za zerwanie umowy o pracę;
 • zostały zwolnione dyscyplinarnie w terminie do 6-miesięcy przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022? Podpowiadamy!

Zastanawiasz się, jaka jest zależność przeciętnej stopy bezrobocia w kraju do wysokości otrzymywanego świadczenia? Pamiętaj też, że zasiłek dla bezrobotnych 2022 wypłacany jest przez 6 lub 12 miesięcy. Wpływ na okres, przez jaki wypłacane będzie świadczenie, ma kilka czynników, a między innymi stopa bezrobocia na terenie konkretnego powiatu. Obecnie wysokość zasiłku dla osób pozostających bez pracy zawodowej, wynosi:

 • 80% świadczenia podstawowego dla osób, których staż pracy nie przekracza 5-lat;
 • 100% świadczenia dla osób, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat;
 • 120% świadczenia dla osób, których staż pracy wynosi już ponad 20 lat.
Zobacz też:  Jak wygląda praca dietetyka? Jakie są zadania i umiejętności?

Twój pracodawca odprowadzał składki społeczne i Fundusz Pracy? W takim razie przez pierwsze trzy miesiące przysługuje ci nieco większa kwota świadczenia dla osób bezrobotnych. Jeśli pracowałeś przez mniej niż 5 lat, otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych 2022 w wysokości 992,64 zł brutto przez pierwsze 90 dni. Dla osób, którym przysługuje 100% kwoty zasiłku, będzie to kwota na poziomie 1240,80 zł brutto.

Na jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022? 6 czy 12 miesięcy?

W Polsce wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest regulowana w zakresie tego, ile wynosi minimalna pensja w kraju. Oprócz tego przepisy dotyczące świadczenia pomocowego dla osób pozostających bez pracy dotyczą też okresu, w jakim wypłacane są środki pieniężne. Obecnie obowiązują dwie podstawowe zasady, a mianowicie:

 • 180 dni wypłacania zasiłku dla bezrobotnych dla mieszkańców powiatów, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca za rok poprzedzający nie przekroczyła 150% przeciętnej stopy krajowego bezrobocia;
 • 360 dni wypłacania zasiłku dla bezrobotnych dla osób powyżej 50. roku życia z 20-letnim okresem aktywnej pracy zawodowej, posiadających na utrzymaniu minimum jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Świadczenia dla bezrobotnych mogą zostać odpowiednio skrócone w wyniku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz czasu odbywania stażu. Oczywiście masz też możliwość wydłużenia czasu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych 2022 jeśli jesteś kobietą, której przysługuje zasiłek macierzyński lub urodziła dziecko w okresie, kiedy zakończyła się wypłata świadczenia dla osób niepracujących.

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna? Krok po kroku

Straciłeś pracę i potrzebujesz pomocy w postaci świadczenia od PUP-u? W takim razie zarejestruj się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? To proste. Zarejestruj się jako bezrobotny poprzez portal praca.gov.pl. Możesz skorzystać z takiej opcji jeśli masz:

 • podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem;
 • profil zaufany na platformie usług administracji publicznej.
Zobacz też:  Korekta zeznania podatkowego – o czym warto pamiętać?

Pamiętaj, że nawet podczas rejestracji online wszelkie dokumenty wymagane przez Powiatowy Urząd Pracy musisz wyraźnie zeskanować. Oprócz załatwienia formalności drogą elektroniczną możesz też udać się do wybranego lokalu Urzędu Pracy i dokonać swojej rejestracji jako osoby bezrobotnej z pomocą pracownika instytucji. Zastanawiasz się, jakie dokumenty są wymagane, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych 2022? Oto kilka z nich:

 • ważny dowód tożsamości;
 • dyplom lub świadectwo ukończenia szkół i kursów zawodowych;
 • świadectwa pracy zgromadzone przez lata praktyki zawodowej.

Nie masz pracy i jednocześnie przewlekle chorujesz lub posiadasz grupę inwalidzką? W takim przypadku koniecznie dołącz niezbędną dokumentację podczas procesu rejestracji.

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 a ubezpieczenie NFZ – jak to działa w praktyce?

Osoba, która utraci zatrudnienie, rentę lub zakończy urlop macierzyński i wychowawczy, zachowa ubezpieczenie NFZ tylko przez 30 dni. Po tym czasie jako bezrobotny musisz samodzielnie opłacić składkę ubezpieczeniową lub zarejestrować się w Urzędzie Pracy. W ten sposób zostaniesz objęty aktywnym ubezpieczeniem zdrowotnym i zostaniesz zgłoszony do systemu eWUŚ.

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 a dodatek aktywizacyjny – co warto wiedzieć na ten temat?

Oprócz nabycia prawa do zasiłku po utracie pracy masz też wiele innych opcji, aby otrzymać pomoc finansową z Powiatowego Urzędu Pracy. Jedną z możliwości jest dodatek aktywizacyjny, czyli środki przekazywane osobom, które samodzielnie poszukują pracy zarobkowej. Kiedy podejmiesz samodzielnie zatrudnienie, otrzymasz nawet do 50% zasiłku dla bezrobotnych, do którego miałeś prawo. Pamiętaj też, że wniosek o dodatek aktywizacyjny złożysz elektronicznie lub stacjonarnie w Urzędzie Pracy. Warunkiem jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia.

Wiesz już, jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. 2022 rok nie przyniósł w tej kwestii dużych zmian. Jeśli straciłeś pracę, zarejestruj się jako osoba bezrobotna. Pamiętaj, że dokładną listę dokumentów wymaganych przy rejestracji znajdziesz na stronie PUP-u dla danego regionu.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *